Genealogie van Willem

I. Willem, geb. 1600, † Vlaardingen 1654, tr. Maartje Cornelisdr, geb. 1600, † Vlaardingen voor 1 mei 1653.
Uit dit huwelijk:
1. Barber Willemsdr van der Wint, tr. Vlaardingen (ondertr. 30 april) 1644 Matthijs Willemsz.
2. Maertgen Willemsdr van der Wint.
3. Willem Willemse Cubido, volgt IIa.
4. Cornelis Willemsz, volgt IIb.

IIa. Willem Willemse Cubido van der Wint, geb. omstr. 1624, zeeman, † febr. 1683, begr. Vlaardingen febr. 1683, tr. Vlaardingen (ondertr. 1) mei 1653 Rebecca Huijgensdr Welvaren, geb. 1630, † dec. 1707, begr. Vlaardingen dec. 1707, dr. van Huig Cornelisz en Maartje Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Willemse, volgt IIIa.
2. Huijgh Willemsz, volgt IIIb.
3. Arij Willemsz van der Wint, geb. 1662, ged. Vlaardingen 29 nov. 1662, † voor 13 jan. 1669.
4. Arij Willemsz, volgt IIIc.
5. Neeltge Willemsdr van der Wint, geb. okt. 1672, ged. Vlaardingen 9 okt. 1672, † nov. 1707, begr. Vlaardingen nov. 1707, tr. Vlaardingen voor 6 mei 1704 Willem Clinkert (Speelman), geb. Vlaardingen omstr. 1649, zn. van Cornelis Clinkert en Maertge Cornelisdr.
6. Cornelis Willemsz van der Wint, geb. juli 1675, ged. Vlaardingen 15 juli 1675, † juli 1697, begr. Vlaardingen juli 1697.

IIIa. Willem Willemse van der Wint, geb. april 1653, ged. Vlaardingen 1 mei 1653, † okt. 1731, begr. Vlaardingen 31 okt. 1731, tr. Vlaardingen mei 1681 Aeghie Cornelisdr, † april 1704, begr. Vlaardingen 28 april 1704.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Willemsz van der Wint, geb. jan. 1682, ged. Vlaardingen 11 jan. 1682, † ald. 1697.
2. Willem Willemsz, volgt IVa.
3. Dirck Willemsz, volgt IVb.
4. Aagje Willemsdr van der Windt, geb. 1688, ged. Vlaardingen 7 nov. 1688, † 1770, begr. Werkendam 29 okt. 1770, tr. Werkendam (kerkelijk 1708) Jacob Jansz de Geus, geb. 1685, ged. 's-Gravenmoer 11 nov. 1685, † 1756, begr. Werkendam 1 mei 1756, zn. van Jan Sijmens en Anneke Jans Bos.
5. Pieter Willemsz, volgt IVc.
6. Rebecca Willemsdr van der Wint, geb. 1693, ged. Vlaardingen 14 juni 1693, † 1736, begr. Vlaardingen 29 maart 1736, tr. 1e Vlaardingen 13 nov. 1718 Cornelis Cornelisz Gorter, geb. 1695, ged. Vlaardingen 4 sept. 1695, † voor 30 okt. 1734, zn. van Cornelis Arentsz en Maria Cornelisdr van Velsen; tr. 2e Vlaardingen 30 okt. 1734 Cornelis Kila, wedr. van Jannetje Landauw.

IVa. Willem Willemsz van der Wint, geb. 1683, ged. Vlaardingen 14 nov. 1683, † juli 1762, begr. Krimpen aan de Lek 21 okt. 1762, tr. Krimpen aan de Lek 20 april 1708 Adriana l'Echevin (Lissevin), geb. Dordrecht 1684, dr. van David l'Echevin en Commertje Jorisdr.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Wind, † Krimpen aan de Lek 25 sept. 1743, tr. Aart Verhoef.
2. Aaltje van der Wind, † sept. 1754, begr. Krimpen aan de Lek 2 sept. 1754, tr. Rafel Boer, † 7 mei 1796, begr. Krimpen aan de Lek 11 mei 1796.
3. Lijntje van der Wind, geb. 1712, tr. Krimpen aan de Lek 18 sept. 1735 Willem Pietersz de Koning, geb. Krimpen aan de Lek 1710, zn. van Pieter Ariensz en Maria Willemse Boon.
4. Davida van der Wint, geb. 1726, ged. Krimpen aan de Lek 17 nov. 1726, † ald. 25 april 1727.

IVb. Dirck Willemsz van der Wint, geb. jan. 1686, ged. Vlaardingen 13 jan. 1686, † voor 2 febr. 1759, tr. Vlaardingen (ondertr. 29 april) 1708 Teuntje Jacobsdr van Velde, geb. 1682, ged. Vlaardingen 15 febr. 1682, † 1761, begr. Vlaardingen juli 1761, dr. van Jacob Jansz en Catharyna Abramsdr Buijck.
Uit dit huwelijk:
1. Maartie Dircksdr van der Wint, begr. Vlaardingen 1728.
2. Willem Dircksz van der Wint, geb. dec. 1708, ged. Vlaardingen 12 dec. 1708, † maart 1709, begr. Vlaardingen maart 1709.
3. Catharina Dircksdr van der Wint, geb. dec. 1709, ged. Vlaardingen 18 dec. 1709, † aug. 1744, begr. Vlaardingen aug. 1744, tr. Vlaardingen 12 juni 1729 Arij Jansz Valckenier, geb. Wateringen, meester chirurgijn te Wateringen, † jan. 1776, begr. Vlaardingen jan. 1776, zn. van Jan Cornelisz Valck en Ariaantje Arentsdr Morre; hij hertr. Oud Beijerland 27 mei 1745 Engeltje Jansdr de Vos.
4. Willem Dircksz van der Wint, geb. febr. 1714, ged. Vlaardingen 18 febr. 1714, begr. ald., tr. Vlaardingen 18 mei 1749 Meijnsje Jansdr van der Spruijt, geb. Vlaardinger Ambacht, † nov. 1797, begr. Vlaardingen nov. 1797.
5. Aegje Dircksdr van der Wint, geb. nov. 1716, ged. Vlaardingen 11 nov. 1716, † juli 1792, begr. Vlaardingen 3 juli 1792, tr. Vlaardingen 17 mei 1744 Dirck Gerritsz van der Struijs, geb. juni 1718, ged. Vlaardingen 15 juni 1718, zeeman, turfdrager, † nov. 1783, begr. Vlaardingen nov. 1783, zn. van Gerrit Dircksz en Anna Anthonisdr Ruyghrock.
6. Lidewij Dircksdr van der Wint, geb. dec. 1719, ged. Vlaardingen 3 dec. 1719, † dec. 1758, begr. Vlaardingen dec. 1758, tr. Vlaardingen 30 mei 1745 Jan Leendertsz Rodenburg, geb. aug. 1715, ged. Vlaardingen 1 sept. 1715, † sept. 1758, zn. van Leendert Pietersz en Neeltje Jansdr Hoflandt.

IVc. Pieter Willemsz van der Wint, geb. okt. 1690, ged. Vlaardingen 22 okt. 1690, † ald. 1737, tr. Vlaardingen 7 jan. 1714 Lena Ariensdr Noorthoek, geb. 1689, ged. Vlaardingen 27 juli 1689, † 1762, begr. Vlaardingen maart 1762, dr. van Arij Maertensz en Jannetje Burgertsdr Heubingh; zij hertr. Vlaardingen 11 aug. 1737 Gerrit Barentsz Lensinck.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Pietersdr van der Wint, geb. maart 1715, ged. Vlaardingen 6 maart 1715, † voor 27 maart 1762, tr. Dinxperlo (ondertr. 17) juli 1733 Garrit Willem te Grotenhuis, zn. van Jen en Enneken te Bensel.
2. Arie Pietersz, volgt Va.
3. Dirck Pietersz van der Wint, geb. okt. 1721, ged. Vlaardingen 5 okt. 1721, † maart 1746, begr. Vlaardingen maart 1746.
4. Kornelia Pietersdr van der Wint, geb. jan. 1724, ged. Vlaardingen 4 jan. 1724, † ald. 2 dec. 1758, tr. Vlaardingen 20 mei 1754 Dirk Ariensz Nederdijk, geb. 1725, † 1800, begr. Vlaardingen 7 juli 1800, zn. van Arij Dirksz en Geertje Claesdr van der Golf; hij hertr. Vlaardingen 1761 Trijntje Abrahamsdr van den Berg.
5. Jan Pietersz, volgt Vb.

Va. Arie Pietersz van der Windt, geb. 1718, ged. Vlaardingen 14 aug. 1718, zeeman, † 1770, begr. Vlaardingen sept. 1770, tr. 1e Vlaardingen 10 sept. 1741 Maria van Berkel, geb. 1720, † 1751, begr. Vlaardingen dec. 1751, dr. van Lambregt Arentsz en Cornelia Dircksdr Verbrugge; tr. 2e Vlaardingen 14 mei 1752 Christina Willemsdr de Vooijs, geb. Maassluis 1728, † febr. 1793, begr. Vlaardingen febr. 1793, dr. van Willem Willemsz van der Vooijs en Jannetie Arentsdr van der Heijden.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Arentsz van der Windt, geb. april 1745, ged. Vlaardingen 7 april 1745.
2. Pieternella Arentsdr van der Windt, geb. okt. 1746, ged. Vlaardingen 15 okt. 1746, † sept. 1803, begr. Vlaardingen 22 sept. 1803, tr. Cornelis Kloos, † Schiedam 20 jan. 1813, zn. van Aalbert en Maartje Snek.
3. Jannetje Arentsdr van der Windt, ged. Vlaardingen 19 jan. 1749.
Uit het tweede huwelijk:
4. Wilhelmina van der Windt, geb. aug. 1753, ged. Vlaardingen 29 dec. 1753, breister, boetster, † Vlaardingen 11 maart 1818, tr. Vlaardingen 9 april 1780 Willem Willemsz van Parijs, geb. jan. 1754, ged. Vlaardingen 9 jan. 1754, stuurman, zeeman, † op zee 14 okt. 1796, begr. Vlaardingen okt. 1796, zn. van Willem Harmensz en Cornelia Jansdr van der Berg.
5. Maria Arentsdr van der Windt, geb. febr. 1755, ged. Vlaardingen 5 febr. 1755, boetster, † Vlaardingen 4 sept. 1819, tr. Vlaardingen 11 febr. 1781 Gerrit Jacobsz van Toor, geb. sept. 1755, ged. Vlaardingen 17 sept. 1755, † ald. 11 sept. 1832, zn. van Jacob Jansz en Lijbe Gerritsdr van den Berg.
6. Neeltje Arentsdr van der Windt, geb. juni 1757, ged. Vlaardingen 26 juni 1757, boetster, † Vlaardingen 14 juli 1834, tr. Vlaardingen 18 april 1779 Huijg Cornelisz van Vliet, geb. 1752, ged. Vlaardingen 17 sept. 1752, zeeman, † Vlaardingen 11 jan. 1830, zn. van Cornelis Arendse en Maria Huige Cornaat.
7. Cornelia Arentsdr van der Windt, geb. juli 1759, ged. Vlaardingen 8 juli 1759, † ald. 24 aug. 1820, tr. Vlaardingen 28 jan. 1787 Maarten Govertsz Visser, geb. 1762, ged. Vlaardingen 20 juni 1762, schipper, stuurman, † Vlaardingen 18 dec. 1845, zn. van Govert Simonsz en Geertje Maartensdr Noorthoek.
8. Ariaentje Arentsdr van der Windt, geb. okt. 1761, ged. Vlaardingen 25 okt. 1761, boetster, † Vlaardingen 18 april 1829, tr. Vlaardingen 8 mei 1803 Gijsbregt Klaasz de Koe, geb. 1778, ged. Vlaardingen 1 nov. 1778, zeilmaker, † Vlaardingen 4 april 1820, zn. van Klaas en Adriana Pernis.
9. Dirkje Arentsdr van der Windt, geb. maart 1767, ged. Vlaardingen 4 maart 1767, winkelierster, werkster, † Vlaardingen 30 jan. 1842, tr. Vlaardingen 11 nov. 1792 Jan de Koning, geb. 1772, ged. Vlaardingen 24 juni 1772, † op zee bij Oostende jan. 1808, zn. van Hendrik en Catharina Jacobusdr van (der) Ree(de).

Vb. Jan Pietersz van der Windt, geb. dec. 1726, ged. Vlaardingen 15 dec. 1726, † nov. 1788, begr. Vlaardingen 10 nov. 1788, tr. Vlaardingen 18 juni 1752 Neeltje Pietersdr van der Kleijn, † juli 1797, begr. Vlaardingen juli 1797.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jansz van der Windt, geb. juli 1752, ged. Vlaardingen 9 juli 1752, † aug. 1752.
2. Aagje Jansdr van der Windt, geb. juni 1753, ged. Vlaardingen 24 juni 1753, † voor 1758.
3. Dirk Jansz van der Windt, geb. nov. 1754, ged. Vlaardingen 1 dec. 1754, † ald. okt. 1757.
4. Leena Jansdr van der Windt, geb. maart 1757, ged. Vlaardingen 20 maart 1757, † voor 1758.
5. Pieter Jansz, volgt VIa.
6. Leena Jansdr van der Windt, geb. okt. 1760, ged. Vlaardingen 3 okt. 1760, † ald. 24 juli 1793, tr. Vlaardingen 18 maart 1787 Cornelis Cornelisz van Gelderen, geb. juni 1749, ged. Vlaardingen 25 juni 1749, † ald. 23 mei 1793, zn. van Cornelis Cornelisz en Maertje Pietersdr Ruijkem.
7. Aagje Jansdr van der Windt, geb. okt. 1762, ged. Vlaardingen 24 okt. 1762, † ald. 7 aug. 1810, tr. Vlaardingen 19 nov. 1786 Leendert Izaaksz Heubink, geb. Vlaardingen 17 okt. 1756, † ald. 1 febr. 1827, zn. van Izaak Leendertsz en Jannetje Jacobsdr Prins; hij hertr. Vlaardingen 1 okt. 1812 Pieternella Penselaar.
8. Dirk Jansz van der Windt, geb. april 1765, ged. Vlaardingen 28 april 1765, † mei 1804, begr. Vlaardingen 25 mei 1804, tr. Vlaardingen 1 okt. 1787 Martha Buijzing, geb. Portugaal 1765, † dec. 1797, begr. Vlaardingen dec. 1797, dr. van N.N. Buijsingh en Jocomijntje van der End.
9. Arij van der Windt, geb. okt. 1767, ged. Vlaardingen 14 okt. 1767, † juni 1768, begr. Vlaardingen juni 1768.

VIa. Pieter Jansz van der Windt, geb. maart 1759, ged. Vlaardingen 11 maart 1759, † ald. 30 sept. 1802, tr. Vlaardingen 2 dec. 1787 Kaatje Izaaksdr Heubink, geb. juni 1761, ged. Vlaardingen 10 juni 1761, † maart 1808, begr. Vlaardingen 23 maart 1808, dr. van Izaak Leendertsz en Jannetje Jacobsdr Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 1 febr. 1789.
2. Jan, volgt VIIa.
3. Isak, volgt VIIb.
4. Jannetje van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1798, † nov. 1799, begr. Vlaardingen 11 nov. 1799.

VIIa. Jan van der Windt, geb. april 1791, ged. Vlaardingen 29 april 1791, metselaar, † Schiedam 11 febr. 1854, tr. 's-Gravenzande 30 april 1825 Aaltje van der Vaart, geb. mei 1783, ged. Wateringen 18 mei 1783, † Schiedam 14 sept. 1855, dr. van Jan en Trijntje Kwakkestein.
Uit dit huwelijk:
Pieter Jan van der Windt, geb. Schiedam 20 aug. 1827, † ald. 23 april 1829.

VIIb. Isak van der Windt, geb. Vlaardingen 14 juli 1793, straatmaker, kuipersgezel, † Vlaardingen 16 sept. 1868, tr. Vlaardingen 9 aug. 1826 Henderina Ommering, geb. Vlaardingen 4 nov. 1800, † ald. 4 sept. 1868, dr. van Engel Pietersz en Krijntje Arijsdr Poot.
Uit dit huwelijk:

VIIIa. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 29 sept. 1829, arbeider, bouwmansknecht, † Vlaardingen 29 dec. 1911, tr. 1e Vlaardinger Ambacht 6 aug. 1858 Francina van Toor, geb. Vlaardingen 17 jan. 1834, † ald. 27 sept. 1859, dr. van Neeltje van Toor; tr. 2e Vlaardingen 24 okt. 1860 Antje Klapwijk, geb. Vlaardingen 20 mei 1835, † ald. 7 maart 1868, dr. van Jan en Johanna van den Akker; tr. 3e Vlaardingen 4 nov. 1868 Geertruida Glansdorp, geb. Vlaardingen 22 maart 1833, † ald. 28 maart 1913, dr. van Jacob en Elisabeth Korpershoek.
Uit het tweede huwelijk:
1. Izaak van der Windt, geb. Vlaardingen 8 sept. 1861, † ald. 5 febr. 1862.
2. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 15 juli 1864, † Vlaardinger Ambacht 30 aug. 1936, tr. Vlaardingen 11 mei 1887 Dirk Nouwt, geb. Maasland 16 maart 1866, † Vlaardingen 30 sept. 1951, zn. van Gerrit en Klaasje Moerman.
Uit het derde huwelijk:
3. Henderina van der Windt, geb. Vlaardingen 4 dec. 1869, † ald. 1 mei 1870.
4. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 23 okt. 1871, † ald. 8 nov. 1871.
5. Izaak van der Windt, geb. Vlaardingen 30 dec. 1872, † ald. 13 jan. 1873.
6. Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 25 okt. 1876, † ald. 8 april 1945.
7. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 16 mei 1879, † ald. 30 mei 1879.

IIIb. Huijgh Willemsz van der Wint, geb. Vlaardingen 1658, † april 1700, begr. Vlaardingen april 1700, tr. Vlaardingen (kerkelijk maart 1684) Jannetgen Arentsdr Stroo, geb. 1661, ged. Vlaardingen 6 maart 1661, † okt. 1726, begr. Vlaardingen 30 okt. 1726, dr. van Arij Leendertsz Stroo(ndijck) en Maertje Jansdr Suijker.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, geb. sept. 1684, † Vlaardingen sept. 1684.
2. Rebecca Huijgensdr van der Wint, geb. juni 1686, ged. Vlaardingen 19 juni 1686, † maart 1736, begr. Vlaardingen 29 maart 1736, tr. (ondertr. Vlaardingen 21 april) 1726 Arend Philipsz van Drongelen, geb. okt. 1688, ged. Vlaardingen 10 okt. 1688, † ald. aug. 1762, zn. van Philip Arentsz en Catharina Arentsdr Uijttenbroek.
3. Maartje Huijgensdr van der Wint, geb. jan. 1688, ged. Vlaardingen 1 febr. 1688, † jan. 1712, begr. Vlaardingen jan. 1712, tr. (ondertr. Vlaardingen 6 mei) 1708 Jan Cornelisz de Willigen, geb. mei 1689, ged. Vlaardingen 19 mei 1689, † ald. sept. 1710, zn. van Cornelis Pietersz en Annetje Jans (Carnaet).
4. Arij Huijgensz, volgt IVd.
5. Cornelia Huijgensdr van der Wint, geb. sept. 1691, ged. Vlaardingen 23 sept. 1691, † mei 1736, begr. Vlaardingen 17 mei 1736, tr. (ondertr. Vlaardingen 14 maart) 1714 Bastiaan Jinandsz de Vos, geb. dec. 1691, ged. Vlaardingen 23 dec. 1691, † juli 1742, begr. Vlaardingen 20 juli 1742, zn. van IJmen en Bettie Bastiaansdr.
6. Willem Huijgensz van der Wint, geb. sept. 1694, ged. Vlaardingen 29 sept. 1694.
7. Cornelis Huijgensz van der Wint, geb. 1698, ged. Vlaardingen 29 okt. 1698, † 1736, begr. Vlaardingen 6 nov. 1736, tr. (ondertr. Vlaardingen 25 mei) 1727 Ariaantje Pauwelsdr Vaeser (Fouser), geb. 1700, ged. Vlaardingen 10 jan. 1700, dr. van Paulus Cornelisz Fouser en Betje Harpertsdr de Zeeuw; zij hertr. (ondertr. Vlaardingen 23 nov.) 1737 Cornelis Jansz van Hoogteijlingen.

IVd. Arij Huijgensz van der Windt, geb. dec. 1689, ged. Vlaardingen 14 dec. 1689, † maart 1764, begr. Vlaardingen maart 1764, tr. Vlaardingen 14 juni 1716 Trijntje Abrahamsdr van der Valk, geb. jan. 1691, ged. Vlaardingen 14 jan. 1691, † sept. 1758, begr. Vlaardingen sept. 1758, dr. van Abraham Jacobsz en Ariaentje Heijndricksdr Hoogendam.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Arendsdr van der Windt, geb. dec. 1718, ged. Vlaardingen 23 dec. 1718, † ald. nov. 1791, tr. Vlaardingen 31 mei 1750 Arij Claesz Voshol, geb. aug. 1712, ged. Vlaardingen 7 aug. 1712, begr. ald. okt. 1777, zn. van Claes Abrahamsz Fasol en Jaepje Ariensdr van (N)Eck.
2. Abraham van der Windt, geb. febr. 1720, ged. Vlaardingen 7 febr. 1720, † maart 1721, begr. Vlaardingen maart 1721.
3. NN van der Windt, geb. Vlaardingen jan. 1723, † ald. jan. 1723.
4. Ariaantje van der Windt, geb. okt. 1724, ged. Vlaardingen 8 okt. 1724, tr. Vlaardingen 2 okt. 1775 Leendert Leendertsz Smaal, geb. aug. 1721, ged. Vlaardingen 30 aug. 1721, zn. van Leendert Fransz en Barber Arijensdr Kievit.
5. Maertje Arendsdr van der Windt, geb. dec. 1726, ged. Vlaardingen 25 dec. 1726, † ald., tr. Vlaardingen 6 juni 1751 Tieleman Fulpsz Schop, geb. juli 1725, ged. Sliedrecht 22 juli 1725, zeeman, scheepstimmerman, † op zee, begr. Vlaardingen juli 1781, zn. van Philip Jansz en Digna van den Berg.
6. Abraham Arentsz, volgt Vc.
7. Huig Arentsz, volgt Vd.

Vc. Abraham Arentsz van der Windt, geb. dec. 1729, ged. Vlaardingen 23 dec. 1729, zeeman, † Vlaardingen 26 jan. 1813, tr. Vlaardingen 18 mei 1755 Kornelia Jansdr van der Hout, geb. Vlaardingen omstr. 1729, † ald. 28 maart 1799, dr. van Jan Fransz en Catharina Jochemsdr Spanjersberg.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt VIb.
2. Jan van der Windt, geb. aug. 1761, ged. Vlaardingen 9 aug. 1761, † mei 1774, begr. Vlaardingen mei 1774.
3. Abraham, volgt VIc.
4. Cornelis, volgt VId.

VIb. Arie van der Windt, geb. sept. 1755, ged. Vlaardingen 10 sept. 1755, † ald. 28 dec. 1810, tr. 1e Vlaardingen 29 mei 1791 Pietertje van Dorp, geb. aug. 1764, ged. Vlaardingen 12 aug. 1764, † ald. 17 dec. 1794, dr. van Frank Cornelisz en Ingetje Gerritsdr van Luijk; tr. 2e Vlaardingen 24 april 1803 Maria Buijsingh, geb. Portugaal 1770, † nov. 1806, begr. Vlaardingen 21 nov. 1806, dr. van N.N. en Jocomijntje van der End.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia van der Windt, geb. juli 1792, ged. Vlaardingen 22 juli 1792, † ald. 14 nov. 1884, tr. Vlaardingen 13 nov. 1816 Hendrik den Boogert, geb. 21 aug. 1795, ged. Vlaardingen 30 aug. 1795, † op zee dec. 1838.
2. Frank van der Windt, geb. Vlaardingen 25 mei 1794, † 4 juli 1794, begr. Vlaardingen juli 1794.
Uit het tweede huwelijk:
3. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 20 jan. 1804, † op zee, ter hoogte van Kaap de Goede Hoop 19 mei 1830.
4. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 22 dec. 1805, † juni 1806, begr. Vlaardingen 1 juli 1806.

VIc. Abraham van der Windt, geb. maart 1765, ged. Vlaardingen 3 maart 1765, † ald. 31 okt. 1841, tr. 1e Vlaardingen 14 nov. 1790 Margrieta Hofman, ged. Maassluis voor 1771, † Vlaardingen 10 april 1826, dr. van Adrianus en Maartje Pouwelsdr Voogd; tr. 2e Vlaardingen 10 dec. 1828 Elizabeth Koolhaalder, geb. mei 1772, ged. Vlaardingen 17 mei 1772, † ald. 18 okt. 1859, dr. van Abram en Adriana Blok.
Uit het eerste huwelijk:

VIIc. Abraham van der Windt, geb. maart 1792, ged. Vlaardingen 7 maart 1792, schipper, † Vlaardingen 21 febr. 1868, tr. Vlaardingen 24 aug. 1812 Johanna van Wijk, geb. juni 1789, ged. Waddinxveen 6 juni 1789, † Vlaardingen 2 maart 1868, dr. van Cornelis en Katrijna van Zaanen.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 10 febr. 1813, timmerman, zeeman, † Vlaardingen 21 maart 1848, tr. Vlaardingen 28 maart 1838 Jacoba Hoogendijk Boerdam, geb. Vlaardingen 16 mei 1816, † ald. 17 jan. 1884, dr. van Thijs Boerdam en Neeltje van Wijk; zij hertr. Vlaardingen 15 aug. 1849 Krijn van Noort.
2. Cornelis, volgt VIIIb.
3. Aalbert van der Windt, geb. Vlaardingen 3 jan. 1816, † ald. 2 okt. 1817.
4. Margaretha van der Windt, geb. Vlaardingen 25 juli 1818, dienstbode, werkster, † Vlaardingen 1 febr. 1868, tr. Vlaardingen 16 sept. 1840 Cornelis Veen, geb. Vlaardingen 19 sept. 1818, zeeman, † op de Spaanse Zee, bij Kaap St. Vincent 14 jan. 1868, zn. van Arij en Geertje Noorthoek.
5. Katharina van der Windt, geb. Vlaardingen 6 mei 1820, † ald. 19 dec. 1872, tr. Vlaardingen 27 okt. 1843 Samuel Kornelis de Haan, geb. Vlaardingen 19 nov. 1820, † ald. 9 juni 1871, zn. van Hendrik en Maria Elisabeth Schieke.
6. Albertus van der Windt, geb. Vlaardingen 4 maart 1823, † ald. 2 aug. 1833.
7. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 27 juli 1826, † Hof van Delft 27 april 1909, tr. Vlaardingen 6 aug. 1851 Willem Kornaat, geb. Delft 24 april 1827, zeeman, † op zee 23 okt. 1855, zn. van Jacob en Aagje van Baalen.
8. Arij Abraham, volgt VIIIc.
9. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 2 april 1831, † ald. 17 aug. 1831.

VIIIb. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 15 mei 1814, scheepmaker, † Vlaardingen 29 dec. 1852, tr. Vlaardingen 10 juni 1840 Josina Stout, geb. Woerden 16 jan. 1814, † Vlaardingen 20 okt. 1870, dr. van Johannes en Johanna van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 19 aug. 1841, † ald. 31 jan. 1842.
2. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 7 maart 1843, † ald. 2 april 1843.
3. Abraham, volgt IXa.
4. Albertus van der Windt, geb. Vlaardingen 3 jan. 1848, zeeman, los werkman, † Vlaardingen 21 sept. 1903, tr. Vlaardingen 4 dec. 1872 Geertrui Brouwer, geb. Vlaardingen 10 nov. 1848, † ald. 26 maart 1907, dr. van Cornelis en Geertrui Struijs.
5. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 22 dec. 1850, † ald. 22 mei 1871.
6. Jozina van der Windt, geb. Vlaardingen 28 okt. 1852, † ald. 29 okt. 1852.
7. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 28 okt. 1852, † ald. 29 okt. 1852.

IXa. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 21 aug. 1844, zeeman, † Vlaardingen 9 nov. 1908, tr. 1e Vlaardingen 17 juni 1868 Laurentie van der Kuil, geb. Vlaardingen 5 sept. 1846, † ald. 2 april 1870, dr. van Jacobus en Anthonia van der Geer; tr. 2e Vlaardingen 7 juni 1871 Katharina van der Krans, geb. Vlaardingen 8 mei 1845, † ald. 18 juni 1933, dr. van Jan en Elisabeth van den Berg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 14 maart 1869, † ald. 16 mei 1870.
Uit het tweede huwelijk:
2. Josina Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 27 maart 1873, boetster, † Vlaardingen 4 juni 1954.
3. Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 1 okt. 1875, † ald. 8 okt. 1887.
4. Kornelis Nicolaas, volgt Xa.
5. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 26 okt. 1881, † ald. 9 febr. 1882.
6. Albertus, volgt Xb.

Xa. Kornelis Nicolaas van der Windt, geb. Vlaardingen 26 juli 1878, zeevisser, gemeentewerkman, † Vlaardingen 20 mei 1978, tr. 1e Vlaardingen 11 dec. 1901 (echtsch. ingeschr.) Gerritje Schouten, geb. Vlaardingen 27 dec. 1880, † ald. 5 nov. 1905, dr. van Abraham en Anna Elizabeth van Noord; tr. 2e Vlaardingen 19 febr. 1908 (echtsch. uitgespr. ald. 15 juli 1925) Petronella de Bruin, geb. Vlaardingen 30 aug. 1875, † Brielle, dr. van Teunis en Chieltje Baak; tr. 3e Vlaardingen 21 sept. 1928 Elisabeth Wijnhorst, geb. Vlaardingen 17 febr. 1897, † ald. 19 sept. 1984, dr. van Klaas en Dirkje de Graaf en wed. van Jan van Haften.
Uit het eerste huwelijk:
1. Katharina van der Windt, geb. Vlaardingen 3 okt. 1903, † ald. 23 nov. 1992, tr. Rotterdam 19 okt. 1927 Jan Edelschaap, geb. Rotterdam 28 april 1903, timmerman, aannemer, † Rotterdam 27 juli 1966, zn. van Kornelis en Anneke van Wijnen.
Uit het tweede huwelijk:
2. Abraham, volgt XIa.
Uit het derde huwelijk:
3. Klaas van der Windt, geb. Vlaardingen 14 jan. 1929, † ald. 24 mei 2020.

XIa. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 5 okt. 1912, † ald. 4 jan. 1993, tr. Oud Beijerland 4 aug. 1938 Cornelia in 't Veld, geb. Oud Beijerland 11 jan. 1913, † Vlaardingen 21 okt. 1982.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Nicolaas van der Windt, geb. Vlaardingen 20 jan. 1939, Jachtvlieger Koninklijke Luchtmacht 1958-, † Soesterberg 18 april 1989, tr. Pietje Antje de Boer, geb. 10 juli 1942, † 14 okt. 2012.
2. Johanna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 12 jan. 1940, † Maassluis 20 april 2008.
3. Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 7 dec. 1942, † Dordrecht 21 sept. 2007.

Xb. Albertus van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1949-), geb. Vlaardingen 18 febr. 1884, scheepstimmerman, rijksscheepvaartexpert, † Den Haag 6 aug. 1962, tr. Vlaardingen 8 juni 1904 Johanna van der Windt (IXg,1).
Uit dit huwelijk:
Katharina van der Windt, geb. Vlaardingen 30 dec. 1904, † Velsen 16 okt. 1953, tr. Velsen 20 okt. 1926 Jillus Spek, geb. Alphen aan den Rijn 1 okt. 1899, zn. van Cornelis en Aaltje Booij.

VIIIc. Arij Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 2 dec. 1827, zeeman, † bij het uitvaren van de haven van Manila 6 aug. 1857, tr. Vlaardingen 28 juli 1852 Klazina Wilhelmina van Spijk, geb. Vlaardingen 27 april 1821, † ald. 29 nov. 1902, dr. van Pieter en Maartje Advocaat; zij hertr. Rotterdam 26 febr. 1866 J. Maltha.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 30 juli 1853, † ald. 4 okt. 1860.
2. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 12 nov. 1856, † ald. 14 okt. 1859.

VId. Cornelis van der Windt, geb. juli 1769, ged. Vlaardingen 16 juli 1769, stuurman, zeeman, schipper, † Vlaardingen 13 nov. 1840, tr. Vlaardingen 16 maart 1794 Maria Groenendijk, geb. juli 1773, ged. Vlaardingen 25 juli 1773, winkelierster, † Vlaardingen 14 juli 1843, dr. van Cornelis en Ariaantje Nieuwerkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 27 juli 1794, † dec. 1794, begr. Vlaardingen dec. 1794.
2. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 19 okt. 1795, † Maassluis 30 juli 1878, tr. Vlaardingen 26 maart 1814 Goovert Visser, geb. Vlaardingen 11 juli 1793, † op de Noordzee 28 aug. 1863, zn. van Maarten Govertsz en Cornelia Arentsdr van der Windt (Va,7).
3. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 1 juli 1798, † juni 1805, begr. Vlaardingen juni 1805.
4. Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 20 nov. 1800, † ald. 23 juli 1860, tr. Vlaardingen 27 sept. 1820 Teunis den Draak, geb. Vlaardingen 26 aug. 1798, zeeman, stuurman, schipper, † Vlaardingen 10 mei 1857, zn. van Klaas Teunisz en Maartje Ommering.
5. Jan, volgt VIId.
6. Abraham, volgt VIIe.
7. Kornelis Dingeman, volgt VIIf.
8. Arie, volgt VIIg.
9. Gerardus, volgt VIIh.
10. Dingeman, volgt VIIi.
11. Maria Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 27 nov. 1818, † ald. 24 maart 1853, tr. Vlaardingen 20 maart 1839 Alewijn van der Linden, geb. Vlaardingen 10 mei 1818, schoenmaker, † Vlaardingen 9 febr. 1865, zn. van Arij en Antonetta van Straten.

VIId. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 4 juli 1803, † ald. 10 mei 1885, tr. 1e Vlaardingen 8 juni 1825 Jannetje Ligtermoet, geb. Maassluis 10 aug. 1804, † Vlaardingen 2 nov. 1850, dr. van Jan en Isabella Neelemaat; tr. 2e Maassluis 4 febr. 1852 Cornelia Middendorp, geb. Maassluis 20 sept. 1813, † Vlaardingen 19 aug. 1892, dr. van Gerrit en Reintje Harlaar en wed. van Jan Molenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 20 maart 1826, † op zee 1853.
2. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 5 sept. 1827, † Rotterdam 25 juni 1862, tr. Vlaardingen 3 dec. 1851 Cornelis Adamse, geb. Zierikzee 27 mei 1821, † Rotterdam 17 nov. 1874, zn. van Adam en Willemina Braams; hij hertr. Rotterdam 18 aug. 1866 Johanna Catharina Rozeboom.
3. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 5 jan. 1830, † ald. 7 okt. 1832.
4. Jan, volgt VIIId.
5. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 12 sept. 1834, † Rotterdam 2 mei 1912, tr. Rotterdam 31 maart 1858 Jacobus Nicolaas de Haan, geb. Rotterdam 1 aug. 1834, † ald. 14 sept. 1883, zn. van Nicolaas en Maria Margaretha van Rijl.
6. Govert van der Windt, geb. Vlaardingen 12 aug. 1836, † ald. 16 okt. 1836.
7. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 9 sept. 1838, † Rotterdam 19 juli 1878, tr. Rotterdam 22 dec. 1875 Marinus van Dijk, geb. Vlaardingen 21 sept. 1832, zadelmaker, zn. van Daniel en Annetje van Rossen.
8. Govert, volgt VIIIe.
9. Jan, volgt VIIIf.
10. Jannetje van der Windt, geb. Vlaardingen 10 aug. 1846, † ald. 23 maart 1850.
Uit het tweede huwelijk:
11. Johanna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 24 juni 1854, † ald. 26 febr. 1924, tr. Vlaardingen 24 nov. 1880 Matthijs Westerdijk, geb. Vlaardingen 2 dec. 1855, † ald. 17 dec. 1938, zn. van Machiel en Maria de Koning.
12. Gerrit, volgt VIIIg.

VIIId. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 8 sept. 1831, zeeman, schipper, beurtschipper -1900, † Vlaardingen 25 mei 1900, tr. Vlaardingen 15 nov. 1854 Elisabeth Teerling, geb. Aarlanderveen 17 maart 1827, † Rotterdam 3 mei 1905, dr. van Pieter en Neeltje Verweij.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 20 jan. 1856, † ald. 15 maart 1856.
2. Kornelia Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 5 okt. 1857, † ald. 12 dec. 1857.
3. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 13 dec. 1858, † ald. 18 april 1859.
4. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 26 sept. 1860, † ald. 2 jan. 1861.
5. Johanna Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 25 jan. 1862, † Amsterdam 8 juli 1940, tr. Vlaardingen 8 juni 1887 Cornelis Adriaan Greep, geb. Tholen 25 april 1856, timmerman, † Arnhem 25 mei 1929, zn. van Adam Jacob en Johanna Pieternella Hendrikse.
6. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 23 aug. 1863, † ald. 28 dec. 1863.
7. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 16 jan. 1865, † ald. 12 april 1865.
8. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 29 aug. 1866, † ald. 25 jan. 1867.
9. Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 25 sept. 1868, † ald. 9 okt. 1868.
10. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 sept. 1868, † ald. 4 okt. 1868.
11. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 9 aug. 1870, † ald. 17 dec. 1870.

VIIIe. Govert van der Windt, geb. Vlaardingen 19 juli 1841, † ald. 22 nov. 1918, tr. 1e Vlaardingen 28 okt. 1868 Aafje van der Valk, geb. Vlaardingen 25 april 1839, † ald. 7 juni 1879, dr. van Jakob en Elizabeth Brobbel; tr. 2e Vlaardingen 3 dec. 1879 Anna Droppert, geb. Vlaardingen 31 aug. 1838, † ald. 5 maart 1919, dr. van Kornelis en Hendrina Pieternella Kal.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 3 febr. 1870, † ald. 20 febr. 1870.
2. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1871, † ald. 21 aug. 1871.
3. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 3 sept. 1872, † ald. 2 okt. 1872.
4. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 1 dec. 1874, † ald. 10 dec. 1874.
5. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 24 nov. 1875, † ald. 10 dec. 1875.
6. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 9 april 1877, † 1935.
7. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 25 mei 1879, † ald. 21 febr. 1880.

VIIIf. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 14 aug. 1844, † 25 okt. 1888, tr. 1e Vlaardingen 27 maart 1868 Maria Margaretha van der Vis, geb. Hillegersberg 1 mei 1845, † 9 jan. 1874, dr. van Willem en Adriaantje van Noort; tr. 2e Maassluis 9 jan. 1874 Johanna Maria de Ooij, geb. Maassluis 21 jan. 1844, † Vlaardingen 19 juli 1919, dr. van Jacob Cornelis de Hooij en Adriana de Wilde en wed. van Kornelis van der Windt (VIIIn); zij hertr. Maassluis 25 okt. 1888 Willem de Gilde.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes van der Windt, geb. Maassluis 17 sept. 1873.
2. Adriana van der Windt, geb. Maassluis 22 sept. 1875, † Den Haag 4 sept. 1953, tr. Rotterdam 17 aug. 1898 Jan Vink, geb. Vlaardingen 24 febr. 1877, stuurman op de postboot, binnenschipper, † Rotterdam, zn. van Jan en Jacoba IJdo.
3. Cornelis, volgt IXb.

IXb. Cornelis van der Windt, geb. Maassluis 1 sept. 1877, directeur vakteekenscholen van Patrimonium -1930, † Rotterdam 15 sept. 1930, tr. Rotterdam 12 maart 1902 Maria Cornelia Koerts, geb. Rotterdam 7 sept. 1878, † ald. 4 nov. 1952, dr. van Leendert en Maria Loos.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1964-), geb. Rotterdam 2 april 1904, † Eindhoven 29 april 1971, tr. Rotterdam 28 maart 1928 Cornelia van Pelt, geb. Rotterdam 17 mei 1904, † Eindhoven 18 maart 1993, dr. van Klaas en Maartje van Trouwborst.
2. Maria van der Windt, geb. Rotterdam 15 mei 1906, † ald. 28 nov. 1914.
3. Leendert van der Windt, geb. Rotterdam 12 maart 1908, † Eindhoven 21 okt. 1983, tr. na 1930 Antonia Josephine van Giesen, geb. 21 okt. 1909, † Nijmegen 22 maart 1993.
4. Johanna Maria van der Windt, geb. Rotterdam 30 mei 1910, † ald. 25 maart 1935.
5. Adriana van der Windt, geb. Rotterdam 14 april 1912, † ald. 13 juni 1983, tr. Rotterdam 2 mei 1946 Jan Hendrik van Gulik, geb. Rotterdam 28 febr. 1914, † ald. 4 jan. 1992, zn. van Pieter Jan en Hilletje Velthoven en wedr. van Leentje van der Windt (IXb,6).
6. Leentje van der Windt, geb. Rotterdam 20 aug. 1914, † ald. 8 okt. 1944, tr. Rotterdam 19 april 1940 Jan Hendrik van Gulik, geb. Rotterdam 28 febr. 1914, † ald. 4 jan. 1992, zn. van Pieter Jan en Hilletje Velthoven; hij hertr. Rotterdam 2 mei 1946 Adriana van der Windt (IXb,5).

VIIIg. Gerrit van der Windt, geb. Vlaardingen 15 nov. 1856, zeeman, pakhuisknecht, † Vlaardingen 24 sept. 1933, tr. Vlaardingen 25 april 1894 Jannetje Schriel, geb. Vlaardingen 4 aug. 1865, † ald. 1 juni 1955, dr. van Pieter en Cornelia Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 27 febr. 1895, † ald. 10 aug. 1978, tr. Vlaardingen 18 jan. 1923 Teunis Poot, geb. Vlaardingen 26 juni 1890, † ald. 10 jan. 1983, zn. van Jan en Adriana van Vliet.
2. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 2 jan. 1897, † ald. 4 juli 1950, tr. Heerenveen 30 dec. 1937 Fokje Johanna ten Hoeve, geb. Haskerland 10 nov. 1908, † Leiden 19 jan. 1960, dr. van Uilke Hilberts en Johanna Akkerman.
3. Jan, volgt IXc.
4. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 9 juni 1901, † ald. 17 juni 1981, tr. Vlaardingen 15 mei 1924 Arend Struis, geb. Vlaardingen 5 juni 1899, zn. van Hendrik en Adriana van Leeningen.
5. Gerrit, volgt IXd.
6. Jannetje van der Windt, geb. Vlaardingen 4 juli 1906, † Schiedam 1 aug. 1998, tr. omstr. 1930 Martinus Mak, geb. Schiedam 17 april 1902, † ald. 16 dec. 1970, zn. van Jan Hendrik en Johanna van de Burg.
7. Johanna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 30 nov. 1911, † ald. 29 jan. 1996, tr. na 1933 A. Lagerwaard, geb. omstr. 1905, † voor 1995.

IXc. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 23 febr. 1899, scheepmaker, ijzerwerker, † Vlaardingen 10 jan. 1996, tr. Vlaardingen 5 mei 1926 Jozina van der Ster, geb. Vlaardingen 7 jan. 1901, † ald. 31 jan. 1978, dr. van Johannes en Johanna Verhoeven.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van der Windt, geb. Vlaardingen 6 maart 1927, † ald. 8 nov. 2007.

IXd. Gerrit van der Windt, geb. Vlaardingen 20 sept. 1903, † 27 sept. 1990, tr. Rotterdam 16 dec. 1931 Maria Christina Dijkstal, geb. Rotterdam 16 okt. 1909, dr. van Hendricus Antonius en Maria Cornelia Baljon.
Uit dit huwelijk:
1. Robert van der Windt, geb. Vlaardingen 10 jan. 1933, † ald. 19 aug. 2015.
2. Gerdy Mia van der Windt, geb. Vlaardingen 22 sept. 1935, † ald. 3 nov. 2020, tr. Vlaardingen 6 mei 1957 Isaak Anthonie Kreber, geb. Vlaardingen 26 sept. 1930, † ald. 24 sept. 2019.

VIIe. Abraham van der Windt, geb. 26 aug. 1805, ged. Vlaardingen 1 sept. 1805, zeeman, stuurman, winkelier, † Vlaardingen 17 febr. 1870, tr. Vlaardingen 26 nov. 1823 Sijtje Brobbel, geb. febr. 1804, ged. Vlaardingen 23 febr. 1804, winkelierster, † Vlaardingen 26 juni 1870, dr. van Jacob en Liedewij Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt VIIIh.
2. Jakob, volgt VIIIi.

VIIIh. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 3 juli 1825, zeeman, † Vlaardingen 27 april 1892, tr. Vlaardingen 15 nov. 1843 Johanna Versteeg, geb. Vlaardingen 24 jan. 1825, † ald. 24 juli 1908, dr. van Paulus en Adriana van Nek.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 11 juli 1846, † (verdronken in de Maas) Vlaardingen 9 febr. 1881, tr. Vlaardingen 5 sept. 1870 Elizabeth Maarleveld, geb. Zouteveen 14 febr. 1851, dr. van Abraham en Maartje Kruijs.
2. Paulus, volgt IXe.
3. Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 20 aug. 1850, afhouder, † in de Baai van Lerwick 20 okt. 1859.
4. Martinus van der Windt, geb. Vlaardingen 21 febr. 1852, † ald. 30 aug. 1860.
5. Sophia van der Windt, geb. Vlaardingen 20 dec. 1853, † ald. 29 mei 1930, tr. 1e Vlaardingen 31 jan. 1877 Arij de Goede, geb. Vlaardingen 13 jan. 1852, zeeman, † (vermist), zn. van Teunis en Gerritje Nieuwstraten; tr. 2e Vlaardingen 25 okt. 1882 Kornelis Bredius, geb. Vlaardingen 29 febr. 1844, † ald. 29 nov. 1890, zn. van Nicolaas Bredius de Willige en Adriana Schilperoord en wedr. van Cornelia van der Sluijs.
6. Paulina van der Windt, geb. Vlaardingen 23 april 1857, † ald. 18 aug. 1859.
7. Jacobus, volgt IXf.
8. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 27 aug. 1860, † ald. 29 mei 1939, tr. Vlaardingen 25 jan. 1882 Willem van der Meer, geb. Maassluis 16 febr. 1856, brandersknecht, zn. van Albertus en Maria Cornelia Leverstein.
9. Gerardus, volgt IXg.
10. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 28 aug. 1864, kuiper, † Vlaardingen 5 jan. 1885, tr. Vlaardingen 22 okt. 1884 Huiberdina van der Stoep, geb. Portugaal 9 mei 1864, † Vlaardingen 13 okt. 1887, dr. van Jan en Maria Groen.
11. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 1 dec. 1866, † ald. 29 okt. 1926, tr. Vlaardingen 3 maart 1886 Kornelis van Oudheusden, geb. Heinenoord 11 juni 1866, machinist, † Vlaardingen 1 juni 1902, zn. van Jacob en Aaltje van Gameren.

IXe. Paulus van der Windt, geb. Vlaardingen 31 juli 1849, zeeman, schipper, † Vlaardingen 14 febr. 1928, tr. Vlaardingen 8 nov. 1871 Gerritje Valkenier, geb. Vlaardingen 22 sept. 1850, † ald. 14 maart 1922, dr. van Jan en Willempje Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Johannes, volgt Xc.
2. Johannes Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 4 febr. 1874, † ald. 23 maart 1874.
3. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 17 maart 1875, † ald. 14 nov. 1875.
4. Wilhelmina Paulina van der Windt, geb. Vlaardingen 14 aug. 1876, † ald. 29 okt. 1880.
5. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 26 aug. 1878, † ald. 1 jan. 1880.
6. Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 1 febr. 1880, † ald. 15 febr. 1963, tr. Vlaardingen 22 mei 1901 Frederik Jozef de Wit, geb. Vlaardingen 31 mei 1869, bakker, † Vlaardingen 18 okt. 1949, zn. van Willem en Regina Buddenboehmer.
7. Paulina Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 27 jan. 1882, † ald. 13 aug. 1920, tr. Vlaardingen 20 dec. 1899 Johannes van der Lugt, geb. Vlaardingen 26 dec. 1880, riviervisser, zeeman, † Vlaardingen 17 nov. 1950, zn. van Johannes en Johanna Moree; hij hertr. Vlaardingen 1926 Wendelina Johanna van Dijk.
8. Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 9 nov. 1883, † ald. 20 sept. 1884.
9. Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 26 jan. 1885, † ald. 30 aug. 1886.
10. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 31 juli 1886, † ald. 26 febr. 1955, tr. Vlaardingen 27 sept. 1905 Johannes Kornaat, geb. Vlaardingen 17 maart 1882, metselaar, aannemer, † Vlaardingen, zn. van Johannes en Kornelia van Oosten.
11. Johannes Kornelis, volgt Xd.
12. Willemina van der Windt, geb. Vlaardingen 30 jan. 1890, † Hoek van Holland 15 febr. 1969, tr. Rotterdam 19 jan. 1928 Arnoldus Hendrikus van der Zijden, geb. Rotterdam 9 febr. 1876, † ald. 3 juni 1940, zn. van Theodorus en Cornelia Wilhelmina Mulder en gesch. echtg. van Rebecca Jacomina Wels.
13. Sophia van der Windt, geb. Vlaardingen 17 okt. 1891, tr. Rotterdam 5 juni 1912 Jacob de Korte, geb. Brouwershaven 12 juli 1880, † Rotterdam 14 okt. 1969, zn. van Marinus en Thona Rokussen.
14. Abraham, volgt Xe.
15. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 29 aug. 1897, † ald. 13 febr. 1898.

Xc. Kornelis Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 15 sept. 1872, zeeman, koopman, fabrikant Winzo, winkelier Winzo, † Vlaardingen 17 mei 1955, tr. Vlaardingen 3 febr. 1893 Hendrika Willemina van Oeveren, geb. Vlaardingen 2 juni 1875, † ald. 10 aug. 1953, dr. van Pieter en Maria Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus, volgt XIb.
2. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 6 sept. 1895, † ald. 25 aug. 1973, tr. Vlaardingen 13 dec. 1916 Willem van Rijn, geb. Vlaardingen 7 dec. 1892, zeeman, † Austerlitz 6 okt. 1982, zn. van Pieter en Jacomina Struijs.
3. Pieter, volgt XIc.
4. Gerrit van der Windt, geb. Vlaardingen 27 juni 1899, matroos op de grote vaart, † zeemansgraf aug. 1918.
5. Kornelis Johannes, volgt XId.
6. Willem Pieter, volgt XIe.
7. Johannes, volgt XIf.
8. Lambertus, volgt XIg.
9. Abraham, volgt XIh.
10. Hendrikus, volgt XIi.
11. Levenloze zoon, geb. Vlaardingen 30 juli 1913.
12. Arend, volgt XIj.

XIb. Paulus van der Windt, geb. Vlaardingen 23 mei 1893, varensgezel, matroos koopvaardijvaart, cafehouder, † Vlaardingen 9 dec. 1963, tr. Schiedam 9 dec. 1915 Margaretha van Loenen, geb. Schiedam 24 april 1893, † Vlaardingen 5 maart 1992, dr. van Marinus en Neeltje Scheffers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 20 mei 1917, † ald. 6 mei 1963, tr. Vlaardingen omstr. 1946 Aaltje Maaike de Zeeuw, geb. Heerjansdam 8 maart 1919, † 8 maart 2016, dr. van Jan en Trijntje Aaltje Vermeer.
2. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 19 jan. 1919, tr. Vlaardingen 7 maart 1946 Willem van Noortwijk, geb. Schiedam 28 juni 1917.
3. Hendrika Willemina van der Windt, geb. Vlaardingen 8 april 1928, † ald. 7 okt. 1929.

XIc. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 12 aug. 1897, zeeman, bootsman, † Vlaardingen 24 jan. 1971, tr. Schiedam 3 febr. 1921 Catrina Kraan, geb. Hilversum 8 juli 1896, † Rotterdam 28 sept. 1958, dr. van Jacob Thomas en Johanna Westerveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Willemina van der Windt, geb. Rotterdam 16 sept. 1929, † Middelburg 29 mei 1996, tr. Aldert Cornelis Vermeulen, geb. Maassluis 16 juli 1921, † Middelburg 9 okt. 1990.
2. Jacob Thomas, volgt XIIa.
3. Gerrit van der Windt, geb. Rotterdam 6 april 1938, † Vlaardingen sept. 1997.

XIIa. Jacob Thomas van der Windt, geb. Rotterdam 22 juli 1931, † Capelle aan den IJssel 16 maart 1993, tr. Rotterdam 26 juni 1954 Margaretha Josina Hoppenbrouwer, geb. Rotterdam 25 jan. 1931, † Capelle aan den IJssel 8 maart 1991, dr. van Willem en Cornelia van Heusden.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Rotterdam 20 sept. 1960.
2. Edwin van der Windt, geb. Schiedam 24 juli 1964, † Zwolle 9 maart 2017.

XId. Kornelis Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 28 dec. 1900, koopman, winkelier, † Amsterdam 13 april 1971, tr. 1e Vlaardingen 26 maart 1924 (door echtsch. ontbonden ald. 19 okt. 1938) Alida Spruijt, geb. Vlaardingen 30 aug. 1903, † Amsterdam 15 jan. 1990, dr. van Simon en Cornelia Hoogervorst; zij hertr. Amsterdam 10 juni 1940 Jacob Dil; tr. 2e Amsterdam 7 febr. 1940 Antonia Alberdina van Karsbergen, geb. Amsterdam 14 nov. 1905, dr. van Johannes Cornelis en Elisabeth Johanna Oudt en gesch. echtg. van Wilhelmus Antonius Jozefus Sluiter.
Uit het eerste huwelijk:
(Kornelis Johannes) Neal Vanderwindt, geb. Zaandam 7 febr. 1926, † Temple City, California (Verenigde Staten) 19 sept. 1996.

XIe. Willem Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 2 febr. 1903, zeeman, los werkman, † Rotterdam 11 sept. 1983, tr. Schiedam 8 jan. 1924 Jannigje de Lange, geb. IJsselmonde 25 sept. 1903, † Rotterdam 9 febr. 1983, dr. van Adrianus en Teuntje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Aginus van der Windt, geb. Schiedam 8 mei 1925, † Brielle 14 mei 2006, tr. Schiedam 29 april 1953 Susanna Wilhelmina Baron, geb. Schiedam 7 dec. 1928, † Brielle 3 dec. 2000.
2. Willy van der Windt, geb. Rotterdam 14 juni 1931, † ald. 25 maart 1993, tr. Leonardus Uleman, geb. Rotterdam 16 juli 1922, † ald. 7 nov. 1988.

XIf. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 26 okt. 1904, koopman, chauffeur, † Schiedam 13 maart 1971, tr. Schiedam 21 maart 1928 Neeltje Eijsberg, geb. Schiedam 29 mei 1905, † Geleen 28 april 1984, dr. van Daniel Johannes en Petronella Hille.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Willemina van der Windt, geb. Vlaardingen 12 dec. 1928, † Geleen 30 okt. 2001, tr. Schiedam 15 maart 1950 Leonardus Cornelis Braat, geb. Rotterdam 30 jan. 1922, † Geleen 8 sept. 1999, zn. van Johannes Jacobus en Catharina Louisa Pouwaart.
2. Petronella Johanna van der Windt, geb. Schiedam 6 maart 1938, † Grimsby, Ontario (Canada) 26 aug. 2014.

XIg. Lambertus van der Windt, geb. Vlaardingen 14 maart 1907, † ald. 14 febr. 1987, tr. Vlaardingen 25 maart 1931 Maria Cornelia Groen, geb. Vlaardingen 22 okt. 1907, † ald. 26 maart 1998, dr. van Jacobus en Wesselina Cornelia van Neck.
Uit dit huwelijk:
Bert Mari van der Windt, geb. Vlaardingen 3 juni 1947, † Xabia, Alicante (Spanje) 23 juni 2016.

XIh. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 4 mei 1908, † ald. 31 jan. 1988, tr. Vlaardingen 15 okt. 1939 Hendrica de Willigen, geb. Vlaardingen 14 juli 1918, † ald. 4 dec. 1995, dr. van Hugo en Maria Bot.
Uit dit huwelijk:
Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 1 mei 1947, † ald. 23 juli 2019.

XIi. Hendrikus van der Windt, geb. Vlaardingen 19 dec. 1910, † ald. 7 dec. 1987, tr. Rotterdam 26 okt. 1932 Hermina Hendrika van der Sloot, geb. Rotterdam 5 aug. 1911, † Vlaardingen 18 maart 2008, dr. van Arie en Magtiltje Maria Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 2 april 1933, † ald. 13 sept. 1999.
2. Magtiltje Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 22 okt. 1938, † ald. 29 juni 2018.

XIj. Arend van der Windt, geb. Vlaardingen 19 mei 1915, † Maassluis 4 jan. 1987, tr. Vlaardingen 6 april 1938 Johanna Dirkje Witzenburg, geb. Vlaardingen 4 sept. 1916, † Maassluis 4 okt. 1991, dr. van Jacobus van Witzenburg en Cornelia den Draak.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Hendrika van der Windt, geb. Vlaardingen 16 okt. 1938, † Oosterhout 22 juli 2015.

Xd. Johannes Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 29 sept. 1887, bootwerker, zeeman, koopman, winkelier, † Vlaardingen 15 nov. 1935, tr. Vlaardingen 29 dec. 1909 Dirkje Penning, geb. Vlaardingen 11 juli 1887, † ald. 23 aug. 1967, dr. van Dirk en Helena Maurits.
Uit dit huwelijk:
1. Helena van der Windt, geb. Vlissingen 12 mei 1910.
2. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 10 sept. 1912, † ald. 26 sept. 1986, tr. Schiedam 15 nov. 1933 Ingen van Loon, geb. Vlaardingen 9 okt. 1907, † ald. 19 dec. 1982, zn. van Willem en Jannetje Voogd.
3. Johanna Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 okt. 1915, † ald. 13 febr. 1932.
4. Dirk van der Windt, geb. Vlaardingen 11 jan. 1918, † ald. 12 april 1983, tr. Vlaardingen 12 nov. 1963 (echtsch. ingeschr. 12 febr. 1980) Jantje Mulder, geb. Delfzijl 19 nov. 1932, † Terneuzen 12 juni 1997.
5. Paulina Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 23 nov. 1919, † ald. 7 mei 1983, tr. Vlaardingen 4 dec. 1940 Matthijs van Hoogteijlingen, geb. Vlaardingen 16 sept. 1917, † ald. 12 april 1998, zn. van Hendrik en Maria Westerdijk.

Xe. Abraham Vanderwindt, geb. Vlaardingen 29 april 1894, matroos koopvaardijvaart, † Illinois (Verenigde Staten) 23 april 1949, tr. 1e Rotterdam 23 nov. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 14 sept. 1931) Pietje de Krijger, geb. Terneuzen 13 april 1895, † Rotterdam 20 dec. 1947, dr. van Johannes en Janna Ringelberg; tr. 2e Hoboken, New Jersey (Verenigde Staten) 9 mei 1929 Mary Carolan, geb. Kings County (Brooklyn), New York (Verenigde Staten) 29 juni 1897, † ald. 5 dec. 1945.
Uit het tweede huwelijk:
Edward J. Vanderwindt, geb. Hoboken, New Jersey (Verenigde Staten) 8 sept. 1929, † disappeared in a boating accident off Santa Catalina Island 4 mei 1958, tr. Diana E. White, geb. 1928, † 1981, dr. van John en Pauline Axsom.

IXf. Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 22 jan. 1859, zeeman, los werkman, kuiper, koopman, † Vlaardingen 18 nov. 1936, tr. Vlaardingen 3 dec. 1879 Petronella Kornelia Roodenburg, geb. Vlaardingen 3 april 1858, winkelierster, † Vlaardingen 4 jan. 1916, dr. van Arij en Krijntje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Paulina van der Windt, geb. Vlaardingen 14 sept. 1880, † ald. 12 nov. 1880.
2. Krijntje van der Windt, geb. Vlaardingen 7 maart 1882, † ald. 24 april 1886.
3. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 23 aug. 1883, † ald. 1 jan. 1941, tr. Vlaardingen 10 jan. 1911 Jacobus Schenk, geb. Vlaardingen 19 maart 1878, fustkuiper, zn. van Johannes en Cornelia Voogd.
4. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 23 aug. 1885, † ald. 20 dec. 1885.
5. Cornelis, volgt Xf.
6. Krijntje van der Windt, geb. Vlaardingen 29 jan. 1889, † ald. 3 juni 1924, tr. Vlaardingen 8 mei 1912 Johan Peters, geb. Vlaardingen 28 april 1887, scheepsklinker, zn. van Frans Martinus en Johanna van Wieringen; hij hertr. 1924 Geertje Kerstenberg.
7. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 2 okt. 1891, † ald. 22 febr. 1896.
8. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 febr. 1894, † ald. 16 mei 1894.
9. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 17 okt. 1895, † ald. 9 juli 1981, tr. Vlaardingen 10 dec. 1919 Jasper Muste, geb. Zonnemaire 21 okt. 1893, broodslijter, machinist, † voor 1980, zn. van Gilles en Kaatje van der Meer.
10. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 21 nov. 1897, † ald. 23 aug. 1899.

Xf. Cornelis van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1953-), geb. Vlaardingen 7 nov. 1886, fustkuiper, † Vlaardingen 5 april 1981, tr. Vlaardingen 13 mei 1908 Johanna Cornelia van Rij, geb. Brielle 13 aug. 1887, † Vlaardingen 18 dec. 1988, dr. van Abraham en Johanna Cornelia Betist.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1968-), geb. Vlaardingen 1 sept. 1908, † ald. 9 okt. 1976, tr. Rotterdam 29 mei 1929 Hendrika Sonneveld, geb. Rozenburg 31 okt. 1908, † Vlaardingen 7 dec. 1997, dr. van Jacob en Elisabeth Villerius.
2. Abraham, volgt XIk.
3. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 12 mei 1913, † ald. 20 jan. 2005, tr. Klazina Hollenberg, geb. Vlaardingen 18 febr. 1921, † ald. 5 nov. 2017, dr. van Kornelis Jacobus en Hester Penning.
4. Johanna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 28 sept. 1915, † ald. 30 maart 1996, tr. Vlaardingen 27 okt. 1937 Dirk Johannes Heinsius, geb. Heerjansdam 19 nov. 1910, † voor 1981, zn. van Marinus Johannes en Maria Ouwens.
5. Petronella Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 28 sept. 1918, † ald. 14 sept. 1921.
6. Jozeph van der Windt, geb. Vlaardingen 22 jan. 1922, † ald. 27 jan. 1923.
7. Petronella Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 5 febr. 1924, † Wijchen 22 april 2018, tr. Willem Wapenaar, geb. Vlaardingen omstr. 1921, † Wijchen 26 juni 2015.
8. Jozeph van der Windt, geb. Vlaardingen 5 febr. 1924, † ald. 5 juni 2010.

XIk. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 17 maart 1910, † ald. 20 mei 1997, tr. Vlaardingen 3 mei 1933 Geertruida Agatha van Rijn, geb. Vlaardingen 12 juni 1912, † ald. 17 april 1976, dr. van Maarten en Pieternella Strijbos.
Uit dit huwelijk:
Willemina Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 5 febr. 1941, † ald. 31 dec. 2003, tr. Vlaardingen omstr. 1972 (echtsch. ingeschr.) Hendrik Andries Zevenbergen, geb. Vlaardingen 2 febr. 1926, † ald. 5 nov. 1992, zn. van Cornelis en Cornelia van der Baars.

IXg. Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 14 aug. 1862, zeeman, koopman, winkelier, vishandelaar, † Vlaardingen 21 dec. 1937, tr. Vlaardingen 21 nov. 1883 Helena Koster, geb. Vlaardingen 31 maart 1864, † ald. 31 dec. 1935, dr. van Leendert en Johanna Versteeg.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 3 okt. 1884, † Den Haag 6 jan. 1959, tr. Vlaardingen 8 juni 1904 Albertus van der Windt (Xb).
2. Leendert, volgt Xg.
3. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 7 aug. 1889, † ald. 10 maart 1969, tr. Vlaardingen 8 juni 1910 Klaas Boer, geb. Vlaardingen 8 nov. 1886, fustkuiper, pakhuisbaas, † Vlaardingen 16 juli 1962, zn. van Paulus en Maria Groeneveld.
4. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 26 aug. 1892, † ald. 6 febr. 1977, tr. Vlaardingen 7 april 1915 Karel Noordhoek, geb. Vlaardingen 9 juli 1890, kantoorbediende, haringhandelaar, † Vlaardingen 29 nov. 1966, zn. van Leendert en Maria van der Windt (VIIIj,1).
5. Sophia Willemina van der Windt, geb. Vlaardingen 7 april 1896, † ald. 20 dec. 1972, tr. Vlaardingen 18 juli 1918 Johannes Hoogendijk, geb. Vlaardingen 31 jan. 1892, kantoorbediende, † Vlaardingen 12 maart 1965, zn. van Jacob en Petronella van 't Oor.

Xg. Leendert van der Windt, geb. Vlaardingen 2 sept. 1887, zeeman, † Vlaardingen 6 aug. 1963, tr. Vlaardingen 3 mei 1911 Maria Vermeer, geb. Vlaardingen 14 sept. 1888, † ald. 11 sept. 1952, dr. van Jacob en Sophia van der Windt (VIIIi,5).
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt XI-l.
2. Sophia van der Windt, geb. Vlaardingen 1 febr. 1914, † Delft 25 aug. 1994, tr. Vlaardingen 12 april 1933 Martinus Termijn, geb. Maassluis 6 sept. 1909, † Vlaardingen 19 maart 1979, zn. van Cornelis en Engelbregje Bouman.
3. Leendert van der Windt, geb. Vlaardingen 16 febr. 1916, † ald. 7 sept. 1986, tr. Vlaardingen 13 maart 1946 Lammerdina Spoor, geb. Vlaardingen 23 dec. 1923, † ald. 11 febr. 1986, dr. van Gerardus en Magdalena Margaretha van der Hoek.
4. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 1 febr. 1918, † Geersdijk 13 aug. 1980, tr. Johanna Maria van Toor, geb. Vlaardingen 2 sept. 1923, † Colijnsplaat 2 april 2017.
5. Albertus van der Windt, geb. Vlaardingen 5 mei 1920, tr. Maria Mettha Vercouteren, geb. 9 mei 1924, † Vlaardingen 17 sept. 2006.
6. Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 18 okt. 1926, † ald. 18 okt. 1930.

XI-l. Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 28 okt. 1911, † ald. 21 aug. 1992, tr. Vlaardingen 26 nov. 1930 Margaretha van Dorp, geb. Vlaardingen 9 nov. 1913, † ald. 28 april 2003, dr. van Paulus en Petronella Wapenaar.
Uit dit huwelijk:
Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 15 aug. 1938, † Dirksland 26 aug. 2016, tr. Vlaardingen 22 april 1957 Dirk Adrianus van der Vlis, geb. Vlaardingen 31 aug. 1932, † Rotterdam 1 juni 2019, zn. van Machiel en Sophia Vogel.

VIIIi. Jakob van der Windt, geb. Vlaardingen 14 maart 1827, zeeman, † Vlaardingen 31 dec. 1907, tr. Vlaardingen 6 juni 1851 Johanna van Dorp, geb. Vlaardingen 1 juni 1828, † ald. 14 april 1895, dr. van Pieter en Adriana Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 2 sept. 1853, † ald. 14 jan. 1854.
2. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 13 mei 1855, † ald. 19 juli 1855.
3. Sietje van der Windt, geb. Vlaardingen 5 aug. 1856, † ald. 24 aug. 1856.
4. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 26 nov. 1857, † ald. 29 april 1858.
5. Sophia van der Windt, geb. Vlaardingen 24 nov. 1861, † ald. 11 febr. 1942, tr. Vlaardingen 26 april 1882 Jacob Vermeer, geb. Vlaardingen 12 aug. 1858, † ald. 6 juni 1941, zn. van Adrianus en Elizabeth Bot.
6. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 26 aug. 1864, † ald. 5 juni 1946.
7. Jacob, volgt IXh.

IXh. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 4 sept. 1867, fustkuiper, vrachtrijder, † Vlaardingen 6 nov. 1933, tr. Vlaardingen 20 mei 1896 Trijntje Kalisvaart, geb. Vlaardingen 27 april 1873, † ald. 30 nov. 1948, dr. van Gilles en Henderina Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 15 april 1897, † ald. 27 juni 1972, tr. Vlaardingen 11 juli 1923 Arie Maat, geb. Vlaardingen 11 febr. 1895, groentenboer, † Vlaardingen 24 okt. 1970, zn. van Arij en Maria Visser.
2. Gilles, volgt Xh.
3. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 8 okt. 1901, † ald. 26 aug. 1908.
4. Hendrika van der Windt, geb. Vlaardingen 28 maart 1907, † Tiel 30 maart 1998, begr. Leersum 4 april 1998, tr. Vlaardingen 28 aug. 1929 Arie Wapenaar, geb. Vlaardingen 12 febr. 1903, † Doorn 5 sept. 1987, begr. Leersum 8 sept. 1987, zn. van Petrus Leonardus en Geertruida Mooij.
5. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1909, † Alkmaar 27 nov. 1990, tr. Alphen aan den Rijn 19 dec. 1945 Willemken Ruimerman, geb. Apeldoorn 16 april 1911, † Alkmaar 9 sept. 2007, dr. van Johannes en Willemina Alberdina Koldewe.
6. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 6 april 1912, directeur, † Rosmalen 15 april 2005, tr. Apeldoorn 12 sept. 1946 Maria Groeneveld, geb. Apeldoorn 4 dec. 1912, † ald. 5 maart 1970, dr. van Gerrit Jan en Gerritje Karreman.

Xh. Gilles van der Windt, geb. Vlaardingen 21 mei 1898, koetsier, vrachtrijder, expediteur, † Vlaardingen 23 dec. 1973, tr. Vlaardingen 25 febr. 1925 Neeltje Bootsman, geb. Marken 13 dec. 1903, † Vlaardingen 16 sept. 1988, dr. van Cornelis en Niesje de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob van der Windt, geb. Vlaardingen 23 febr. 1927, † ald. 5 dec. 1951.
2. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 3 febr. 1928, ingenieur, † Soest 17 okt. 1998.
3. Gilles van der Windt, geb. Vlaardingen 4 juni 1929, † ald. 26 april 2016, tr. Vlaardingen 26 aug. 1952 Jannigje Lankers, geb. Vlaardingen 31 dec. 1930, † Italie 27 juli 1973, begr. Vlaardingen 2 aug. 1973, dr. van Matthijs.

VIIf. Kornelis Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 26 okt. 1807, zeeman, stuurman, † op de Noordzee 26 febr. 1854, tr. Vlaardingen 12 nov. 1828 Helena Boer, geb. Vlaardingen 22 nov. 1801, † ald. 3 juli 1872, dr. van Arij en Sara van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 26 jan. 1829, † ald. 17 febr. 1901, tr. Vlaardingen 29 nov. 1854 Jan Bot, geb. Vlaardingen 24 aug. 1828, zeeman, † op zee 1 nov. 1859, zn. van Cornelis en Krijna Broek.
2. Sara van der Windt, geb. Vlaardingen 16 okt. 1831, † ald. 10 aug. 1833.
3. Leentje van der Windt, geb. Vlaardingen 4 maart 1833, † ald. 24 april 1904, tr. Vlaardingen 6 febr. 1861 Leendert van Dorp, geb. Vlaardingen 7 nov. 1835, zeeman, † Vlaardingen 25 juli 1904, zn. van Dirk en Neeltje Droppert.
4. Sara van der Windt, geb. Vlaardingen 20 aug. 1834, † Vlaardinger Ambacht 11 aug. 1915, tr. Vlaardingen 12 juni 1867 Arij Maan, geb. Vlaardingen 7 sept. 1828, † 11 aug. 1915, zn. van Jacob en Adriana Stam.
5. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 31 okt. 1835, † ald. 26 jan. 1915, tr. Vlaardingen 18 maart 1863 Reijer Boon, geb. Vlaardingen 29 dec. 1833, † ald. 21 sept. 1917, zn. van Jan en Adriana van Kampen.
6. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 12 maart 1837, † zeemansgraf 21 febr. 1854.
7. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 2 jan. 1839, † ald. 18 jan. 1843.
8. Paulina van der Windt, geb. Vlaardingen 13 maart 1842, † ald. 20 april 1932.
9. Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 16 sept. 1844, † ald. 30 jan. 1917, tr. Vlaardingen 23 nov. 1870 Leendert de Ruiter, geb. Vlaardingen 26 juli 1848, touwslager, † 30 jan. 1917, zn. van Johannes Jacobus en Gerritje Voorburg.

VIIg. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 21 mei 1810, stuurman koopvaardij, † Vlaardingen 26 okt. 1862, tr. Vlaardingen 11 april 1832 Maria Mampers, geb. Vlaardingen 30 jan. 1813, † ald. 7 april 1879, dr. van Johannes Leonardus en Maartje van der Snoek.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 14 febr. 1833, † ald. 4 maart 1923.
2. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1835, † ald. 27 maart 1910, tr. 1e Vlaardingen 13 febr. 1861 Jan de Ronde, geb. Vlaardingen 16 juni 1830, kuiper, † Vlaardingen 28 febr. 1878, zn. van Willem en Clazina Catharina van der Tang; tr. 2e Vlaardingen 27 aug. 1879 Jan Westenborg, geb. Groningen 29 okt. 1826, pakhuismeester, zn. van Arent Jansz en Grietje Balster en wedr. van Dorothea Lakemeijer.
3. Cornelis, volgt VIIIj.
4. Johannes Leonardus, volgt VIIIk.
5. Arij, volgt VIII-l.
6. Govert, volgt VIIIm.

VIIIj. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 13 aug. 1838, gezagvoerder op de koopvaardij, † Rotterdam 24 maart 1880, tr. Rotterdam 4 dec. 1861 Sara de Neef, geb. Brielle 23 mei 1841, † Den Haag 19 febr. 1927, dr. van Cornelis en Maria Catharina van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Rotterdam 8 juni 1862, † Vlaardingen 8 febr. 1941, tr. Rotterdam 24 mei 1882 Leendert Noordhoek, geb. Vlaardingen 19 jan. 1855, kantoorbediende, † Vlaardingen 14 nov. 1930, zn. van Arij en Johanna Drop.
2. Cornelis, volgt IXi.
3. Karolina Maria Catharina van der Windt, geb. Rotterdam 10 maart 1870, † ald. 15 mei 1871.
4. Carolina Maria Catharina van der Windt, geb. Rotterdam 14 okt. 1871, † Den Haag 26 aug. 1941, tr. Den Haag 21 april 1909 Jacobus van den Dorp Walraven, geb. Delft 23 juli 1875, behanger, † Den Haag 20 april 1927, zn. van Jacobus en Henderica Oderkerk.
5. Johanna Leonarda van der Windt, geb. Rotterdam 27 febr. 1874, † ald. 2 juli 1874.
6. Johanna Leonarda van der Windt, geb. Rotterdam 21 april 1875, † ald. 21 mei 1876.
7. Johanna Leonarda van der Windt, geb. Rotterdam 4 juni 1877, † Den Haag 19 nov. 1919, tr. Den Haag 22 mei 1901 Hendrik Gerrit den Hartog, geb. Hellevoetsluis 14 sept. 1874, bouwkundig opzichter, † Den Haag 16 april 1925, zn. van Jan en Jannetje Koster.
8. Willemina Cornelia van der Windt, geb. Rotterdam 21 sept. 1879, † Den Haag 15 juli 1943.

IXi. Cornelis van der Windt, geb. Rotterdam 26 dec. 1868, † ald. 17 dec. 1957, tr. Hellevoetsluis 4 juli 1895 Jannetje Goudswaard, geb. Hellevoetsluis 1868, † Rotterdam 28 okt. 1935, dr. van Nicolaas en Willemina Koster.
Uit dit huwelijk:
1. Sarah van der Windt, geb. Maassluis 6 mei 1896, † Rotterdam 12 juni 1976, tr. Rotterdam 14 mei 1923 Jacob Tjebbes Stobbe, geb. Terschelling 5 dec. 1892, † Rotterdam 18 febr. 1989, zn. van Tjebbe en Antje Spanjer.
2. Nicolaas, volgt Xi.
3. Willemina van der Windt, geb. Rotterdam 20 dec. 1902.
4. Cornelis van der Windt, geb. Rotterdam 20 dec. 1902, † Cheshire (VK) maart 1960, tr. Wallasey, Cheshire (VK) 1946 Barbara Marie Crowe, geb. 29 sept. 1910, † Gravesend, Kent (VK) april 1994.
5. Johanna van der Windt, geb. Maassluis 31 mei 1903, tr. Rotterdam 14 aug. 1930 Herman Jan Swaag, geb. Bergen 1893, zn. van Jan en Aaltje Kramer.

Xi. Nicolaas van der Windt, geb. Hellevoetsluis 10 aug. 1898, † Rotterdam 7 dec. 1971, tr. Rotterdam 26 aug. 1931 Cornelia Johanna van den Engh, geb. Rotterdam 15 maart 1904, † ald. 6 jan. 1967, dr. van Wilhelmus en Cornelia van Zwieten.
Uit dit huwelijk:
Johanna Cornelia Vanderwindt, geb. Rotterdam 2 sept. 1933, † Tolland, Connecticut (VS) 2 april 2018, tr. aug. 1955 Marinus VanDerJagt, geb. Rotterdam 2 sept. 1933, † Hartford, Connecticut (VS) 21 dec. 2020, zn. van Marinus van der Jagt en Lena de Munnik.

VIIIk. Johannes Leonardus van der Windt, geb. Vlaardingen 14 maart 1841, kapitein ter koopvaardij, zeeman, † Bergen (Noorwegen) 15 dec. 1879, tr. Vlaardingen 30 dec. 1863 Antje Storm, geb. Vlaardingen 7 maart 1842, † ald. 6 okt. 1926, dr. van Cornelis en Maria Roest.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 16 aug. 1869, † Rotterdam 1 febr. 1911, tr. Vlaardingen 1 juli 1891 Leendert van den Houten, geb. Zierikzee 24 dec. 1869, zn. van Nicolaas Jacobus en Jozina Maria de Valk; hij hertr. Amsterdam 17 maart 1911 Fennechiena Margaretha Bierling.
2. Maria Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 sept. 1871, naaister, † Vlaardingen 13 juli 1950.
3. Johanna Leonarda van der Windt, geb. Vlaardingen 15 dec. 1876, † Rotterdam 21 maart 1894.
4. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 31 okt. 1878, † ald. 29 nov. 1878.
5. Leonarda Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 18 febr. 1880, † Loosduinen 1 maart 1929, tr. Vlaardingen 21 aug. 1912 Louis Albertus van Delden, geb. Amsterdam 23 juli 1880, winkelbediende, winkelier in herenmodeartikelen, † Den Haag 16 maart 1957, zn. van Albertus en Hendrika Alida Kleijpoel; hij hertr. Den Haag 2 juli 1930 Anna Schellenbach.

VIII-l. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 13 april 1845, † In de Theems 6 okt. 1894, tr. Vlaardingen 3 maart 1869 Dirkje Noordhoek, geb. Vlaardingen 29 maart 1847, † ald. 26 febr. 1916, dr. van Maarten en Neeltje Westerdijk.
Uit dit huwelijk:
1. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 6 sept. 1869, † ald. 16 juli 1872.
2. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 25 aug. 1872, † Amersfoort 23 mei 1945, tr. Vlaardingen 1 febr. 1899 Teunis Spreij, geb. Hoogland 20 sept. 1874, broodbakker, † Vlaardingen 15 maart 1963, zn. van Abraham en Maria Hogedoorn.
3. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 16 april 1875, † ald. 19 april 1962, tr. Vlaardingen 20 aug. 1902 Maarten Hoogwerf, geb. Geervliet 12 april 1879, havenarbeider, † Vlaardingen 19 april 1962, zn. van Klaas en Willemina Janson.
4. Arij, volgt IXj.
5. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 7 juli 1882, † ald. 18 april 1927, tr. Vlaardingen 17 juli 1907 Jan Langendam, geb. Zevenhuizen 1883, zn. van Pieter Langendoen en Adriana Keijzer.
6. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 16 nov. 1884, kuiper, fabrieksarbeider, † Vlaardingen 2 maart 1945.
7. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 26 april 1889, † ald. 28 jan. 1974, tr. Vlaardingen 12 jan. 1910 Jakob van Santen, geb. Vlaardingen 18 okt. 1887, † ald. 17 febr. 1957, zn. van David en Kornelia van der Borden.

IXj. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 10 april 1878, fustkuiper, haringventer, † Vlaardingen 27 jan. 1965, tr. 1e Vlaardingen 10 mei 1899 Leuntje Lekkerkerk, geb. Vlaardingen 31 dec. 1878, † ald. 25 dec. 1911, dr. van Lambrecht en Klaasje Poot; tr. 2e Vlaardingen 4 juni 1913 Petronella van Halewijn, geb. Vlaardingen 19 febr. 1882, † ald. 2 mei 1949, dr. van Krijn en Margaretha de Ligt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij, volgt Xj.
2. Lambrecht van der Windt, geb. Vlaardingen 30 juni 1902, machinist koopvaardij, bankwerker, † Nijkerk 28 febr. 1985, tr. Vlaardingen 26 nov. 1930 Margaretha van Halewijn, geb. Vlaardingen 5 sept. 1908, † Harderwijk 3 febr. 1996, dr. van Krijn Halewijn en Bastiaantje Margaretha Waardenburg.
3. Levenloos kind, geb. Vlaardingen 17 dec. 1910.

Xj. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 20 febr. 1900, bankwerker, † Vlaardingen 23 febr. 1982, tr. Vlaardingen 3 febr. 1926 Hermina Yda Bot, geb. Vlaardingen 17 febr. 1900, dr. van Gerrit en Yda Geldermans.
Uit dit huwelijk:
Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 16 mei 1932, † Apeldoorn 3 mei 2012.

VIIIm. Govert van der Windt, geb. Vlaardingen 11 april 1848, verver, † Vlaardingen 11 juli 1894, tr. Schiedam 23 mei 1878 Arigje Multum, geb. Giessendam 12 maart 1857, † Vlaardingen 2 april 1891, dr. van Arie en Antje van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 8 sept. 1878, † ald. 1 nov. 1958, tr. Vlaardingen 24 april 1901 Adriaan Maarleveld, geb. Vlaardingen 21 okt. 1878, † Rotterdam 2 juli 1916, zn. van Leendert en Adriana van Tooren.
2. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 29 jan. 1880, † ald. 29 juni 1880.
3. Arie Johannes Leonardus Kornelis, volgt IXk.
4. Kornelis, volgt IX-l.
5. Anna van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1885, † ald. 29 okt. 1885.
6. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1885, † ald. 10 jan. 1887.
7. Johannes, volgt IXm.

IXk. Arie Johannes Leonardus Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 15 febr. 1881, verver, agent van politie, † Vlaardingen 25 juni 1956, tr. Vlaardingen 27 aug. 1902 Jacoba Carolina Kortland, geb. Vlaardingen 21 mei 1881, † ald. 15 juli 1951, dr. van Arij en Anna Voorbij.
Uit dit huwelijk:
1. Arigje van der Windt, geb. Vlaardingen 1 juli 1903, † ald. 15 mei 1907.
2. Anna van der Windt, geb. Vlaardingen 19 dec. 1904, † Wolphaartsdijk 15 mei 1985, tr. 1e Vlaardingen 25 jan. 1928 Jan Bos, geb. Vlaardingen 30 aug. 1902, † Oost-Souburg 1963, zn. van Jan en Hillegonda Boog; tr. 2e Borssele 7 juli 1971 Gerrit Zeelenberg, geb. Rotterdam 16 mei 1905, † Goes 23 nov. 1987, zn. van Willem en Hendrika Zwart.
3. Arigje van der Windt, geb. Vlaardingen 6 nov. 1907, † ald. 8 dec. 1991, tr. 1e Hendrik Willem van Zelm, geb. Vlaardingen 11 april 1904, zn. van Hermanus en Wilhelmina Christina Smith; tr. 2e Vlaardingen 16 mei 1934 Pieter de Kok, geb. Vlaardingen 26 sept. 1906, † ald. 1 febr. 1972, zn. van Leendert en Alida Cornelia de Kok.
4. Arina van der Windt, geb. Vlaardingen 18 nov. 1908, † ald. 29 jan. 1910.
5. Govert Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 1 aug. 1910, † ald. 9 febr. 1979, tr. Johanna Maria Paulina Loozen, geb. Rotterdam 20 juli 1915, † 2006.
6. Arina van der Windt, geb. Vlaardingen 30 mei 1913, † Leiderdorp 5 dec. 1991, tr. Leiderdorp 31 mei 1967 Hendrik Jacobus Bokhorst, geb. Nieuw Helvoet 31 okt. 1914, † 2 sept. 1989, zn. van Hendrik Jacobus van Bokhorst en Cornelia Maria Sprang.
7. Arie Johannes Leonardus Kornelis, volgt Xk.
8. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 15 okt. 1916, † ald. 11 juli 1998, tr. Vlaardingen 8 juli 1942 Catharina Hoogerwerf, geb. Vlaardingen 28 okt. 1920, † ald. 17 nov. 1999, dr. van Johannes en Mechelina Bouman.
9. Jacoba Carolina van der Windt, geb. Vlaardingen 7 febr. 1918, † Renkum 21 jan. 1989, tr. Wender de Beet, geb. Renkum 18 sept. 1913, † Wagenborgen 21 okt. 1962.
10. Maria Carolina Leonarda van der Windt, geb. Vlaardingen 31 maart 1921, † Delft 15 april 1996, tr. Vlaardingen 4 aug. 1948 Dirk Nowee, geb. 's-Gravenzande 6 nov. 1917, postbode, verhuurbedrijf, † 's-Gravenzande 16 sept. 1985.
11. Carolinus Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 25 juli 1922, † Luebeckerbocht bij kdo. Neustadt, Neuengamme (Duitsland) 3 mei 1945.
12. Benjamin van der Windt, geb. Vlaardingen 11 febr. 1925, † ald. 3 juli 1925.
13. Benjamin, volgt X-l.

Xk. Arie Johannes Leonardus Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 19 mei 1915, † ald. 28 febr. 1988, tr. Vlaardingen 2 okt. 1946 Elisabeth Catharina Mand, geb. Hellevoetsluis 12 april 1917, † Vlaardingen 1 juli 1984, dr. van Nicolaas en Maria van der Linden.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Carolina van der Windt, geb. Vlaardingen 20 nov. 1947, † ald. 3 aug. 2015.

X-l. Benjamin van der Windt, geb. Vlaardingen 1 mei 1926, † ald. 11 april 2005, tr. Vlaardingen 19 aug. 1953 Johanna van Schaijk, geb. Vlaardingen 20 april 1929, † ald. 30 sept. 2005, dr. van Hendrik en Johanna Borsboom.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Carolinus van der Windt, geb. Vlaardingen 15 mei 1960, † Rotterdam 3 juli 2008.

IX-l. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 2 juni 1883, agent van politie, † Den Haag 4 maart 1968, tr. Vlaardingen 11 dec. 1907 Maartje van der Kruit, geb. Vlaardingen 13 nov. 1889, † 6 jan. 1974, dr. van Andries en Johanna Huberdina Kole.
Uit dit huwelijk:
1. Arigje van der Windt, geb. Portugaal 29 april 1908, † Terneuzen 24 sept. 1993, begr. Wateringen, tr. Den Haag 23 mei 1934 Gerrit Mooi, geb. Den Haag 17 dec. 1906, rijkswerkman, † Middenmeer 28 nov. 1982, zn. van Jacob en Etje Loodema.
2. Andries, volgt Xm.
3. Johanna Huberdina van der Windt, geb. Den Haag 4 aug. 1914, † ald. 20 juni 1980, tr. Pieter Cornelis Kasteleijn, geb. Den Helder 24 dec. 1897, † Den Haag 22 dec. 1978, zn. van Cornelis en Adriana Cornelia van IJzeren.
4. Cornelia Goverdina van der Windt, geb. Den Haag 10 maart 1926, † Delft 23 sept. 2010.

Xm. Andries van der Windt, geb. Vlaardingen 2 sept. 1910, kantoorbediende, sergeant -1940, † Grebbeberg 13 mei 1940, tr. Den Haag 14 maart 1934 Elizabeth Schilt, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 28 dec. 1909, † Albir (Spanje) 5 dec. 1985, dr. van Cornelis en Diewertje Bakker.
Uit dit huwelijk:

XIm. Andries van der Windt, geb. Bilthoven 19 aug. 1937, † Spui 1 febr. 2021, tr. 21 dec. 1963 Elfrieda Clara Florentia Dijselijnck, geb. Terneuzen 3 juni 1943, † ald. 16 juli 2014.
Uit dit huwelijk:
David Richard Rene van der Windt, geb. Terneuzen 8 febr. 1967, † Spui 1 aug. 2020.

IXm. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 18 mei 1887, timmerman, † Vlaardingen 7 nov. 1970, tr. Vlaardingen 15 okt. 1913 Helena van Dorp, geb. Vlaardingen 25 jan. 1891, † ald. 24 okt. 1973, dr. van Johannes en Cornelia van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Govert van der Windt, geb. Vlaardingen 10 juli 1914, † Maassluis 8 sept. 1998, tr. 1e Arina van der Plas, geb. Almkerk 24 april 1913, † Antalya (Turkije) 25 okt. 2002; tr. 2e Vlaardingen 15 maart 1939 (echtsch. uitgespr.) Adriana van der Wel, geb. Maassluis, † ald..
2. Cornelis, volgt Xn.
3. Johannes, volgt Xo.
4. Mari Adriaan, volgt Xp.
5. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 25 april 1930, † ald. 8 april 2022.

Xn. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 28 juli 1916, † ald. 11 dec. 2004, tr. Adriana Brinkman, geb. Vlaardingen 5 juli 1915, † ald. 24 mei 1999, dr. van Willem Leendert en Adriana van Pelt.
Uit dit huwelijk:
Johannes Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 2 febr. 1942, † Zutphen 6 nov. 2011.

Xo. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 20 dec. 1919, † ald. 7 juni 2006, tr. Alida Johanna Hoogerwerf, geb. 12 febr. 1921, † Ridderkerk 19 jan. 2014, dr. van Johannes en Adriana Bot.
Uit dit huwelijk:
Leendert Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 6 juni 1943, † Almelo 23 jan. 2019.

Xp. Mari Adriaan van der Windt, geb. Vlaardingen 24 okt. 1927, † ald. 3 dec. 2008.
Zijn dochter:
Helena Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 22 april 1960, † Bavel 20 juni 2011.

VIIh. Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 14 febr. 1813, stuurman, † Vlaardingen 7 juni 1849, tr. Vlaardingen 11 juni 1838 Adriana Verweij, geb. Vlaardingen 5 sept. 1815, † ald. 16 maart 1860, dr. van Jan en Rebekka Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 29 febr. 1840, † ald. 12 juli 1840.
2. Rebekka van der Windt, geb. Vlaardingen 21 sept. 1841, † ald. 28 dec. 1841.
3. Kornelis, volgt VIIIn.
4. Petronella van der Windt, geb. Vlaardingen 3 sept. 1847, † ald. 11 maart 1929, tr. Vlaardingen 2 juni 1869 Willem de Koning, geb. Vlaardingen 10 jan. 1846, † 1885, zn. van Johannes en Maria Versteeg.

VIIIn. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 16 maart 1845, zeeman, † op zee 23 okt. 1869, tr. Vlaardingen 30 nov. 1864 Johanna Maria de Ooij, geb. Maassluis 21 jan. 1844, † Vlaardingen 19 juli 1919, dr. van Jacob Cornelis de Hooij en Adriana de Wilde; zij hertr. Maassluis 9 jan. 1874 Jan van der Windt (VIIIf) en tr. 3e Maassluis 25 okt. 1888 Willem de Gilde.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 26 aug. 1867.
2. Cornelis Jacobus, volgt IXn.

IXn. Cornelis Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 22 nov. 1868, † ald. 21 jan. 1947, tr. Maassluis 11 jan. 1900 Elisabeth Baatenburg de Jong, geb. Maassluis 2 april 1872, † Vlaardingen 26 dec. 1955, dr. van Jacobus en Jacoba Noltee.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Gerardus van der Windt, geb. Rotterdam 27 jan. 1901, slager, † Vlaardingen 2 dec. 1981, tr. Vlaardingen 15 okt. 1930 Trijntje Wapenaar, geb. Vlaardinger Ambacht 3 jan. 1901, † Vlaardingen 30 aug. 1970, dr. van Willem en Johanna van Haren.
2. Jacoba van der Windt, geb. Rotterdam 5 aug. 1902, dienstbode, † Vlaardingen 21 nov. 1983.
3. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 30 maart 1905, slager.
4. Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 13 febr. 1907, † ald. 15 dec. 1985, tr. Vlaardingen 19 jan. 1933 Johanna van der Pijl, geb. Vlaardingen 22 febr. 1911, † Beneden Leeuwen 1 april 1987, dr. van Johannes en Kornelia Lagendijk.
5. Johanna Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 7 maart 1909, † ald. 15 nov. 1990, tr. Vlaardingen 9 okt. 1935 Maarten Leendert Groeneveld, geb. Vlaardingen 12 febr. 1907, † ald. 2 okt. 1996, zn. van Wouter en Everdina de Kruijf.
6. Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 15 juli 1912, † ald. 12 mei 2001, tr. 7 febr. 1934 Gerrit den Otter, geb. 22 juli 1907, † Vlaardingen 17 okt. 1990, zn. van Jan en Cornelia Kwakkelstein.

VIIi. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 23 mei 1815, zeeman, stuurman, † Vlaardingen 5 juni 1849, tr. Maasland 27 april 1839 Gerritje Zoutendijk, geb. Maasland 14 april 1814, † Vlaardingen 29 juni 1862, dr. van Jan en Johanna Boekesteijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIIo.
2. Johanna Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 20 mei 1842, † Maasland 20 april 1921, tr. Vlaardingen 13 juli 1864 Paulus de Heer, geb. Vlaardingen 22 jan. 1841, zeeman, † Maassluis 27 maart 1888, zn. van Reijer Willem en Alida Johanna Stam.
3. Abraham, volgt VIIIp.
4. Johannes, volgt VIIIq.
5. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 3 maart 1850, zeeman, † zeemansgraf 30 mei 1865.

VIIIo. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 19 jan. 1840, † ald. 8 sept. 1883, tr. Vlaardingen 23 nov. 1864 Elisabeth van Zanten, geb. Vlaardingen 20 aug. 1838, † ald. 8 juli 1916, dr. van Cornelis Ewoud en Maria van der Krans.
Uit dit huwelijk:
1. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 30 aug. 1865, † ald. 15 mei 1871.
2. Cornelis Ewoud van der Windt, geb. Vlaardingen 6 maart 1867, † ald. 27 aug. 1867.
3. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 10 aug. 1868, † ald. 16 april 1869.
4. Kornelis Ewoud van der Windt, geb. Vlaardingen 11 aug. 1870, † ald. 9 nov. 1870.
5. Dingeman, volgt IXo.
6. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 13 juni 1875, † ald. 28 febr. 1903.
7. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 25 april 1879, † ald. 28 juli 1879.

IXo. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 27 jan. 1873, fustkuiper, fondsbode, bloemist, † Vlaardingen 4 nov. 1938, tr. 1e Vlaardingen 4 dec. 1895 Maria de Willigen, geb. Vlaardingen 1 sept. 1871, † ald. 26 maart 1908, dr. van Willem en Agatha Bijenburg; tr. 2e Vlaardingen 7 sept. 1910 Petronella Anthonia Figee, geb. Schiedam 10 aug. 1875, † Vlaardingen 28 febr. 1953, dr. van Jan en Adriana Cornelia Fluijt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 30 april 1896, † ald. 5 dec. 1956, tr. Vlaardingen 16 maart 1927 Krijn Mostert, geb. Maassluis 29 mei 1893, † Vlaardingen 27 maart 1975, zn. van Paulus en Jopina Gerdina Boer.
2. Willem Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 12 aug. 1897, † ald. 13 sept. 1897.
3. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 9 aug. 1898, † ald. 6 febr. 1900.
4. Cornelis Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 10 jan. 1901, † ald. 25 jan. 1918.
5. Agatha Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 24 juni 1903, † Zeist 24 dec. 1958, tr. Driebergen-Rijsenburg 16 febr. 1934 Jan Bos, geb. Driebergen-Rijsenburg 8 mei 1906, † ald. 7 aug. 1967, zn. van Teunis en Teuntje Vonk; hij hertr. na 1958 G. van Dusschoten.
6. Willem, volgt Xq.
Uit het tweede huwelijk:
7. Jan Cornelis, volgt Xr.
8. Johannes Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 28 sept. 1912, bloemist.
9. Cornelia Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 22 april 1916, † 's-Hertogenbosch 23 aug. 2010, tr. Leendert Endeveld, geb. 20 dec. 1917, † 's-Hertogenbosch 28 nov. 2004.

Xq. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 29 jan. 1905, † ald. 13 sept. 1997, tr. Vlaardingen 3 jan. 1928 Wilhelmina Christina Riedijk, geb. Vlaardingen 18 dec. 1905, † ald. omstr. 2008, dr. van Cornelis en Maartje van Straten.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1931, † Puttershoek 4 sept. 2017, tr. Pieter Buurman, geb. Rotterdam 28 okt. 1925, † Maasdam 8 mei 2004.
2. Dingeman Willem van der Windt (Officier Orde van Ornaje-Nassau 1993-), geb. Vlaardingen 12 april 1933, voorzitter dienstenbond CNV, † Heerde 30 sept. 1995.
3. Albertus Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 19 maart 1940, † ald. 20 dec. 1940.

Xr. Jan Cornelis van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1963-), geb. Vlaardingen 29 jan. 1911, † ald. 14 aug. 1988, tr. 1e Vlaardingen 5 okt. 1932 Neeltje Maria van Wieringen, geb. Vlaardingen 19 sept. 1911, † voor 1946, dr. van Maarten en Neeltje Don; tr. 2e Vlaardingen 26 juli 1946 Margaretha Pik, geb. 4 aug. 1923, † 23 april 2007.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Vanderwindt, geb. Vlaardingen 19 sept. 1934, † Maryland (Verenigde Staten) 3 aug. 2001.
2. Jannie van der Windt, geb. Vlaardingen 21 maart 1936, † Sneek 25 okt. 2017, tr. 1e Jan Looman; tr. 2e Will Griess, geb. Terborg 8 juni 1929, † Sneek 22 jan. 2013.
3. Jan-Cornelis van der Windt, levenloze zoon, geb. Vlaardingen 24 mei 1940.

VIIIp. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 12 dec. 1844, † ald. 10 mei 1893, tr. Vlaardingen 27 nov. 1867 Johanna van Teijlingen, geb. Vlaardingen 6 juni 1846, † ald. 15 juli 1917, dr. van Hermanus en Margaretha van Berkel.
Uit dit huwelijk:
1. Dingeman, volgt IXp.
2. Hermanus, volgt IXq.
3. Gerrit van der Windt, geb. Maassluis 24 nov. 1871, kuiper, † Vlaardingen 16 jan. 1945.
4. Margaretha van der Windt, geb. Vlaardingen 5 dec. 1873, † ald. 19 febr. 1954, tr. Vlaardingen 10 okt. 1894 Dirk van Dorp, geb. Vlaardingen 20 mei 1872, kuiper, † Vlaardingen 10 april 1945, zn. van Leendert en Leentje van der Windt (VIIf,3).
5. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 23 sept. 1875, † ald. 7 aug. 1876.
6. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 23 sept. 1877, † ald. 14 febr. 1879.
7. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 23 dec. 1878, † ald. 21 maart 1879.
8. Maarten, volgt IXr.
9. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 24 juli 1883, † ald. 10 mei 1884.
10. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1886, † ald. 6 maart 1886.
11. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 21 sept. 1887, † ald. 22 sept. 1887.

IXp. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 26 juli 1868, zeevisser, zeeman, † Vlaardingen 22 sept. 1956, tr. Vlaardingen 2 dec. 1891 Johanna Elisabeth van der Snoek, geb. Vlaardingen 24 juli 1869, † ald. 23 juli 1953, dr. van Kornelis en Kornelia Goedknegt.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 15 maart 1892, † ald. 9 jan. 1984, tr. Vlaardingen 22 juli 1925 Jan de Goede, geb. Vlaardingen 26 maart 1890, † Barneveld 5 sept. 1956, zn. van Pieter en Aaltje Boerdam.
2. Cornelis, volgt Xs.
3. Abraham, volgt Xt.
4. Kornelis Dingeman, volgt Xu.
5. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 21 febr. 1906, † ald. 11 juni 1996, tr. Vlaardingen 20 juni 1928 Martinus Voorburg, geb. Vlaardingen 21 febr. 1903, fabrieksarbeider, † voor 1995, zn. van Frank en Martina Drop.
6. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 5 april 1914, † ald. 4 maart 1944, tr. Jan Cornelis van den Berg.

Xs. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 23 sept. 1894, fabrieksarbeider, † Vlaardingen 18 jan. 1968, tr. Vlaardingen 21 jan. 1920 Adriana de Goede, geb. Vlaardingen 1 dec. 1896, † ald. 2 mei 1974, dr. van Pieter en Aaltje Boerdam.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 18 aug. 1920, tr. Vlaardingen 5 mei 1946 Marinus van der Struis, geb. Vlaardingen 19 juni 1920, † ald. 2 dec. 1998.
2. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 30 maart 1923, † ald. 10 aug. 2006, tr. Vlaardingen 5 mei 1946 Johanna van der Arend, geb. Vlaardingen 8 juni 1918, † ald. 3 nov. 1967, dr. van Hendrik en Teuntje van Duffelen.

Xt. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 18 febr. 1901, † ald. 20 april 1984, tr. Vlaardingen 23 juni 1922 Adriana Helena van Galen, geb. Vlaardingen 11 maart 1903, † ald. 7 okt. 1980, dr. van Petrus Gerardus en Helena van der Lugt.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 30 dec. 1922, † ald. 20 okt. 1938.
2. Petrus Gerardus van der Windt, geb. Vlaardingen 2 nov. 1927, † ald. 26 febr. 2012, tr. Vlaardingen 16 jan. 1957 Jannigje Vulpen, geb. Vlaardingen 30 april 1930, † ald. 28 april 2019, dr. van Jan Teunis en Jacoba Riedijk.

Xu. Kornelis Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 24 febr. 1903, zeeman, scheepsschilder, † Vlaardingen 27 nov. 1980, tr. Vlaardingen 6 maart 1935 Johanna van Rijn, geb. Vlaardingen 22 aug. 1910, † ald. 3 aug. 1991, dr. van Willem en Margaretha Hoogerwerf.
Uit dit huwelijk:
Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 2 maart 1937, † ald. 8 maart 2023.

IXq. Hermanus van der Windt, geb. Maassluis 17 nov. 1869, fustkuiper, † Vlaardingen 14 juni 1904, tr. Vlaardingen 30 dec. 1891 Cornelia van der Linden, geb. Vlaardingen 22 sept. 1869, † ald. 9 nov. 1953, dr. van Kornelis en Jakoba Voogt.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham, volgt Xv.
2. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 29 dec. 1895.
3. Johan, volgt Xw.

Xv. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 10 dec. 1893, † ald. 11 sept. 1971, tr. Vlaardingen 14 nov. 1917 Petronella Aletta de Groot, geb. Vlaardingen 16 juli 1893, † Rotterdam 3 jan. 1933, dr. van Adrianus Johannes Willem en Jannetje Drop.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 8 aug. 1918, † Rotterdam 2 dec. 1935.
2. Jannetje Petronella Aletta van der Windt, geb. Vlaardingen 29 sept. 1920, tr. Rotterdam 29 maart 1944 Albertus Abraham Bernardus Marie Mullens, zn. van Willebrodus en Anna Sibijlla Schmidt.
3. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1923, † ald. 3 mei 1950.

Xw. Johan van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1898, † Leiden 2 nov. 1960, tr. Vlaardingen 20 juni 1917 Cornelia Janson, geb. Rotterdam 5 juni 1898, † Vlaardingen 27 dec. 1971, dr. van Johannes en Johanna Louwerens.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 15 maart 1920, † ald. 6 maart 1992, tr. Laurens Andeweg, geb. 15 febr. 1920, † Vlaardingen 20 juni 1993, zn. van Hendrik en Geertruida Kornaat.
2. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 7 sept. 1923, † ald. 1 juni 2006, tr. Hermanus Maria van der Linden, geb. 28 jan. 1922, † Vlaardingen 28 febr. 1990.

IXr. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 27 juli 1880, fustkuiper, zeeman, † Vlaardingen 26 sept. 1954, tr. 1e Vlaardingen 6 mei 1903 Kornelia Johanna Hartog, geb. Vlaardingen 5 maart 1881, † ald. 30 maart 1930, dr. van Leendert en Wilhelmina van der Struijs; tr. 2e Vlaardingen 7 juni 1933 Jacoba Hartog, geb. Vlaardingen 21 mei 1879, † ald. 20 nov. 1953, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 8 maart 1904, kuiper, bouwmansknecht, veehoudersknecht, fabrieksarbeider, † Leiden 1 sept. 1949, tr. Vlaardingen 17 sept. 1932 Jannetje Schilperoord, geb. Zuid-Beijerland 12 febr. 1907.
2. Johanna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 dec. 1906, † ald. 12 juli 1942, tr. Vlaardingen 3 mei 1933 Gerrit Vermeer, geb. Vlaardingen 14 okt. 1903, † ald. 29 mei 1962, zn. van Gerrit en Elisabeth Zebel.
3. Hermanus van der Windt, geb. Vlaardingen 9 aug. 1911, † ald. 25 april 1912.
4. Johanna Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 22 mei 1913, † ald. 28 juli 1913.
5. Wilhelmina Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 22 mei 1913, † ald. 18 april 2002, tr. Marinus van Gilst, geb. omstr. 1913, † voor 2002.

VIIIq. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 6 juni 1847, † ald. 29 aug. 1925, tr. Vlaardingen 7 mei 1868 Willemina van der Vaart, geb. Vlaardingen 27 jan. 1848, † ald. 1 dec. 1914, dr. van Pieter en Maartje Broek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 24 okt. 1868, † ald. 13 dec. 1868.
2. Gerritje van der Windt, geb. Vlaardingen 18 febr. 1871, † ald. 11 nov. 1942, tr. Vlaardingen 21 dec. 1898 Dirk van Dorp, geb. Vlaardingen 16 aug. 1868, fabrieksarbeider, † Vlaardingen 26 febr. 1964, zn. van Jacob en Adriana van Rijn.
3. Martina van der Windt, geb. Vlaardingen 25 aug. 1872, zeeman, pakhuisbaas, † Vlaardingen 7 dec. 1951, tr. Vlaardingen 6 mei 1896 Leendert Erkelens, geb. Vlaardingen 6 april 1873, † ald. 31 dec. 1951, zn. van Tieleman en Sientje Bot.
4. Johanna Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 13 juni 1875, † ald. 19 juni 1933, tr. Vlaardingen 19 dec. 1900 Jan Huibrecht Bos, geb. Vlaardingen 15 okt. 1876, schoenmaker, † Rotterdam 16 sept. 1928, zn. van Jan en Alida Maria Verkouter.
5. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 19 jan. 1877, † ald. 21 aug. 1877.
6. Petronella van der Windt, geb. Vlaardingen 19 sept. 1878, † ald. 31 dec. 1956, tr. Vlaardingen 18 dec. 1901 Abraham van Noort, geb. Vlaardingen 23 sept. 1878, stuurman, † Vlaardingen 18 dec. 1957, zn. van Arij en Wilhelmina Schouten.
7. Dingeman, volgt IXs.
8. Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 12 okt. 1881, † De Bilt 8 okt. 1960, tr. Vlaardingen 3 jan. 1906 Willem van Eijsden, geb. Nieuw Helvoet 7 aug. 1883, smid, verzekeringsagent, † Vlaardingen 23 mei 1956, zn. van Willem en Angenita van der Lee.
9. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 10 aug. 1885, † ald. 11 april 1981, tr. Vlaardingen 5 jan. 1910 Dirk den Hond, geb. Vlaardingen 12 maart 1885, † ald. 18 febr. 1959, zn. van Arij de Hond en Martina van der Zwan.
10. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 24 dec. 1888, † ald. 28 febr. 1890.
11. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 24 jan. 1890, † ald. 29 sept. 1890.
12. Johanna Petronella van der Windt, geb. Vlaardingen 27 nov. 1892, † ald. 9 april 1957, tr. Vlaardingen 22 dec. 1915 Aart van der Snoek, geb. Vlaardingen 24 april 1891, barbier, zn. van Laurens en Johanna Hoogendijk.
13. Petronella van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1960-), geb. Vlaardingen 4 aug. 1895, onderwijzeres bewaarschool, hoofd kleuterschool, † Vlaardingen 12 sept. 1988, tr. Johannes van Dorp, geb. Vlaardingen 13 juli 1901, † ald. 17 juni 1933.

IXs. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1880, fustkuiper, † Vlaardingen 3 okt. 1948, tr. Vlaardingen 14 dec. 1904 Helena Voogd, geb. Vlaardingen 10 okt. 1880, † Rotterdam 17 jan. 1960, dr. van Jan en Wilhelmina Roodenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 27 febr. 1905, smid, † Vlaardingen 27 april 1952, tr. Vlaardingen 15 okt. 1930 Engelina Jacoba Martina Bloemendaal, geb. Vlaardingen 10 febr. 1907, † ald. 22 maart 1992, dr. van Govert en Cornelia de Groot.
2. Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 4 mei 1906, † ald. 20 maart 1980, tr. Vlaardingen 10 mei 1939 Kornelis Pieter Oosterlee, geb. Vlaardinger Ambacht 20 jan. 1906, † 1976.
3. Wilhelm van der Windt, geb. Vlaardingen 24 okt. 1907, † Scheveningen 7 mei 1957, tr. Vlaardingen 8 mei 1940 Johanna de Keijzer, geb. Vlaardingen 8 nov. 1911, † Dieren 25 jan. 1979, dr. van Maarten en Hendrika Elshout.
4. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 14 maart 1910, † ald. 10 april 1977, tr. Willem Kornelis van Dorp, geb. 1906, † Vlaardingen 26 febr. 1981.
5. Helena van der Windt, geb. Vlaardingen 11 jan. 1912, † ald. 5 nov. 2000, tr. 1936 Willem Frederik Putter, geb. Schiedam 7 okt. 1908, † Vlaardingen 28 febr. 1999.
6. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 17 mei 1916, † ald. 29 juni 1999, tr. Rotterdam 11 sept. 1947 Antonia Maria Petronella Zoetmulder, geb. Schiedam 4 nov. 1920, dr. van Hendrikus Marinus en Antonia Maria Bustraan.
7. Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 3 aug. 1918, † ald. 15 aug. 2002, tr. Schiedam 1 juli 1942 Maria Helena van der Vlugt, geb. Schiedam 27 april 1922, † ald. 5 okt. 2012, dr. van Cornelis en Catharina Johanna Elisabeth Coster.
8. Leendert van der Windt, geb. Vlaardingen 25 jan. 1921, tr. Vlaardingen 13 juli 1949 Wilhelmina Struijs, geb. Vlaardingen 1 nov. 1922.

Vd. Huig Arentsz van der Windt, geb. dec. 1732, ged. Vlaardingen 19 dec. 1732, zeeman, † Vlaardingen dec. 1792, tr. Vlaardingen 20 mei 1759 Pietertje Verstege, geb. sept. 1735, ged. Vlaardingen 7 sept. 1735, † april 1793, begr. Vlaardingen april 1793, dr. van Jan Pietersz Versteeg en Annetje Cornelisdr Haad den Test.
Uit dit huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. mei 1761, ged. Vlaardingen 31 mei 1761, begr. ald. okt. 1765.
2. Annetje van der Windt, geb. Vlaardingen 15 sept. 1762, breister, † Vlaardingen 3 okt. 1846, tr. 1e Vlaardingen 15 sept. 1782 Jan Brobbel, geb. Vlaardingen 2 nov. 1754, † ald. 5 sept. 1800, zn. van Arij Cornelisz en Joanna van Gijn; tr. 2e Vlaardingen 24 mei 1801 Gerrit van Dijk, geb. Vlaardingen 5 okt. 1755, † ald. 9 juli 1803, zn. van Arij en Lena van der Post.
3. Trijntje van der Windt, geb. jan. 1766, ged. Vlaardingen 8 jan. 1766, † ald. 15 mei 1847, tr. 1e Vlaardingen 23 juli 1786 Klaas Drop, geb. aug. 1761, ged. Vlaardingen 23 aug. 1761, † op zee mei 1802; tr. 2e Vlaardingen 8 okt. 1812 Arij Cornelisz Poot, geb. sept. 1772, ged. Maassluis 9 sept. 1772, † Vlaardingen 11 april 1837.
4. Arij, volgt VIe.
5. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 16 jan. 1771, † ald. 27 dec. 1860, tr. Vlaardingen 18 maart 1798 Jan Kalishoek, geb. Vlaardingen 16 juli 1777, † ald. 24 dec. 1859, zn. van Cornelis Calishoek en Neeltje van Bree.

VIe. Arij van der Windt, geb. juni 1768, ged. Vlaardingen 29 juni 1768, zeeman, † nov. 1794, begr. Vlaardingen nov. 1794, tr. Vlaardingen 7 nov. 1790 Jannetje van 't Hoff, geb. sept. 1764, ged. Vlaardingen 23 sept. 1764, † ald. 17 febr. 1842, dr. van Arend Claasz en Maria Jansdr Noordijk.
Uit dit huwelijk:
1. Huig van der Windt, geb. febr. 1791, ged. Vlaardingen 27 febr. 1791, † dec. 1792, begr. Vlaardingen 27 dec. 1792.
2. Maria van der Windt, geb. okt. 1792, ged. Vlaardingen 24 okt. 1792, † nov. 1792, begr. Vlaardingen 29 nov. 1792.

IIIc. Arij Willemsz van der Wint, geb. jan. 1669, ged. Vlaardingen 13 jan. 1669, † aug. 1726, begr. Vlaardingen aug. 1726, tr. (ondertr. Vlaardingen 17 april) 1695 Annetje Cornelisdr van der Lelij, geb. febr. 1669, ged. Vlaardingen 10 febr. 1669, † mei 1728, begr. Vlaardingen mei 1728, dr. van Cornelis Willemsz en Annetie Gillisdr.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Arentse, volgt IVe.
2. Huijgh Arentsz van der Wint, geb. okt. 1702, ged. Vlaardingen 18 okt. 1702, zeeman, † zeemansgraf 19 febr. 1731.
3. Annetje Arentsdr van der Wint, geb. okt. 1705, ged. Vlaardingen 11 okt. 1705, † aug. 1798, begr. Vlaardingen 9 aug. 1798, tr. 1e Vlaardingen (kerkelijk 5 maart 1728) Gerrit Arentsz Verbel, † juni 1742, begr. Vlaardingen 15 juni 1742; tr. 2e Vlaardingen 23 juni 1743 Lambrecht Gerritsz van Schagen, geb. 1705, ged. Vlaardingen 9 dec. 1705, † 1773, begr. Vlaardingen febr. 1773, zn. van Gerrit Cornelisz en Eva van den Braack en wedr. van Margaretha Bibouw.
4. Jilles Arentsz, volgt IVf.
5. Rebecca Arentsdr van der Wint, geb. nov. 1710, ged. Vlaardingen 23 nov. 1710, † sept. 1773, begr. Vlaardingen sept. 1773.
6. Arij Arentsz, volgt IVg.

IVe. Cornelis Arentse van der Wint, geb. 1699, ged. Vlaardingen 3 jan. 1700, zeeman, † na 1 jan. 1730, begr. zeemansgraf voor 19 febr. 1730, tr. Vlaardingen 1 mei 1729 Maartje Dirksdr Nederdijk, geb. febr. 1706, ged. Vlaardingen 10 febr. 1706, † ald. 22 febr. 1746, dr. van Dirk Arentse en Maria Claasdr Heubingh.
Uit dit huwelijk:

Ve. Arij Cornelisse van der Wint, geb. febr. 1730, ged. Vlaardingen 19 febr. 1730, kuiper, † 25 mei 1808, begr. Vlaardingen 27 mei 1808, tr. 1e Vlaardingen 6 juli 1755 Maria Louwe de Willige, geb. febr. 1729, ged. Vlaardingen 20 febr. 1729, † 3 okt. 1788, begr. Vlaardingen 3 okt. 1788, dr. van Laurens Claasse en Lidewey Claasdr van der Meer; tr. 2e Vlaardingen 4 mei 1793 Everina Woest, geb. Den Haag mei 1744, † Vlaardingen 9 nov. 1830, dr. van Johannes en Catharina de Leeuw.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIf.
2. Laurens, volgt VIg.
3. Maartje van der Wint, geb. febr. 1760, ged. Vlaardingen 27 febr. 1760, † ald. voor 1763.
4. Abraham Ariens, volgt VIh.
5. Maartje van der Windt, geb. april 1763, ged. Vlaardingen 27 april 1763, † ald. 23 dec. 1837.
6. Willem, volgt VIi.
7. Willem van der Windt, geb. nov. 1771, ged. Vlaardingen 3 nov. 1771, kuiper, herbergier, † Hoorn 27 sept. 1818, tr. Vlaardingen 15 sept. 1805 Ariaentje Nieuwerkerk, geb. Vlaardingen 1768, † ald. 28 april 1814, dr. van Aarnout en Catharina van Duin.

VIf. Cornelis van der Windt, geb. juni 1756, ged. Vlaardingen 23 juni 1756, † ald. 22 maart 1843, tr. 1e Vlaardingen 27 mei 1781 Annetje Rijsgeest, geb. aug. 1759, ged. Vlaardingen 19 aug. 1759, † dec. 1790, begr. Vlaardingen dec. 1790, dr. van Mees Klaasje en Ariaantje van der Valk; tr. 2e Vlaardingen 15 mei 1791 Elisabeth van der Linden, geb. 1746, ged. Vlaardingen 7 sept. 1746, † ald. 5 febr. 1829, dr. van Leendert Eeuwtsz en Jannetje Gerritsdr van der Sli(j)k.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. sept. 1781, ged. Vlaardingen 12 sept. 1781, begr. ald. sept. 1781.
2. Arij, volgt VIIj.
3. Ariaantje van der Windt, ged. Vlaardingen 18 april 1784, begr. ald. dec. 1784.
4. Ariaantje van der Windt, geb. sept. 1785, ged. Vlaardingen 4 sept. 1785, † ald. 29 okt. 1855, tr. Vlaardingen 3 mei 1820 Huibregt van Leuven, geb. dec. 1788, ged. Vlaardingen 21 dec. 1788, † ald. 27 jan. 1870, zn. van Berend en Elisabeth Witzenburg.
5. Maria van der Windt, ged. Vlaardingen 8 april 1787, † ald. 9 febr. 1789.
6. Trijntje van der Windt, geb. okt. 1788, ged. Vlaardingen 26 okt. 1788, † ald. 26 jan. 1790.
7. Dochter, geb. Vlaardingen 11 nov. 1790, † ald. 11 nov. 1790.

VIIj. Arij van der Windt, geb. okt. 1782, ged. Delfshaven 6 okt. 1782, kleermaker, † Heinenoord 21 sept. 1860, tr. Vlaardingen 5 mei 1819 Teuntje van Santen, geb. Vlaardingen 23 jan. 1788, † Heinenoord 29 maart 1873, dr. van Cornelis en Maria de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt VIIIr.
2. Arie, volgt VIIIs.
3. Maria van der Wint, geb. Heinenoord 20 juni 1825, † ald. 11 juli 1825.
4. Pieter van der Wint, geb. Heinenoord 15 okt. 1826, † ald. 17 okt. 1826.
5. Pieter van der Wint, geb. Heinenoord 8 april 1828, † ald. 12 aug. 1859.

VIIIr. Kornelis van der Wint, geb. Heinenoord 2 juni 1821, † Hendrik Ido Ambacht 15 maart 1889, tr. 1e Heinenoord 10 mei 1849 Elisabeth Meinster, geb. Heinenoord 16 febr. 1824, † Hendrik Ido Ambacht 2 april 1861, dr. van Jan en Lijgie van Hemert; tr. 2e Hendrik Ido Ambacht 23 okt. 1862 Niesje Scheurwater, geb. Meerdervoort 1 april 1826, † Rotterdam 26 febr. 1905, dr. van Cornelis Jansz en Grietje Gorten en wed. van Jan Lagendijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IXt.
2. Teuntje van der Wind, geb. Heinenoord 22 juni 1851, † Hendrik Ido Ambacht 23 aug. 1859.
3. Sara van der Wind, geb. Puttershoek 4 sept. 1852, † Hendrik Ido Ambacht 16 aug. 1861.
4. Sophia van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1858, † Rotterdam 15 juli 1942, tr. Hendrik Ido Ambacht 7 juni 1884 Jan Hoogerhuis, geb. Bruinisse 1851, † Rotterdam 23 dec. 1920, zn. van Kornelis en Suzanna Vijverberg en wedr. van Adriaantje Stoute.

IXt. Jan van der Wind, geb. Heinenoord 27 maart 1850, † Hendrik Ido Ambacht 10 dec. 1927, tr. Hendrik Ido Ambacht 3 okt. 1872 Bastiaantje Bijl, geb. Sandelingen Ambacht 28 dec. 1849, † Hendrik Ido Ambacht 16 jan. 1938, dr. van Pieter en Maaike Krol.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xx.
2. Cornelis van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1874, † ald. 22 jan. 1874.
3. Cornelis van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1875, † ald. 10 sept. 1875.
4. Kornelis van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1876, † ald. 16 okt. 1876.
5. Levenloze dochter, geb. Hendrik Ido Ambacht 9 sept. 1877.
6. Levenloze zoon, geb. Hendrik Ido Ambacht 13 jan. 1879.
7. Elisabeth Maaike van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1880, tr. Hendrik Ido Ambacht 9 nov. 1905 Adrianus Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1878, zn. van Aart en Jannigje Helmink.
8. Johannes van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1882, † ald. 11 dec. 1882.
9. Cornelis van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1882, tr. Hendrik Ido Ambacht 9 juni 1910 Pieternella de Lijster, geb. Hendrik Ido Ambacht 1884, † Dordrecht 14 dec. 1962, dr. van Leendert en Barbera van den Berg.
10. Levenloze zoon, geb. Hendrik Ido Ambacht 22 juni 1884.
11. Maaike van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1885, † ald. 15 okt. 1901.
12. Levenloze dochter, geb. Hendrik Ido Ambacht 24 mei 1887.
13. Johannes, volgt Xy.
14. Jan van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1890, tr. Hendrik Ido Ambacht 21 dec. 1916 Pietje van Wingerden, geb. Hendrik Ido Ambacht 1892, † Dordrecht 21 nov. 1952, dr. van Aart en Maaike Groeneveld.

Xx. Pieter van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1872, † ald. 1963, tr. Hendrik Ido Ambacht 26 april 1906 Jozina Dijksman, geb. Hendrik Ido Ambacht 1882, † ald. 23 aug. 1909, dr. van Willem en Barbara de Lijster.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 11 febr. 1907, tr. Barendrecht 4 mei 1932 Lijdia de Ruiter, geb. Ridderkerk 1908, dr. van Gerrit en Klara Slooff.
2. Barbara van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1908, tr. Hendrik Ido Ambacht 26 mei 1932 (echtsch. ingeschr. 21 mei 1969) Willem Terlouw, geb. Hendrik Ido Ambacht 24 juni 1907, zn. van Huig en Dirkje van Wingerden.
3. Willem van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 1909, † Enschede 5 okt. 1944, tr. Pleuntje de Ruiter, geb. 28 sept. 1909, † Barendrecht 23 juli 1994.

Xy. Johannes van der Wind, geb. Hendrik Ido Ambacht 20 aug. 1888, † Ridderkerk 21 april 1977, tr. Ridderkerk 27 aug. 1915 Pieternella van Kooten, geb. Ridderkerk 10 juli 1895, † ald. 22 sept. 1949, dr. van Gijsbert en Willempje Dijksman.
Uit dit huwelijk:
Willempje van der Wind, geb. 8 aug. 1917, † Ridderkerk 24 jan. 2003, tr. Dirk Jongeneel, geb. Krimpen aan den IJssel 28 jan. 1910, † Ridderkerk 8 okt. 2003, zn. van Cornelis en Hendrika Westbroek.

VIIIs. Arie van der Wint, geb. Heinenoord 1 dec. 1823, † Oud Beijerland 8 dec. 1868, tr. Heinenoord 27 mei 1853 Jenneke van der Schoor, geb. Oud Beijerland 2 aug. 1827, † ald. 5 april 1908, dr. van Frans en Elisabeth de Keijzer; zij hertr. Oud Beijerland 19 sept. 1889 Jacob Zeeman.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth van der Wind, geb. Goidschalxoord 23 febr. 1854, tr. Benschop 21 nov. 1879 Erasmus Kastelijn, geb. Benschop 27 jan. 1852, metselaar, zn. van Gerrit en Maria Jansen.
2. Teuna van der Wind, geb. Strijen 30 sept. 1857, † Rotterdam 1 okt. 1950, tr. Oud Beijerland 21 okt. 1878 Gijsbertus van Driel, geb. Oud Beijerland 1857, † ald. 7 jan. 1937, zn. van Jan en Lena Warrebout.
3. Pietertje van der Wind, geb. Maasdam 29 maart 1860, † Oud Beijerland 3 aug. 1925, tr. Oud Beijerland 30 aug. 1894 Hendrik Schipper, geb. Oud Beijerland 20 maart 1858, † Oud-Beijerland 10 febr. 1931, zn. van Jan en Hendrina Johanna van Hartingsveld.

VIg. Laurens van der Windt, geb. april 1758, ged. Vlaardingen 26 april 1758, koopman, kuiper, boekhouder, † Vlaardingen 17 april 1841, tr. Vlaardingen 11 nov. 1787 Lena de Leeuw, geb. Sprang 1757, † Vlaardingen 23 okt. 1834, dr. van Bastiaan en Johanna Kluijtenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt VIIk.
2. Bastiaan van der Windt, geb. 1790, ged. Vlaardingen 24 okt. 1790, timmerman, † Doel, Beveren 22 febr. 1813.
3. Marijtje van der Windt, geb. 1795, ged. Vlaardingen 1 april 1795, † maart 1797, begr. Vlaardingen maart 1797.

VIIk. Arij van der Windt, geb. 1788, ged. Vlaardingen 24 sept. 1788, zeilmaker, hoekmaker, touwslager, † Vlaardingen 15 maart 1860, tr. Vlaardingen 16 juni 1811 Johanna Jacoba Mojet, geb. mei 1786, ged. Vlaardingen 3 mei 1786, † ald. 9 jan. 1871, dr. van Timon en Joanna Jacoba Cailliou.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 4 febr. 1812, † ald. 12 okt. 1831.
2. Tiemon Arij, volgt VIIIt.
3. Lena van der Windt, geb. Vlaardingen 27 febr. 1817, † ald. 24 mei 1842, tr. 1e Vlaardingen 11 mei 1837 Teunis Brobbel, geb. Vlaardingen 13 juli 1814, koekbakker, † Delft 1 dec. 1837, zn. van Willem en Krijntje van der Sterre; tr. 2e Vlaardingen 12 nov. 1840 Teunis Wapenaar, geb. Vlaardingen 22 juli 1802, winkelier, koopman, † Vlaardingen 26 okt. 1843, zn. van Thijs en Maartje Brobbel.
4. Johannes Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1819, arts, chirurgijn marine, † in de Haven van Akyal 5 april 1856.
5. Louiza van der Windt, geb. Vlaardingen 23 nov. 1820, † ald. 10 dec. 1867, tr. Vlaardingen 16 okt. 1845 Johannes Hermanus van Raalt, geb. Alkmaar 16 juni 1816, † Vlaardingen 6 mei 1894, zn. van Eliza Wilhelmus en Wilhelmina Pelkman.
6. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 23 mei 1823, hoek-, zeil- en sneumaker, † Vlaardingen 19 mei 1904.
7. Johanna Jacoba van der Windt, geb. Vlaardingen 21 nov. 1825, † ald. 13 april 1904.
8. Hendrika van der Windt, geb. Vlaardingen 1 sept. 1828, † Den Haag 29 april 1907, tr. Vlaardingen 30 aug. 1854 Theodorus Wilhelmus Duermeijer, geb. Rotterdam 23 nov. 1830, banketbakker, koekbakker, † na 1907, zn. van Johannes en Margaretha Vermeulen.
9. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 20 febr. 1831, † ald. 4 febr. 1832.

VIIIt. Tiemon Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 1 jan. 1815, zeilmaker, pelmolenaar, rijtuigverhuurder, voerman, timmerman, † Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) voor 1876, tr. Vlaardingen 30 sept. 1835 Magteldje Verboom, geb. Maasland 13 febr. 1816, † na 1885, dr. van Arie Verboon en Ploonia de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt IXu.
2. Apolonia van der Windt, geb. Vlaardingen 3 dec. 1837, tr. Schiedam 26 april 1871 Arend van Assen, geb. Maassluis 8 febr. 1844, broodbakker, † Wassenaar 31 dec. 1916, zn. van Arend en Maartje Prins.
3. Maria Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 11 jan. 1840, dienstbode, tr. Den Haag 16 mei 1866 Johannes Wilhelmus Batenburg, geb. Den Haag 1841, timmerman 1866-, zn. van Louis Hendrik en Gesina Judoca Meijer.
4. Henri, volgt IXv.
5. Helena van der Windt, geb. Vlaardingen 19 okt. 1843, tr. Den Haag 10 juli 1872 Johannes Hendrik Frederik Struijs, geb. Den Haag 1847, koperslager, zn. van Wilhelmus Hermanus en Geertruida Johanna Frederika Struijs.
6. Johannes Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 13 maart 1847, † ald. 22 maart 1847.
7. Louisa van der Windt, geb. Vlaardingen 27 aug. 1848, tr. Elsene (Belgie) 20 aug. 1881 Pierre Joseph Wauters, geb. Brugge (Belgie) 15 juli 1857, instituteur, zn. van Ferdinand en Catherine Suetens.
8. Johanna Jacoba van der Windt, geb. Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder 30 nov. 1851, naaister, tr. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 28 maart 1885 Adriaan Aloy, geb. Brussel (Belgie) 14 febr. 1861, rondleurder, zn. van Jan Baptist en Maria Catharina Joosen.
9. Hendrica van der Windt, geb. Pijnacker 13 april 1855.

IXu. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 11 dec. 1835, broodbakker, molenaar, winkelier, † Vlaardingen 2 april 1923, tr. Vlaardingen 30 aug. 1865 Maartje Groeneveld, geb. Vlaardingen 29 okt. 1836, † ald. 14 aug. 1920, dr. van Maarten en Leentje Man in 't Veld.
Uit dit huwelijk:
1. Magtilda van der Windt, geb. Vlaardingen 6 juni 1866, † ald. 7 aug. 1866.
2. Leentje van der Windt, geb. Vlaardingen 11 dec. 1867, † ald. 16 juni 1872.
3. Mathilda van der Windt, geb. Vlaardingen 6 jan. 1869, † ald. 26 juni 1872.
4. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 5 jan. 1871, † ald. 7 mei 1871.
5. Apolonia van der Windt, geb. Vlaardingen 20 febr. 1872, † ald. 9 juni 1872.
6. Maarten van der Windt, geb. Vlaardingen 14 juni 1873, † ald. 21 aug. 1873.
7. Leentje Machteltje van der Windt, geb. Vlaardingen 19 mei 1876, † ald. 12 sept. 1876.
8. Timon Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 19 sept. 1877, schilder, † Vlaardingen 25 febr. 1969.

IXv. Henri van der Windt, geb. Vlaardingen 6 febr. 1842, meubelfabrikant, † Sint-Gillis (Brussel, Belgie) 1 juli 1882, tr. 1e Brussel (Belgie) 17 okt. 1866 Maria Josepha Verjus, geb. Heure-le-Romain (Belgie) 24 april 1846, † Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) voor okt. 1876, dr. van Adelin en Maria Josepha Christophe; tr. 2e Brussel (Belgie) 7 okt. 1876 Anna Christina Kragt, geb. Zoeterwoude 9 febr. 1842, † Leiden 27 maart 1921, dr. van Christoffel en Geertruij van Welzen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Simon Henri, volgt Xz.
2. Henry Joseph, volgt Xaa.
Uit het tweede huwelijk:
3. Christophe van der Windt, geb. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 22 aug. 1877, kunstschilder, † Leiden 7 febr. 1952.
4. Laurent van der Windt, geb. Brussel (Belgie) 3 nov. 1878, kunstschilder, † Leiden 11 aug. 1916.
5. Jean Josse, volgt Xab.

Xz. Simon Henri van der Windt, geb. Parijs (Frankrijk) 31 dec. 1866, fabrikant van kleine electrische apparaten, † Parijs (Frankrijk) 10 nov. 1929, tr. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 12 aug. 1889 Elisabeth Huhn, geb. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 5 febr. 1863, † 31 dec. 1944, dr. van Henri en Anne Catherine Hallemand.
Uit dit huwelijk:
1. Edgar Louis, volgt XIn.
2. Mathilde Henriette van der Windt, geb. Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) 20 aug. 1896, † 3 maart 1931, tr. 1926 Marie Gabriel Jacques Coupaud, geb. 14 aug. 1902, † 27 dec. 1964.
3. Marcel Fernand van der Windt, geb. Brussel (Belgie) 8 jan. 1902, † Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) 6 juni 1969, tr. Marguerite Suzanne Aline Rieff, geb. 22 juli 1910, † Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) okt. 2000.

XIn. Edgar Louis van der Windt, geb. Brussel (Belgie) 11 juni 1890, ondernemer, † 20 febr. 1963, tr. Renee Juliette Courtois, geb. Ivry sur Seine (Frankrijk) 19 febr. 1891, † Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) 28 aug. 1964, dr. van Jules Francois en Emma Ducau.
Uit dit huwelijk:
1. Maurice, volgt XIIb.
2. Jacques, volgt XIIc.
3. Andre, volgt XIId.

XIIb. Maurice van der Windt, geb. Parijs (Frankrijk) 6 sept. 1920, † Ecully (Frankrijk) 3 sept. 2001, tr. Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) 23 april 1946 Lucienne Suzanne Loiseau, geb. Santranges (Frankrijk) 21 maart 1922, † Boulogne-Billancourt (Frankrijk) 9 sept. 2018, dr. van Elie Lucien en Camille Francoise Moindrot.
Uit dit huwelijk:
Dominique Brigitte van der Windt, geb. Saint-Maur-des-Fosses (Frankrijk) 8 maart 1957, † 26 febr. 1996.

XIIc. Jacques van der Windt, geb. Boulogne-Billancourt (Frankrijk) 27 jan. 1923, † 1999, tr. Monique Marcelline Espinasse, geb. 17 okt. 1933, † Gien (Frankrijk) 29 sept. 2004.
Uit dit huwelijk:
Patricia van der Windt, geb. 31 okt. 1951, † 6 dec. 2007.

XIId. Andre van der Windt, geb. Boulogne-Billancourt (Frankrijk) 8 juni 1927, † Brioude (Frankrijk) 28 juli 2009.
Zijn zoon:
Frank van der Windt, geb. 15 okt. 1957, † 3 dec. 2013.

Xaa. Henry Joseph van der Windt, geb. Brussel (Belgie) 6 mei 1868, meubelfabrikant, † Dilbeek (Belgie) 20 april 1936, tr. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 7 dec. 1889 Jeannette Huhn, geb. 2 nov. 1867, † 22 juni 1958, dr. van Henri en Anne Catherine Hallemand.
Uit dit huwelijk:
Bertha Henriette van der Windt, geb. 30 april 1890, † 24 dec. 1936.

Xab. Jean Josse van der Windt, geb. Sint-Jans-Molenbeek (Brussel, Belgie) 21 aug. 1880, bloemist, † Den Haag 13 mei 1967, tr. Groningen 17 jan. 1907 Hindrikje Dull, geb. Groningen 17 juli 1880, † Den Haag 24 okt. 1957, dr. van Egbert en Aaltje van der Molen.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Christiena van der Windt, geb. 1907, † Scheveningen 20 dec. 1910.
2. Alida Hindrikje van der Windt, geb. Den Haag 9 maart 1913, tr. A.H. van Deutekom.

VIh. Abraham Ariens van der Windt, geb. april 1763, ged. Vlaardingen 27 april 1763, schoenmaker, † Vlaardingen 21 sept. 1833, tr. 1e Vlaardingen 17 mei 1789 Bartha van Leeuwen, geb. Kralingen april 1766, † Vlaardingen 21 juli 1814, dr. van Willem en Flora van Vliet; tr. 2e Vlaardingen 8 juli 1818 Pieternelletje Vink, geb. febr. 1774, ged. Vlaardingen 27 febr. 1774, werkster, † Vlaardingen 27 nov. 1843, dr. van Aart Gerritsz en Jacoba Willemsdr Ydo en wed. van Teunis Broek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen mei 1790, † ald. 10 jan. 1868, tr. Vlaardingen 3 febr. 1819 Klaas van Rossen, geb. okt. 1781, ged. Vlaardingen 21 okt. 1781, † ald. 23 jan. 1838, zn. van Teunis en Peternelletje Buijs.
2. Floora van der Windt, geb. Vlaardingen 28 maart 1796, † ald. 12 mei 1796.
3. Willem, volgt VII-l.

VII-l. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 11 okt. 1798, scheepmaker, scheepmakersknecht, † Vlaardingen 22 juli 1869, tr. Vlaardingen 11 juni 1823 Johanna Vink, geb. Vlaardingen 19 juli 1805, † ald. 24 maart 1887, dr. van Pieternelletje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Bartha van der Windt, geb. Vlaardingen 20 okt. 1823, dienstbode, † Vlaardingen 8 mei 1841.
2. Petronella van der Windt, geb. Vlaardingen 11 juli 1826, † ald. 30 dec. 1906, tr. Vlaardingen 13 aug. 1851 Arij Bot, geb. Vlaardingen 5 sept. 1828, † ald. 7 mei 1899, zn. van Arij en Jannetje van Duffelen.
3. Abraham, volgt VIIIu.
4. Gerrit, volgt VIIIv.
5. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 10 sept. 1832, † ald. 14 sept. 1910, tr. Vlaardingen 27 nov. 1867 Arij Roest, geb. Vlaardingen 31 juli 1828, zeeman, † Vlaardingen 2 mei 1891, zn. van Joost en Lena Goudswaard en wedr. van Maria van Deventer.
6. Jacoba van der Windt, geb. Vlaardingen 17 nov. 1834, † ald. 23 mei 1907, tr. 1e Vlaardingen 31 okt. 1860 Pieter Roodenburg, geb. Vlaardingen 31 aug. 1834, zeeman, † op zee 12 nov. 1879, zn. van Kornelis en Adriaantje Schouten; tr. 2e Vlaardingen 12 nov. 1879 Paulus Stam, geb. Vlaardingen 6 jan. 1837, kapitein ter koopvaardij, † Vlaardingen 10 maart 1898, zn. van Frans en Petronella Noordijk en wedr. van Neeltje Westerdijk.
7. Arie, volgt VIIIw.
8. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 24 mei 1839, † Maassluis 6 nov. 1915, tr. Vlaardingen 26 nov. 1867 Johannes Verhaas, geb. Vlaardingen 12 aug. 1842, † Maassluis 28 dec. 1924, zn. van Jan en Maria Verkiel.
9. Willem, volgt VIIIx.
10. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 21 febr. 1845, † ald. 23 febr. 1845.
11. Bartha van der Windt, geb. Vlaardingen 21 febr. 1845, † Maassluis 27 febr. 1919, tr. 1e Vlaardingen 22 mei 1867 Dirk Roest, geb. Vlaardingen 6 sept. 1844, zeeman, zn. van Jan Rijke en Trijntje Gorter Ommering; tr. 2e Maassluis 25 mei 1893 Kornelis Bergwerf, geb. Maassluis 21 febr. 1835, schuurknecht, † Maassluis 17 febr. 1920, zn. van Pieter en Johanna van Hardigsveld en wedr. van Hiltje Plokkers.

VIIIu. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 12 juni 1828, zeeman, schipper, † op de Noordzee 20 okt. 1862, tr. Vlaardingen 3 april 1857 Wilhelmina Don, geb. 4 aug. 1829, winkelierster, † 11 maart 1885, dr. van Joris de Hoog Don en Alida Borsboom.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 3 sept. 1857, † ald. 17 febr. 1931, tr. Vlaardingen 3 dec. 1879 Johannes van der Vaart, geb. Vlaardingen 15 sept. 1855, † ald. 17 nov. 1918, zn. van Jan en Klazina van Stein.
2. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 8 aug. 1859, † ald. 18 febr. 1918, tr. Vlaardingen 13 juni 1888 Willem de Willigen, geb. Vlaardingen 14 aug. 1852, beurtschipper, schippersknecht, † Vlaardingen 23 okt. 1942, zn. van Gilles en Petronella Hoogendijk en wedr. van 1e Gerritje Schouten en 2e Jacoba Dijkshoorn.
3. Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 6 aug. 1862, † ald. 8 okt. 1862.

VIIIv. Gerrit van der Windt, geb. Vlaardingen 4 juli 1830, brandersknecht, † Schiedam 16 juni 1898, tr. 1e Schiedam 27 febr. 1856 Elisabeth Johanna Post, geb. Schiedam 16 april 1836, † ald. 15 jan. 1877, dr. van Pieter Casper en Elisabeth van Sissem; tr. 2e Schiedam 30 jan. 1878 Anna Petronella Ritman, geb. Schiedam 12 april 1835, † ald. 21 sept. 1903, dr. van Johan Lodewijk en Bastiaantje van der Linden en wed. van Pieter Hekket.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Schiedam 25 juli 1856, † ald. 10 dec. 1922, tr. Schiedam 16 okt. 1878 Arij Korpel, geb. Brielle 8 sept. 1855, metselaar, † Rotterdam 24 juni 1934, zn. van Cornelis en Maartje Lagendijk; hij hertr. Schiedam dec. 1923 Catharina Maria van der Windt (VIIIv,12).
2. Theodora Elisabeth van der Windt, geb. Schiedam 20 dec. 1858, † ald. 21 april 1859.
3. Willem, volgt IXw.
4. Petronella Adriana van der Windt, geb. Kethel 21 maart 1861, † Schiedam 27 aug. 1861.
5. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 22 aug. 1862, † ald. 7 maart 1863.
6. Elisabeth Johanna van der Windt, geb. Schiedam 27 jan. 1864, † ald. 30 juli 1864.
7. Abraham, volgt IXx.
8. Elisabeth van der Windt, geb. Schiedam 18 juli 1867, † ald. 27 jan. 1868.
9. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 2 sept. 1868, † ald. 5 dec. 1868.
10. Elisabeth Johanna van der Windt, geb. Schiedam 28 sept. 1869, † ald. 12 febr. 1870.
11. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 4 jan. 1871, † ald. 22 april 1871.
12. Catharina Maria van der Windt, geb. Schiedam 26 febr. 1872, † ald. 10 dec. 1927, tr. 1e Schiedam 13 maart 1895 Leendert Oosterman, geb. Schiedam 28 nov. 1870, † ald. 19 juni 1915, zn. van Bastiaan en Petronella Blijksloot; tr. 2e Schiedam dec. 1923 Arij Korpel, geb. Brielle 8 sept. 1855, metselaar, † Rotterdam 24 juni 1934, zn. van Cornelis en Maartje Lagendijk en wedr. van Johanna Elisabeth van der Windt (VIIIv,1); tr. 3e Schiedam 29 april 1925 Cornelis Plooij, geb. Schiedam 7 mei 1873, † ald. 13 febr. 1941, zn. van Nicolaas en Janna de Geus en wedr. van Wilhelmina Hoogenboom.
13. Petronella van der Windt, geb. Schiedam 7 juli 1873, † ald. 6 okt. 1873.
14. Petrus Casparus van der Windt, geb. Schiedam 25 okt. 1875, † ald. 13 maart 1876.

IXw. Willem van der Windt, geb. Schiedam 19 jan. 1860, † ald. 28 juli 1903, tr. Schiedam 19 juli 1882 Juliana Maria Ritman, geb. Schiedam 12 juni 1862, † ald. 15 dec. 1944, dr. van Tobias en Paulina Francina de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 13 okt. 1882, † ald. 25 jan. 1883.
2. Tobias, volgt Xac.
3. Johanna Petronella van der Windt, geb. Schiedam 16 nov. 1884, † ald. 29 sept. 1916.
4. Paulina Francina van der Windt, geb. Schiedam 7 febr. 1886, † Den Haag 2 maart 1956, tr. Den Haag 15 jan. 1919 Hendrik Martinus van der Lugt, geb. Vlaardingen 23 april 1885, steenhouwer, † Den Haag 13 dec. 1947, zn. van Dirk en Maartje de Lange en wedr. van Maartje Verboon.
5. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 26 juli 1887, † ald. 15 juli 1889.
6. Bastiana van der Windt, geb. Schiedam 16 aug. 1888, † ald. 14 mei 1889.
7. Gerrit, volgt Xad.
8. Johannes Lodewijk van der Windt, geb. Schiedam 27 jan. 1891, † ald. 17 sept. 1891.
9. Elisabeth Johanna van der Windt, geb. Schiedam 12 jan. 1893, † Rotterdam 26 jan. 1980, tr. Schiedam 27 juni 1917 Jan Lourens Frederik Fijten, geb. Schiedam 29 juli 1893, † Rotterdam 7 febr. 1971, zn. van Jan Laurens Frederik en Dina Helena Post.
10. Frederica Theodora van der Windt, geb. Schiedam 26 febr. 1894, † ald. 31 aug. 1962, tr. Schiedam 5 jan. 1913 Jan Zwaan, geb. Valkenburg 27 juni 1889, zn. van Dirk en Hendrika van den Eijkel.
11. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 8 jan. 1896, † ald. 25 juni 1896.
12. Sophia Frederica Mathilda van der Windt, geb. Schiedam 22 mei 1897, † ald. 28 nov. 1898.
13. Johanna Elisabeth van der Windt, geb. Schiedam 17 juni 1898, † ald. 27 sept. 1898.
14. Willem van der Windt, geb. Schiedam 8 dec. 1899.
15. Johannes Lodewijk van der Windt, geb. Schiedam 11 febr. 1901, † ald. 20 aug. 1904.
16. Juliana Maria van der Windt, geb. Schiedam 31 dec. 1902, † Breda 6 april 1994, tr. Schiedam 20 mei 1926 Willem van Tricht, geb. Utrecht 5 dec. 1894, havenarbeider, † Rotterdam 30 sept. 1955, zn. van Cornelis en Johanna Petronella van Lingen.
17. Abraham, volgt Xae.

Xac. Tobias van der Windt, geb. Schiedam 25 sept. 1883, brandersknecht, † Delft 18 juli 1958, tr. Schiedam 1 maart 1905 Johanna Maria Oosterman, geb. Schiedam 19 mei 1882, † Delft 28 dec. 1965, dr. van Bastiaan en Petronella Blijksloot.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van der Windt, geb. Schiedam 1 sept. 1905, † ald. 4 sept. 1905.
2. Bastiaan, volgt XIo.
3. Willem, volgt XIp.
4. Petronella van der Windt, geb. 28 maart 1918, † Delft 2 nov. 2007, tr. Delft 8 dec. 1939 Cornelis van der Enden, geb. 1 jan. 1915, † Delft 11 juli 2011, zn. van Philippus Johannes en Petronella van Bruggen.

XIo. Bastiaan van der Windt, geb. Schiedam 5 april 1907, † Delft 8 aug. 1978, tr. Delft 6 mei 1932 Petronella van der Velden, geb. 1910, † Delft 14 juli 1994, dr. van Jacob en Geertruida Penning.
Uit dit huwelijk:
Tobias van der Windt, geb. sept. 1935, † Delft 27 aug. 2015, tr. Margaretha Hendrika Adriana Monster, geb. Delft 19 aug. 1939, † ald. 21 okt. 2004, dr. van Cornelis en Maria Margaretha Morien.

XIp. Willem van der Windt, geb. Schiedam 17 juni 1909, † 21 sept. 1994, tr. Delft 20 sept. 1939 Jannetje van Leeuwen, geb. Vlaardingen 1915, † Amersfoort, dr. van Willem en Aletta Scheepmaker.
Uit dit huwelijk:
Tobias van der Windt, geb. Delft 27 aug. 1940, † 14 jan. 2007.

Xad. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 7 nov. 1889, los werkman, † Schiedam 8 jan. 1963, tr. Schiedam 17 april 1912 Neeltje Willemijntje de Graaff, geb. Schiedam 20 febr. 1890, dr. van Johannes en Maria Gordijn.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van der Windt, geb. Schiedam 30 aug. 1912.
2. Johannes van der Windt, geb. Schiedam 11 dec. 1914.

Xae. Abraham van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1964-), geb. Schiedam 21 jan. 1904, fabrieksarbeider, † Schiedam 9 nov. 1994, tr. Schiedam 21 nov. 1923 Anna Franziska Niemeijer, geb. Brackwede (Duitsland) 22 aug. 1905, † Schiedam 8 okt. 1985, dr. van Jan Egge en Maria Franziska Zeidler.
Uit dit huwelijk:
1. Juliana Maria van der Windt, geb. Schiedam 24 nov. 1924, tr. Schiedam 14 aug. 1947 N.N. van Rijswijk, geb. omstr. 1924, † voor 1994.
2. Willem van der Windt, geb. Schiedam 6 febr. 1929, † ald. 30 jan. 2019, tr. Aaltje Jansson, geb. Schiedam 8 dec. 1933, † ald. 4 sept. 2014, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia van Dijk.
3. Marie Franciscus van der Windt, geb. Schiedam 14 april 1931, † ald. 15 nov. 2017, tr. Maria Krauwinkel, geb. 7 aug. 1937, † Schiedam 23 aug. 2018.

IXx. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 18 april 1865, brandersknecht, ondermouter, stoker, † Schiedam 27 jan. 1938, tr. Schiedam 27 dec. 1888 Francina Petronella Geertrui Sluijters, geb. Schiedam 18 okt. 1865, † ald. 2 sept. 1944, dr. van Pieter en Geertrui Baron.
Uit dit huwelijk:
1. Paulina Francisca van der Windt, geb. Schiedam 8 febr. 1886.
2. Elisabeth Johanna van der Windt, geb. Schiedam 30 dec. 1889, † ald. 8 mei 1890.
3. Pieter van der Windt, geb. Schiedam 29 mei 1891, † ald. 14 april 1909.
4. Elisabeth Johanna van der Windt, geb. Schiedam 10 juni 1893, † ald., tr. Schiedam 27 dec. 1917 Johannes Leendert van Dijk, geb. Overschie 24 mei 1882, † Schiedam 15 juni 1964, zn. van Assen en Catharina van Beers.
5. Nicolaas, volgt Xaf.
6. Gerrit, volgt Xag.
7. Abraham, volgt Xah.
8. Geertrui van der Windt, geb. Schiedam 13 nov. 1904, tr. 1e Amsterdam 25 juni 1930 (echtsch. ingeschr. ald. 15 april 1933) Anthonius Franciscus Lomans, geb. Utrecht 21 jan. 1902, zn. van Anthonius Franciscus en Hendrika van der Graaf en wedr. van Josina van Rosengarten; tr. 2e Amsterdam 2 jan. 1935 Dedde Jelte van der Velde, geb. Amsterdam 6 dec. 1899, † ald. 26 april 1971, zn. van Jelte en Geertruida Elisabeth Moria.

Xaf. Nicolaas van der Windt, geb. Schiedam 10 okt. 1895, zeeman, los werkman, † Schiedam 27 juni 1985, tr. Schiedam 27 mei 1915 Johanna Elisabeth van Lith, geb. Geldermalsen 2 aug. 1895, † Schiedam 19 maart 1962, dr. van Cornelis Dirk en Cornelia van Buren.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 28 okt. 1915, † ald. 1 aug. 2000.
2. Cornelia van der Windt, geb. Schiedam 7 sept. 1917, † ald. 10 sept. 1917.
3. Francina Petronella Geertrui van der Windt, geb. Schiedam 19 april 1919, † ald. 16 mei 1920.
4. Cornelia van der Windt, geb. Schiedam 2 sept. 1920, † ald. 6 okt. 2018, tr. Schiedam 15 nov. 1939 Derk Roelfsema, geb. Schiedam 9 april 1916, † ald. 9 jan. 1973, zn. van Jacob en Maria van Neerbos.
5. Pieter van der Windt, geb. Schiedam 1 sept. 1922, † ald. 26 sept. 2014.
6. Francina Petronella Geertrui van der Windt, geb. Schiedam 5 dec. 1923, † ald. 5 dec. 2002, tr. Willem Frudiger, geb. omstr. 1923.
7. Gerritje Albertina van der Windt, geb. Schiedam 1 okt. 1927, † ald. juni 2018, tr. Wilhelmus Arie Frederik Meerhof, geb. omstr. 1925, † Schiedam 1 maart 2000.

Xag. Gerrit van der Windt, geb. Schiedam 4 okt. 1899, voorslager, † Schiedam 20 jan. 1988, tr. 1e Schiedam 1 febr. 1923 Fijke van der Stelt, geb. Werken en Sleeuwijk 12 juli 1901, † 1955, dr. van Willem en Elizabeth Kieboom; tr. 2e omstr. 1960 Barbara Seebauer, geb. omstr. 1905, † Schiedam, wed. van Ludwig Schomberg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Abraham, volgt XIq.
2. Willem, volgt XIr.
3. Francina Petronella Geertrui van der Windt, geb. Schiedam 7 juni 1927, † ald. 6 juni 2000.
4. Pieter van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1993-), geb. Schiedam 26 okt. 1932, † Vlaardingen 8 dec. 1997.

XIq. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 14 april 1923, tr. Maaike Brugmans, geb. 14 juli 1924, † omstr. 2010.
Uit dit huwelijk:
Bertus van der Windt, geb. 8 aug. 1949, † 19 nov. 2017.

XIr. Willem van der Windt, geb. Schiedam 2 sept. 1924, † ald. 15 febr. 2006, tr. Ottilia Bettij Schomberg, geb. Frankfurt am Mainz (Duitsland) 11 dec. 1929, † Schiedam 24 juni 2007, dr. van Ludwig en Barbara Seebauer.
Uit dit huwelijk:
Francis van der Windt, geb. Schiedam 5 april 1965, † ald. 22 juni 1974.

Xah. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 22 sept. 1901, ijzerwerker, † Rotterdam 13 sept. 1965, tr. Schiedam 6 okt. 1921 Engelina Maria van Deurzen, geb. Schiedam 3 april 1900, dr. van Adrianus Cornelis Leonardus en Anna Maria de Bie.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Schiedam 1 febr. 1922.
2. Adrianus van der Windt, geb. Schiedam 1 febr. 1922, † ald. 2 febr. 1922.
3. Francina Petronella Geertrui van der Windt, geb. Schiedam 2 juli 1928, † Oud-Beijerland 21 mei 2006, tr. Schiedam 16 maart 1950 Cornelis Schell, geb. Schiedam 16 april 1929, zn. van Marinus en Wilhelmina Geertruida van Diejen.

VIIIw. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 21 febr. 1837, boumansknecht, landbouwer, † Schipluiden 8 aug. 1899, tr. Maasland 27 nov. 1863 Jacoba Oosterlee, geb. Rozenburg 6 aug. 1838, † Schipluiden 12 dec. 1914, dr. van Pieter en Elisabeth Marsman.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van der Windt, geb. Rozenburg 21 jan. 1864, † Schipluiden 10 okt. 1866.
2. Willem van der Windt, geb. Schipluiden 12 sept. 1865, † ald. 2 okt. 1866.
3. Willem Hubertus, volgt IXy.
4. Elizabeth van der Windt, geb. Schipluiden 10 juli 1868, † ald. 22 dec. 1889.
5. Abraham, volgt IXz.
6. Pieter, volgt IXaa.
7. Johannes, volgt IXab.
8. Dirk Bastiaan, volgt IXac.

IXy. Willem Hubertus van der Windt, geb. Schipluiden 10 juni 1867, melkhandelaar, † Capelle aan den IJssel 15 juli 1950, tr. Schipluiden 15 dec. 1893 Johanna Maria van der Meer, geb. De Lier 11 sept. 1871, † Rotterdam 14 dec. 1918, dr. van Arij en Maria Johanna Boekestijn.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Wilhelm, volgt Xai.
2. Pieter Arie van der Windt, geb. Rotterdam 9 sept. 1897, † ald. 5 juli 1905.
3. Jacobus, volgt Xaj.
4. Marien Johan, volgt Xak.
5. Elizabeth van der Windt, geb. Rotterdam 25 febr. 1901, † ald. 1 juli 1935, tr. Rotterdam 10 febr. 1921 Jan van der Gaag, geb. Rotterdam 11 juli 1898, zn. van Jan en Anna Vermaas; hij hertr. Rotterdam omstr. 1940 Johanna Adriana Rikkengaa.
6. Maria Johanna van der Windt, geb. Rotterdam 26 febr. 1902, † ald. 4 jan. 1958, tr. Rotterdam 11 april 1923 Hendrik Schippers, geb. Rotterdam 9 mei 1899, † Capelle aan den IJssel 6 mei 1978, zn. van Jan Hendrik en Cornelia Tromp.
7. Jacoba van der Windt, geb. Rotterdam 20 okt. 1903, † Capelle aan den IJssel 29 juni 1993, tr. Rotterdam 10 sept. 1930 Pieter van der Male, geb. Rotterdam 18 april 1904, † Capelle aan den IJssel 24 april 1985, zn. van Abraham en Johanna van der Werf.
8. Cornelia Adriana van der Windt, geb. Rotterdam 8 juli 1905, † ald. 12 maart 1926.
9. Pieter Arie, volgt Xal.
10. Willem Hubertus van der Windt, geb. Rotterdam 4 april 1908, † ald. 25 juli 1908.
11. Johannes, volgt Xam.
12. Willem Hubertus van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1972-), geb. Rotterdam 31 juli 1909, † ald. 31 okt. 1998, tr. Rotterdam 5 juni 1940 Cornelia Clazina de Wit, geb. Rotterdam 2 juli 1909, † ald. 14 okt. 1999, dr. van Job Cornelis en Elizabeth van Veen.
13. Johanna Maria van der Windt, geb. Rotterdam 5 juli 1912, † ald. 6 maart 1989, tr. Rotterdam 17 juli 1935 Leendert Pieter Laurman, geb. Arnhem 25 okt. 1910, † Rotterdam 18 juni 1985, zn. van Louw en Pietertje Pors.
14. Abraham van der Windt, geb. Rotterdam 12 okt. 1913, † ald. 16 sept. 1979, tr. 1e Rotterdam 10 juni 1936 (echtsch. uitgespr.) Bastiaantje Mudde, geb. Rotterdam 15 mei 1917, † ald. 18 jan. 1990, dr. van Willem Cornelis en Heiltje Bello; tr. 2e Rotterdam 5 dec. 1958 Petronella L. Mussert, geb. omstr. 1915, † na 1979.
15. Dirk Bastiaan van der Windt, geb. Rotterdam 3 sept. 1916, † Wageningen 22 juli 1939.

Xai. Arie Wilhelm van der Windt, geb. Rotterdam 26 juni 1896, † Apeldoorn 31 juli 1979, tr. 1e Klaaswaal 26 juli 1918 Elizabeth Aaltje Goudswaard, geb. Klaaswaal 21 mei 1895, † Apeldoorn 16 juli 1943, dr. van Cornelis en Lijntje van der Blom; tr. 2e na 1943 N. Niekerk, † na 1979.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Marinus van der Windt, geb. Rotterdam 10 febr. 1920, † Emmeloord 27 aug. 2000, tr. Deventer 1945 Anna Maria Catharina Speelmans, geb. Rotterdam 20 juni 1923, dr. van Johannes Hendrikus Martinus en Ingetje Hordijk.
2. Cornelis Willem Hubertus, volgt XIs.
3. Cornelia Lijntje van der Windt, geb. Apeldoorn 7 nov. 1933, † Nijverdal 17 nov. 2017, tr. 18 mei 1955 Christiaan van Pommeren, geb. Apeldoorn 27 jan. 1931, † Almelo 5 jan. 2015.

XIs. Cornelis Willem Hubertus van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1990-), geb. Rotterdam 13 okt. 1928, † Apeldoorn 13 mei 2003, tr. Jansje Maria Hoeve, geb. Apeldoorn 8 maart 1934, † ald. 22 sept. 2022, dr. van Jacob en J. Halff.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Niesje van der Windt, geb. Apeldoorn 7 juli 1961, † ald. 4 april 2018.

Xaj. Jacobus van der Windt, geb. Rotterdam 23 aug. 1898, † ald. 5 jan. 1965, tr. Rotterdam 14 dec. 1921 Eelke Maria Tol, geb. Rotterdam 4 april 1902, † ald. 1 dec. 1988, dr. van Arie en Maike de Waard.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hubertus, volgt XIt.
2. Arie van der Windt, geb. Capelle aan den IJssel 24 juni 1927, † Rotterdam 20 april 1990.
3. Jacobus, volgt XIu.
4. Johan Marien, volgt XIv.
5. Dirk Bastiaan van der Windt, geb. Rotterdam 18 juni 1939, † Capelle aan den IJssel 16 juni 1995, tr. Rotterdam 22 juli 1959 Geertruida Hoppenzak, geb. Rotterdam 28 dec. 1936, † Capelle aan den IJssel 28 maart 2020.

XIt. Willem Hubertus van der Windt, geb. Rotterdam 31 okt. 1922, † Duiven 2 april 1951, begr. Rotterdam, tr. Rotterdam 1 febr. 1950 Johanna Antonia Doortje Moes, geb. IJsselstein 19 maart 1926, † Rotterdam 7 april 1973.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van der Windt, geb. Utrecht 8 juni 1949, † Rotterdam 2 juli 2015.
2. Jacobus van der Windt, geb. Rotterdam 12 juni 1950, † Bergen op Zoom 16 dec. 2000.

XIu. Jacobus van der Windt, geb. Capelle aan den IJssel 22 sept. 1929, † Rotterdam 10 mei 1992, tr. 1e Rotterdam 30 juli 1952 (door echtsch. ontbonden ald. 22 maart 1968) Johanna Terlouw, geb. Capelle aan den IJssel 30 aug. 1930, † 2003; tr. 2e Rotterdam 21 april 1971 (door echtsch. ontbonden ald. 8 maart 1973) Maria Cornelia Bernarda van Heesch, geb. Loon op Zand 20 aug. 1923; tr. 3e Rotterdam 18 maart 1976 (door echtsch. ontbonden ald. 22 juni 1979) Roelofina Balta van Oosterhout, geb. Rotterdam 9 nov. 1928.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus van der Windt, geb. Rotterdam 16 maart 1963, † 3 juli 2002.
Uit het derde huwelijk:
2. Alida Johanna van der Windt, geb. Schiedam 4 juni 1962, † Rotterdam 25 okt. 2003.

XIv. Johan Marien van der Windt, geb. Capelle aan den IJssel 29 aug. 1932, † Bleiswijk 18 dec. 2007, tr. Bleiswijk 2 aug. 1956 Elisabeth Wilhelmina van As, geb. Bleiswijk 28 okt. 1934, † ald. 5 juni 2019.
Uit dit huwelijk:
Lenie van der Windt, geb. Bleiswijk 27 aug. 1959, † Berkel en Rodenrijs 14 april 1987.

Xak. Marien Johan van der Windt, geb. Rotterdam 19 sept. 1899, † Capelle aan den IJssel 1980, tr. Rotterdam 8 aug. 1928 Trijntje de Wit, geb. Rotterdam 8 april 1901, † Capelle aan den IJssel 14 mei 1985, dr. van Job Cornelis en Elizabeth van Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria van der Windt, geb. 16 maart 1929, † Rotterdam 9 febr. 1965.
2. Job Cornelis van der Windt, geb. 20 febr. 1931, † Capelle aan den IJssel 13 nov. 2011, tr. Capelle aan den IJssel 22 aug. 1956 Titia Hoogerwaard, geb. 23 febr. 1934, † Capelle aan den IJssel 25 aug. 2011.
3. Elisabeth van der Windt, geb. 3 aug. 1933, † Capelle aan den IJssel 23 maart 2019, tr. Pieter van Harten, geb. Capelle aan den IJssel 8 april 1932, † ald. 6 maart 2004, zn. van Willem en Clasina Maria Weber.
4. Willem Hubertus van der Windt, geb. 11 jan. 1936, † Capelle aan den IJssel 28 sept. 2015.
5. Marien Johan van der Windt, geb. 10 okt. 1940, † Krimpen aan den IJssel 19 okt. 2006.

Xal. Pieter Arie van der Windt, geb. Rotterdam 16 aug. 1906, † Barendrecht 27 juli 1968, tr. Rotterdam 25 mei 1932 Maria Helena Arendina Scholten, geb. Rotterdam 5 febr. 1908, † ald. 26 jan. 1979, dr. van Klaas en Clara Charlotte Voorneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria van der Windt, geb. Schiebroek 25 sept. 1933, † Barendrecht 23 okt. 2007, tr. Aart Hendrik van Loon, geb. 21 jan. 1929, † Barendrecht 27 mei 1994.
2. Clarie Charlotte van der Windt, geb. 14 maart 1937, † Barendrecht 20 sept. 2013, tr. Maarten Booster, geb. 13 nov. 1931, † Barendrecht 7 mei 1973, zn. van Leendert en Adriana Cornelia Verzijden.

Xam. Johannes van der Windt, geb. Rotterdam 31 juli 1909, † Capelle aan den IJssel 23 febr. 1978, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 15 okt. 1931 Trijntje Wilhelmina van Weelde, geb. Capelle aan den IJssel 1910, † Nieuwerkerk aan den IJssel 31 aug. 1989, dr. van Hermanus en Adriana Erkelen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria van der Windt, geb. Capelle aan den IJssel 5 jan. 1932, † Nieuwerkerk aan den IJssel 15 febr. 1960, tr. Ewoud Stam, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 12 maart 1925, † Rotterdam 20 juli 1985; hij hertr. Rotterdam 20 juli 1985 Christina Vermeulen.
2. Adriana van der Windt, geb. Capelle aan den IJssel 26 okt. 1933, † Nieuwerkerk aan den IJssel 7 jan. 2003, tr. Willem Verboom, geb. Tegelen 2 dec. 1931, † Heijkoop 9 febr. 2006, zn. van Adriaan Cornelis en N.N. Mudde.
3. Willem Hubertus van der Windt, geb. Gouda 20 sept. 1950, † Hellevoetsluis 22 sept. 2020.

IXz. Abraham van der Windt, geb. Schipluiden 17 mei 1870, † Maassluis 21 febr. 1961, tr. 1e De Lier 26 okt. 1894 Maria Groenheijde, geb. De Lier 29 dec. 1873, † Schipluiden 12 juli 1924, dr. van Gerardus en Maria Bregman; tr. 2e Schipluiden 7 dec. 1927 Adriaantje Trijntje de Recht, geb. Schipluiden 3 febr. 1880, † ald. 16 febr. 1954, dr. van Leendert en Jaapje Zonneveld.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie van der Windt, geb. Rotterdam 8 maart 1895, † ald. 25 maart 1895.
2. Gerardus, volgt Xan.
3. Arie, volgt Xao.
4. Marinus Jacobus, volgt Xap.
5. Maria Elizabeth van der Windt, geb. Schipluiden 9 febr. 1904, † Rotterdam 2 okt. 1973, tr. Schipluiden 2 aug. 1928 Arie Huibrecht de Bruijn, geb. Schipluiden 5 aug. 1902, zn. van Johannes en Adriaantje Verwaal.

Xan. Gerardus van der Windt, geb. Schipluiden 4 juli 1896, veehouder, † Schipluiden 1 aug. 1977, tr. sept. 1927 Leuntje Lock, geb. Maasland 25 nov. 1904, † Delft 25 febr. 2000, dr. van Krijn en Cornelia Jacoba van der Hoek.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Schipluiden 28 aug. 1931, tuindersknecht, † 14 febr. 1996, begr. Schipluiden, tr. Schipluiden Adriana Maria van den Akker, geb. 4 aug. 1934, † 14 nov. 2014.
2. Gerardus van der Windt, geb. Schipluiden 10 sept. 1933, † Zwijndrecht 22 jan. 2021, tr. Zwijndrecht Adriana Stolk, geb. Zwijndrecht 12 aug. 1937, † ald. 9 maart 2004, dr. van Jacob en Elisabeth de Wit.
3. (Arie Adriaan) Harry Vanderwindt, geb. Schipluiden 16 maart 1936, dominee, school principal, † Grimsby, Ontario (Canada) 30 okt. 2015.
4. Levenloze zoon, geb. Schipluiden 2 maart 1943.

Xao. Arie van der Windt, geb. Schipluiden 13 maart 1898, veehouder, † Schipluiden 1 mei 1983, tr. Schipluiden 16 nov. 1921 Adriaantje van den Bogert, geb. Zuidland 29 nov. 1894, † Schipluiden 23 aug. 1935, dr. van Jacob en Jacoba Hagestein.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Windt, geb. Loosduinen 1922, tuindersknecht, † Rotterdam voor 1980, tr. Delft 15 sept. 1943 Elisabeth Munniksma, geb. Wonseradeel 1919, † Spijkenisse 19 maart 2011, dr. van Sjoerd en Trijntje van der Laan.
2. Jacoba van der Windt, geb. Loosduinen 22 sept. 1923, † Schipluiden 21 maart 2000, tr. Lambertus Kracht, geb. Achtkarspelen 27 juli 1921, † Schipluiden 21 dec. 2010, zn. van Wytze en Jeltje de Jong.
3. Maria van der Windt, geb. Loosduinen 20 mei 1925, † Schipluiden 15 mei 2019, tr. Schipluiden omstr. 1950 Leendert van der Spek, geb. Schipluiden 10 aug. 1921, † ald. 8 febr. 2003, zn. van Pieter en Maria van Dam.
4. Johanna van der Windt, geb. Loosduinen 1927, † Schipluiden 11 april 1980.
5. Jacob van der Windt, geb. Schipluiden 4 maart 1928, † Delft 30 juli 1976, tr. Elizabeth Post, geb. 1936, † Delft 15 jan. 1982.
6. Maria Elisabeth van der Windt, geb. Schipluiden 21 okt. 1929, † voor 2008, tr. Laurens Jongste (geboren de Bruijn), geb. 5 jan. 1929, † Schiedam 7 nov. 2008, zn. van Adrianus Jongste en Wilhelmina de Bruijn.
7. Adriaantje van der Windt, geb. Schipluiden 22 mei 1933, † Nijmegen 9 sept. 2014.

Xap. Marinus Jacobus van der Windt, geb. Schipluiden 4 febr. 1900, veehouder, † Schipluiden 5 dec. 1969, tr. Schipluiden 3 maart 1926 Huibrechtje Hendrica Drop, geb. Schipluiden 31 okt. 1902, † ald. 31 jan. 1998, dr. van Pieter en Hendrica Johanna Verwaal.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. Schipluiden 26 dec. 1926, † Hamilton (Nieuw Zeeland) 14 maart 1994, tr. Schipluiden 14 aug. 1951 Ewoud Poot, geb. Vlaardinger Ambacht 31 maart 1928, † Hamilton (Nieuw Zeeland) 29 jan. 2015, zn. van Huijbrecht en Maria Dijkshoorn.
2. Hendrik van der Windt, geb. Schipluiden 25 dec. 1927, † ald. 6 juni 1928.
3. (Hendrik) Henry Vanderwindt, geb. Schipluiden 30 nov. 1928, boerenknecht, † Sioux County, Iowa (Verenigde Staten) 15 juni 1991.
4. Pietje van der Windt, geb. Schipluiden 5 april 1930, † Delft 11 okt. 2020, tr. (ondertr. Schipluiden 16 okt.) 1953 Jurrianus Christiaan van den Berg, geb. Schipluiden 22 aug. 1928, † Delft 5 sept. 2010.
5. Adriana van der Windt, geb. Schipluiden 13 juni 1931, † Delft 25 febr. 2002.
6. Huibrechtje van der Windt, geb. Schipluiden 8 dec. 1934, † Rotterdam 4 april 2022.
7. Gerarda van der Windt, geb. Schipluiden 13 jan. 1943, † 8 aug. 2018.

IXaa. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 19 juni 1871, † Delft 3 maart 1940, tr. 1e Maasland 11 febr. 1898 Maria Oosterlee, geb. Maasland 23 febr. 1878, † Schipluiden 20 nov. 1914, dr. van Klaas en Neeltje Bregman; tr. 2e Schipluiden 23 maart 1917 Jannetje van der Lugt, geb. De Lier 16 mei 1878, † Schipluiden 17 febr. 1942, dr. van Pieter en Jannetje Vermeer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth Jacoba van der Windt, geb. Vlaardinger Ambacht 23 nov. 1898, † Schipluiden 4 maart 1969, tr. Schipluiden 25 nov. 1926 Pieter Johannes Drop, geb. Schipluiden 1 okt. 1896, † Delft 1 juni 1943, zn. van Pieter en Hendrica Johanna Verwaal.
2. Nicolaas, volgt Xaq.
3. Arie van der Windt, geb. Vlaardinger Ambacht 23 febr. 1902, † Schipluiden 4 april 1917.
4. Pieter, volgt Xar.
5. Willem Hubertus van der Windt, geb. Schipluiden 21 sept. 1905, † ald. 15 jan. 1907.
6. Willem Hubertus van der Windt, geb. Schipluiden 22 maart 1907, † ald. 8 mei 1907.
7. Nelis, volgt Xas.
8. Jacoba van der Windt, geb. Schipluiden 5 nov. 1911, † Naaldwijk 21 aug. 1994, begr. Schipluiden, tr. Schipluiden 1 juni 1937 Gijsbertus Johannes de Bruijn, geb. Schipluiden 21 juli 1907, bakker, † Schipluiden 28 jan. 1980, zn. van Johannes en Adriaantje Verwaal.
Uit het tweede huwelijk:
9. Maria van der Windt, geb. Schipluiden 5 okt. 1919, † ald. 29 mei 2010.
10. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 17 juni 1923, † ald. 1 dec. 1925.

Xaq. Nicolaas van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1967-), geb. Vlaardinger Ambacht 26 april 1900, aardappelhandelaar, handelaar in consumptie- en voeraardappels, † Schipluiden 5 april 1989, tr. Schipluiden 1 april 1921 Adriana Langstraat, geb. Schipluiden 18 nov. 1895, † ald. 15 aug. 1982, dr. van Arie en Maria van der Eijk.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 8 dec. 1921, schipper, † Schipluiden 25 febr. 1995, tr. Aukje Stegenga, geb. Anlo 17 mei 1922, † Schipluiden 12 april 2014, dr. van Jacob en Marijke van der Mark.
2. Arie, volgt XIw.
3. Elizabert Jacobus van der Windt, geb. Schipluiden 4 nov. 1924, aardappelhandelaar, † Schipluiden 2 dec. 1998.
4. Philippus van der Windt, geb. Schipluiden 9 aug. 1929, schippersknecht, † Schipluiden 25 okt. 2016, tr. Schipluiden 4 dec. 1954 Maria van Aalst, geb. Maasland 27 sept. 1930, † Naaldwijk 7 juli 2012.
5. Maria Adriana van der Windt, geb. Schipluiden 14 febr. 1937, † 's-Gravenzande 17 aug. 2017, begr. De Lier.

XIw. Arie van der Windt, geb. Schipluiden 15 mei 1923, chauffeur, † Schipluiden 25 febr. 1976.
Zijn dochter:
Maria Johanna van der Windt, geb. Schipluiden 9 febr. 1954, † Cothen 6 sept. 2009.

Xar. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 14 maart 1904, schipper, motorschipper, † Delft 28 juni 1989, tr. Schipluiden 20 juni 1929 Catharina Maria Elisabeth van der Burg, geb. Maassluis 7 aug. 1904, † Schipluiden juni 1993, dr. van Cornelis en Maria Baart.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 22 mei 1930, schippersknecht, † Schipluiden 21 jan. 2022, tr. Schipluiden 8 jan. 1960 Johanna Elise Middelburg, geb. Naaldwijk 6 dec. 1934, † ald. 26 jan. 2013.
2. Nicolaas Arie van der Windt, geb. Schipluiden 16 okt. 1942, † ald. 17 jan. 2020.
3. Catharina Jannetje Maria van der Windt, geb. Schipluiden 10 april 1946, † 25 april 1961.

Xas. Nelis van der Windt, geb. Schipluiden 16 juli 1910, schipper, motorschipper, † Delft 6 jan. 1983, begr. Schipluiden, tr. Schipluiden 25 maart 1936 Helena Wilhelmina Koole, geb. Vrijenban 8 okt. 1908, † De Lier 8 mei 2001, begr. Schipluiden, dr. van Cornelis en Clazina Cornelia van der Lugt.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Arie, volgt XIx.
2. Maria van der Windt, geb. Schipluiden 5 juni 1941, † De Lier 2 juni 2018.
3. Pieter van der Windt, geb. Schipluiden 12 febr. 1943, † voor 1970.

XIx. Pieter Arie van der Windt, geb. Schipluiden 10 febr. 1937, † ald. 14 aug. 2008, tr. 19 mei 1960 Metje Kambeel, geb. Delft 27 juli 1932, † Schipluiden 22 jan. 1993, dr. van Philippus Franciscus en Wilhelmina Cornelia Rauchbaar.
Uit dit huwelijk:
Pieter Arie van der Windt, geb. Delft 18 jan. 1964, † 17 april 2017.

IXab. Johannes van der Windt, geb. Schipluiden 11 dec. 1873, † ald. 6 mei 1949, tr. 1e De Lier 12 nov. 1897 Geertruida Valstar, geb. De Lier 8 mei 1877, † Schipluiden 26 juni 1909, dr. van Arij en Neeltje van der Lugt; tr. 2e De Lier 4 nov. 1910 Teuntje Valstar, geb. De Lier 31 dec. 1871, † Schipluiden 14 febr. 1963, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, volgt Xat.
2. Arie van der Windt, geb. Schipluiden 7 sept. 1901, † ald. 23 dec. 1901.
3. Jacobus, volgt Xau.
4. Neeltje van der Windt, geb. Schipluiden 9 aug. 1906, † ald. 11 april 1989, tr. Schipluiden 9 maart 1932 Jan Bos, geb. Overschie 16 febr. 1906, † Schipluiden 13 nov. 1994, zn. van Johannis en Jannetje Vreugdenhil.
5. Arie van der Windt, geb. Schipluiden 29 febr. 1908, directeur steenfabriek Deni, † Schipluiden 19 aug. 1956, tr. Schipluiden 20 dec. 1934 Maartje Koole, geb. Vrijenban 11 jan. 1907, † De Lier omstr. 2006, dr. van Cornelis en Clazina Cornelia van der Lugt.
Uit het tweede huwelijk:
6. Willem Hubertus, volgt Xav.

Xat. Arie van der Windt, geb. Rotterdam 4 april 1898, groentehandelaar, † Delft 6 jan. 1966, tr. Schipluiden 25 sept. 1924 Neeltje Ariaantje Langstraat, geb. Schipluiden 28 maart 1902, † Delft 19 jan. 1967, dr. van Arie en Maria van der Eijk.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida van der Windt, geb. Schipluiden 17 juni 1925, † De Lier 5 febr. 2000, tr. Schipluiden 29 april 1948 Jacobus Cornelis van der Mark, geb. De Lier 5 sept. 1926, vertegenwoordiger, † De Lier 11 juli 2004, zn. van Cornelis en Elsje Teune.
2. Maria van der Windt, geb. Schipluiden 10 dec. 1926, dienstbode, † Schipluiden 4 okt. 2016, tr. Schipluiden 28 dec. 1950 Marinus Abraham Jacobus de Wilde, geb. Oud-Vossemeer 6 juni 1924, † Delft 11 febr. 2004, zn. van Gerard Johannes en Jacoba Wilhelmina Geluk.
3. Teuntje van der Windt, geb. Schipluiden 15 april 1928, dienstbode, † Schipluiden 17 sept. 2008, tr. Schipluiden 15 maart 1951 Paulus Voogt, geb. Maasland 6 sept. 1925, rietdekker, † Schipluiden 15 febr. 1996, zn. van Simon Paulus en Aagje Poot.
4. Elisabeth van der Windt, geb. Schipluiden 18 april 1930, † Vroomshoop 23 okt. 2015.
5. Johannes van der Windt, geb. Schipluiden 14 febr. 1934, † ald. 2 mei 2017.
6. Adriana van der Windt, geb. Schipluiden 22 juli 1940, † Den Haag 21 maart 2016, tr. Amsterdam 6 mei 1970 (echtsch. uitgespr.) Gustaaf Bats, geb. Delft 15 aug. 1940, † Den Haag 1 febr. 2015, zn. van Jan en Froukje Stienstra.

Xau. Jacobus van der Windt, geb. Schipluiden 28 april 1903, fustmeester, † Delft 6 april 1982, tr. Schipluiden 3 febr. 1927 Wilhelmina Maria Kalkman, geb. Hof van Delft 18 jan. 1904, † Delft 26 mei 1994, dr. van Pieter Marinus en Magdalena Lentz.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XIy.
2. Pieter Marinus van der Windt, geb. Schipluiden 31 juli 1929, tuindersknecht, † Oudewater 18 nov. 1988, tr. Delft 3 maart 1954 Leentje Hordijk, geb. Delfsgauw 10 mei 1931, † Oudewater 5 april 2020, dr. van Arie Cornelis en Henderijntje van Buuren.
3. Arie, volgt XIz.

XIy. Johannes van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1994-), geb. Schipluiden 6 jan. 1928, † Leiderdorp 9 febr. 2002, tr. Delft 26 nov. 1954 Maria Kerkhof, geb. Rotterdam 3 juli 1928, † Leiderdorp 30 juli 2004.
Uit dit huwelijk:
Levenloos kind, geb. Delft 26 febr. 1962.

XIz. Arie van der Windt, geb. Schipluiden 22 sept. 1931, kantoorbediende, † Wateringen 22 aug. 1998.
Zijn zoon:
Jacobus van der Windt, geb. Wateringen 29 aug. 1957, † Delft 14 sept. 1957.

Xav. Willem Hubertus van der Windt, geb. Schipluiden 20 sept. 1914, bedrijfsleider steenfabriek Deni 1940-1956, directeur steenfabriek Van der Windt 1956-1980, † Schipluiden 25 nov. 1997, tr. Schipluiden 2 jan. 1941 Johanna Magdalena Berkelaar, geb. Den Haag 31 okt. 1914, † De Lier 10 maart 2002, dr. van Arie Adrianus en Teuna Willemina Kalkman.
Uit dit huwelijk:
Arie Adrianus van der Windt, geb. Schipluiden 16 aug. 1943, † Doorn 26 juli 2023.

IXac. Dirk Bastiaan van der Windt, geb. Schipluiden 3 juni 1880, boer, † Schipluiden 12 juli 1964, tr. Maasland 25 okt. 1907 Maria Moerman, geb. Maasland 24 febr. 1879, † Schipluiden 16 april 1966, dr. van Jacob en Jannetje Bregman.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba van der Windt, geb. Schipluiden 8 aug. 1908, † 29 maart 2007, begr. Schipluiden, tr. Schipluiden 28 april 1937 Cent van Roon, geb. Maasland 14 sept. 1908, loodperser, † 13 maart 1986, begr. Schipluiden, zn. van Klaas en Anna Verboon.
2. Jacobus, volgt Xaw.
3. Jannetje van der Windt, geb. Schipluiden 27 febr. 1911, † Maasland 23 jan. 2008, tr. Schipluiden 6 okt. 1938 IJsbrand Eikelenboom, geb. Schipluiden 26 juli 1911, schipper, † Utrecht 29 juni 1985, begr. Schipluiden, zn. van Gijsbertus en Petronella Boekestijn.
4. Arie, volgt Xax.
5. Elizabeth van der Windt, geb. Schipluiden 15 sept. 1913, † De Lier 13 maart 2018.
6. Gerrit van der Windt, geb. Schipluiden 29 maart 1915, tuinbouwer, † Schipluiden 5 nov. 2004, tr. Schipluiden voor 1947 Maria Maan, geb. Schiedam 23 nov. 1917, † Schipluiden 9 aug. 2001, dr. van Philippus Adrianus en Leentje van Dorp.
7. Willem Hubertus van der Windt, geb. Schipluiden 6 sept. 1916, boerenknecht, † Schipluiden 4 jan. 2002, tr. Schipluiden 25 maart 1948 Pieternella Kardol, geb. Naaldwijk 22 jan. 1918, † Den Hoorn 2 febr. 1997, begr. Maassluis, dr. van Willem en Leentje Pols.
8. Anna van der Windt, geb. Schipluiden 3 nov. 1917, † ald. 6 maart 2002, tr. Johan van Os, geb. Delft 29 maart 1914, † Schipluiden 26 april 1993, zn. van Carel Ferdinand Louis en Geurtje de Gooijer.
9. Maria van der Windt, geb. Schipluiden 23 aug. 1919, † Delft 23 jan. 2006, tr. Gilles Buitendijk, geb. Klaaswaal 20 juli 1908, † Delft 28 dec. 1983, zn. van Adrianus en Jannigje van Vliet.
10. Abraham van der Windt, geb. Schipluiden 5 maart 1921, † ald. 21 aug. 1923.
11. Johannes, volgt Xay.

Xaw. Jacobus van der Windt, geb. Schipluiden 30 aug. 1909, veehouder, † Schipluiden 28 okt. 1986, tr. De Lier 8 febr. 1933 Johanna Vreugdenhil, geb. De Lier 27 dec. 1912, † Delft 28 febr. 1982, begr. Schipluiden, dr. van Jacob en Wilhelmina Margretha Lock.
Uit dit huwelijk:

XIaa. (Jacob) Jack Vanderwindt, geb. Schipluiden 19 okt. 1935, † Port Hope, Ontario (Canada) 17 maart 2008.
Zijn dochter:
Johanna Vanderwindt, geb. Port Hope, Ontario (Canada) 25 april 1959, † Cobourg, Ontario (Canada) 17 mei 2019.

Xax. Arie van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1988-), geb. Schipluiden 9 juni 1912, veehouder, † Schipluiden 12 aug. 1995, tr. Schipluiden 4 juni 1942 Jannetje van Vliet, geb. Maasland 30 juni 1917, † De Lier 10 aug. 2004, dr. van Adrianus en Saartje van Woerden.
Uit dit huwelijk:
Jacoba van der Windt, geb. Schipluiden 12 dec. 1945, † 's-Gravenzande 22 april 2008.

Xay. Johannes van der Windt, geb. Schipluiden 8 mei 1922, † Krimpen aan de Lek 10 mei 2019, tr. Schipluiden 22 juni 1951 Saartje van Vliet, geb. Maasland 21 nov. 1925, † Krimpen aan de Lek 5 febr. 2006, dr. van Adrianus en Saartje van Woerden.
Uit dit huwelijk:
Maria van der Windt, geb. Krimpen aan de Lek 27 maart 1952, † ald. 2 mei 1991.

VIIIx. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 4 okt. 1841, zeeman, † Vlaardingen 20 juli 1904, tr. 1e Vlaardingen 18 nov. 1869 Huberdina van den Berg, geb. Vlaardingen 23 juni 1843, † ald. 9 juni 1883, dr. van Johannes en Neeltje Weerheim Poot; tr. 2e Vlaardingen 22 dec. 1886 Gerardina Veen, geb. Vlaardingen 11 okt. 1842, † ald. 13 febr. 1920, dr. van Margaretha Veen en wed. van Leendert Boog.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 21 maart 1872, † ald. 14 april 1906, tr. Vlaardingen 5 dec. 1894 Willem Visser, geb. Vlaardingen 1 mei 1872, schuurknecht, † 25 april 1949, zn. van Arie en Johanna van Dorp.
2. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 8 aug. 1874, † ald. 23 dec. 1874.
3. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 13 febr. 1878, † ald. 19 aug. 1878.
4. Willem, volgt IXad.
5. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 26 maart 1882, † ald. 21 sept. 1882.

IXad. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 9 okt. 1879, zeeman, pakhuisknecht, † Vlaardingen 8 dec. 1951, tr. Vlaardingen 30 april 1902 Johanna van Witzenburg, geb. Vlaardingen 26 febr. 1881, † ald. 26 dec. 1979, dr. van Pieter Johannes en Elizabeth van Berkel.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Xaz.
2. Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 19 dec. 1904, † ald. 8 juli 1997.
3. Huberdina van der Windt, geb. Vlaardingen 11 jan. 1907, † ald. 1 april 1970, tr. Vlaardingen 10 juli 1929 Gerrit de Kok, geb. Vlaardingen 29 aug. 1903, † ald. 16 mei 1989, zn. van Leendert en Alida Cornelia de Kok.
4. Pieter Johannes, volgt Xba.
5. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 10 febr. 1917, bewaarschooljuffrouw, † Vlaardingen 19 maart 1998, tr. Vlaardingen 17 april 1940 Adrianus van der Kooij, geb. Vlaardingen 23 april 1914, † ald. 29 jan. 2005, zn. van Martinus en Arendje Eijgenraam.

Xaz. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 5 okt. 1902, stuurman, † Vlaardingen 6 sept. 1969, tr. Vlaardingen 20 juni 1934 Hendrika Boomert, geb. Vlaardingen 22 april 1904, † ald. 5 mei 1972, dr. van Arie en Maartje Schouten.
Uit dit huwelijk:
Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 31 aug. 1935, † ald. 26 dec. 2007.

Xba. Pieter Johannes van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1967-), geb. Vlaardingen 4 okt. 1909, † Maassluis 7 sept. 1981, tr. Vlaardingen 24 sept. 1930 Johanna Maria de Boer, geb. Neuarden (Duitsland) 21 jan. 1912, † Maassluis 4 april 1983, dr. van Arie en Dina Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 4 febr. 1931, † Maasland 1 aug. 2014.
2. Willem van der Windt, geb. Maassluis 31 mei 1946, † Weert 4 nov. 2016, tr. Carla de Bruin, geb. Leiden 18 maart 1942, † Weert 19 nov. 2016.

VIi. Willem van der Windt, geb. dec. 1768, ged. Vlaardingen 21 dec. 1768, scheepmakersknecht, scheepstimmerman, † Vlaardingen 24 sept. 1820, tr. Vlaardingen 14 aug. 1791 Sara Bijl, geb. Vlaardinger Ambacht 1769, ged. Vlaardingen 1 okt. 1769, † ald. 26 febr. 1827, dr. van Jan Jacobsz en Maartje Eldersdr de Bree.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Windt, geb. jan. 1792, ged. Vlaardingen 11 jan. 1792, † ald. 3 mei 1793.
2. Maria van der Windt, geb. maart 1794, ged. Vlaardingen 1 maart 1794, † ald. 6 juni 1794.
3. Jan, volgt VIIm.
4. Maria van der Windt, geb. 1799, ged. Vlaardingen 10 febr. 1799, † ald. 12 dec. 1839, tr. Vlaardingen 12 maart 1823 Jacob Bergwerf, geb. 1800, ged. Rotterdam 21 okt. 1800, † ald. 17 nov. 1875, zn. van Dirck Cornelisz en Trijntje Willemsdr Kal.
5. Arij van der Windt, geb. 1803, ged. Vlaardingen 15 febr. 1803, † ald. 20 april 1804.
6. Jacob van der Windt, geb. juli 1804, ged. Vlaardingen 29 juli 1804, † ald. 15 dec. 1804.

VIIm. Jan van der Windt, geb. 9 mei 1796, ged. Vlaardingen 9 mei 1796, scheepmaker, † Vlaardingen 27 aug. 1881, tr. Vlaardingen 31 mei 1820 Adriana van Dam, geb. 1794, ged. Vlaardingen 24 mei 1794, † ald. 11 april 1866, dr. van Abraham en Cornelia de Hoog(h, t, ht).
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIIIy.
2. Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 29 mei 1824, † ald. 30 nov. 1873.
3. Sara van der Windt, geb. Vlaardingen 7 okt. 1827, † ald. 25 juli 1849, tr. Vlaardingen 23 aug. 1848 Johannes Drop, geb. Vlaardingen 5 okt. 1825, † ald. 1 aug. 1880, zn. van Jakob en Trijntje van der Struijs.
4. Abraham, volgt VIIIz.
5. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 9 okt. 1832, † ald. 24 okt. 1832.
6. Arij, volgt VIIIaa.

VIIIy. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 8 febr. 1821, scheepstimmerman, scheepmaker, scheepsbouwmeester, † Vlaardingen 27 mei 1909, tr. 1e Vlaardingen 29 juli 1846 Alida van Bree, geb. Vlaardingen 21 juli 1821, † ald. 6 dec. 1855, dr. van Willem en Lydia Hoogendijk; tr. 2e Vlaardingen 3 sept. 1857 Agatha Ghislain, geb. Maassluis 25 maart 1832, † Vlaardingen 19 juni 1866, dr. van Cornelis en Adriana van der Gaauw; tr. 3e Maassluis 10 april 1867 Cornelia Ghislain, geb. Maassluis 17 juni 1836, † Vlaardingen 24 maart 1873, zuster van zijn tweede echtgenote; tr. 4e Rotterdam 1 april 1874 (echtsch. uitgespr. ald. 22 juli 1885) Cornelia van West, geb. Vlaardingen 26 jan. 1836, † Rotterdam 7 okt. 1899, dr. van Adriaan en Cornelia Zonne.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IXae.
2. Willem, volgt IXaf.
3. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 23 juli 1851, † ald. 3 nov. 1856.
4. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 12 jan. 1854, † ald. 6 febr. 1862.
Uit het tweede huwelijk:
5. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 21 juli 1858, † ald. 10 aug. 1858.
6. Kornelis, volgt IXag.
7. Adriaan, volgt IXah.
8. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 17 jan. 1863, † Driebergen-Rijsenburg 25 febr. 1954.
9. Arij, volgt IXai.
10. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 2 febr. 1866, † ald. 24 juni 1866.
Uit het derde huwelijk:
11. Levenloos kind, geb. Vlaardingen 17 nov. 1868.
12. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 3 jan. 1870, † ald. 4 febr. 1870.
13. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 18 febr. 1873, † ald. 16 maart 1873.
Uit het vierde huwelijk:
14. Levenloos kind, geb. Vlaardingen 24 jan. 1875.
15. Willem Adriaan van der Windt, geb. Vlaardingen 23 sept. 1876, † ald. 15 febr. 1877.
16. Kornelia Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 16 nov. 1877, † ald. 30 nov. 1877.

IXae. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 1 mei 1847, † Zeist 14 jan. 1929, tr. Vlaardingen 7 aug. 1872 Kornelia Borst, geb. Vlaardingen 20 maart 1853, † ald. 2 maart 1937, dr. van Fulps en Geertje van der Maarel.
Uit dit huwelijk:
1. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 24 sept. 1873, † ald. 4 aug. 1951, tr. Vlaardingen 7 juni 1894 Jacobus van der Burg, geb. Vlaardingen 27 juni 1872, † ald. 31 juli 1945, zn. van Cornelis en Alida Don.
2. Phulps, volgt Xbb.
3. Geertje van der Windt, geb. Vlaardingen 2 aug. 1877, † ald. 8 juni 1961, tr. Vlaardingen 30 sept. 1897 Machiel Kwakkelstein, geb. Vlaardingen 11 sept. 1872, † ald. 21 jan. 1940, zn. van Machiel Kwakkestein en Antje Brouwer.
4. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 25 aug. 1881, † Maassluis 24 febr. 1964, tr. Vlaardingen 22 sept. 1904 Arij Cornelis Brouwer, geb. Maassluis 16 maart 1881, bakker, † Maassluis 8 nov. 1939, zn. van Pieter en Trijntje van Leeuwen.
5. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 9 nov. 1885, † ald. 17 aug. 1886.
6. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 3 dec. 1888, † Den Haag 7 jan. 1977, tr. Groningen 20 jan. 1921 Luie Melles, geb. Winsum 2 nov. 1887, † Groningen 14 juni 1960, zn. van Johannes en Meike Danhof.
7. Willem, volgt Xbc.

Xbb. Phulps van der Windt, geb. Vlaardingen 19 sept. 1875, scheepmaker, scheepsbouwmeester, directeur N.V. Scheepswerven, † Rotterdam 24 juni 1962, tr. 1e Rotterdam 21 maart 1900 Hendrika Stolk, geb. Rotterdam 22 okt. 1873, † ald. 16 sept. 1925, dr. van Geertruida Stolk; tr. 2e Rotterdam 29 mei 1935 Cornelia Vaandrager, geb. Charlois 1 sept. 1886, † Rotterdam 13 dec. 1949, dr. van Pleun en Maria Proost en wed. van Teunis Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt XIab.
2. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 31 jan. 1903, † ald. 17 maart 1903.
3. Cornelis Hendrik van der Windt, geb. Vlaardingen 3 april 1904, kantoorbediende, chauffeur, † Vlaardingen 19 nov. 1980, tr. Rotterdam 31 okt. 1928 Annetje van Wolferen, geb. Vlaardingen 23 okt. 1909, † ald. 1 okt. 1977, dr. van Willem en Elizabeth Kleijwegt.
4. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 11 sept. 1905, † ald. 17 dec. 1989, tr. Rotterdam 3 mei 1939 Maria Johanna Leentvaar, geb. Rotterdam 4 jan. 1918, † Vlaardingen 12 mei 2014, dr. van Adrianus en Maria Verhagen.
5. Willem van der Windt, geb. Rotterdam 8 aug. 1908, † ald. 25 okt. 1908.

XIab. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 15 dec. 1900, kantoorbediende, magazijnmeester, † Vlaardingen 30 dec. 1966, tr. Rotterdam 7 nov. 1928 Wilhelmina Bouwman, geb. Vlaardingen 30 jan. 1909, † ald. 28 april 1991, dr. van Teunis en Petronella Don.
Uit dit huwelijk:
1. Phulps Teunis van der Windt, geb. Rotterdam 7 aug. 1929, † voor 1991.
2. Petronella Hendrika van der Windt, geb. Vlaardingen 12 okt. 1930, † ald. 11 dec. 2021.
3. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 4 mei 1933, † ald. 18 sept. 2002.
4. Teunis van der Windt, geb. Vlaardingen 19 mei 1935, † Maassluis 4 jan. 2023.

Xbc. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 1 febr. 1891, † Soerabaja (Indonesie) 7 aug. 1933, tr. Delft 10 okt. 1916 Clasina Frederika van der Heide, geb. Delft 13 mei 1895, dr. van Simon en Margaretha Johanna Richter.
Uit dit huwelijk:
1. Frederika Clasina Willy van der Windt, geb. Dordrecht 11 nov. 1918, † Bussum 23 nov. 1987.
2. Cornelia Johanna van der Windt, geb. Soerabaja (Indonesie) 26 mei 1922, tr. Hong Kong 10 juli 1950 Theodorus Johan Ouwehand, geb. Soerabaja (Indonesie) 15 april 1923, † Den Haag 2 okt. 2009, zn. van Theodorus Cornelis en Maria Rosina Jonguiere.
3. Dochter, ged. Soerabaja (Indonesie) 26 mei 1922.

IXaf. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 23 juni 1849, scheepsbouwmeester, † Vlaardingen 22 jan. 1931, tr. 1e Vlaardingen 16 aug. 1876 Jacomina Jozina van Heijst, geb. Vlaardingen 25 aug. 1850, † ald. 27 maart 1899, dr. van Nicolaas Jozua en Johanna Noorthoek; tr. 2e Vlaardingen 31 juli 1902 Ingetje Noordam, geb. Schiedam 17 april 1861, † Vlaardingen 11 jan. 1928, dr. van Arij en Catharina Garsina Sellemans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 8 aug. 1877, † ald. 9 aug. 1877.
2. Willem, volgt Xbd.
3. Nicolaas Jozua van der Windt, geb. Vlaardingen 19 aug. 1881, † ald. 9 jan. 1882.
4. Nicolaas Jozua van der Windt, geb. Vlaardingen 7 mei 1883, † ald. 19 sept. 1883.
5. Nicolaas Jozua, volgt Xbe.
6. Johan, volgt Xbf.
7. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 22 maart 1890, † ald. 6 april 1955, tr. Vlaardingen 15 okt. 1914 Arij Polderman, geb. Vlaardingen 14 nov. 1887, huisschilder, verzekeringsagent, zn. van Arij en Willemina Struis.
8. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 7 juni 1893, † ald. 12 sept. 1894.
Uit het tweede huwelijk:
9. Adriana van der Windt, geb. omstr. 1903.

Xbd. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 19 dec. 1878, kantoorbediende, haringhandelaar, † Leiden 19 aug. 1944, tr. Grijpskerk 16 okt. 1902 Magdalena Bunschoten, geb. Ameide 31 aug. 1878, † Vlaardingen 25 aug. 1950, dr. van Jan en Johanna Maria de Kovel.
Uit dit huwelijk:
1. Jacomina Jozina van der Windt, geb. Arnhem 25 aug. 1903, † Schiedam 31 juli 1923.
2. Willem Jan, volgt XIac.
3. Johanna Maria van der Windt, geb. Sint Pieter (Maastricht) 12 aug. 1911, † Vlaardingen 7 mei 2008.

XIac. Willem Jan van der Windt, geb. Arnhem 10 juli 1910, † Vlaardingen 27 mei 1991, tr. Vlaardingen 27 okt. 1942 Cornelia Verboon, geb. Vlaardingen 1 febr. 1916, † ald. 30 juli 1992, dr. van Marinus Kornelis en Elisabeth Korver.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 24 maart 1946, † ald. 17 juli 2023.
2. Marinus Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 25 maart 1949, † Maasland 17 juli 2021.
3. Cornelis Willem Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 23 mei 1955, † ald. 28 juni 2022.

Xbe. Nicolaas Jozua van der Windt, geb. Vlaardingen 23 juli 1884, directeur N.V. Scheepswerven, scheepmaker, † Vlaardingen 12 febr. 1953, tr. Vlaardingen 16 juli 1908 Joostje Bolderheij, geb. Huizen 14 febr. 1882, † Vlaardingen 9 april 1970, dr. van Johannes Jacobus en Elbertje Hogenbirk.
Uit dit huwelijk:
Jacomina Jozina van der Windt, geb. Vlaardingen 1 april 1911, † Rijssen 6 nov. 2003, tr. Vlaardingen 7 febr. 1935 Human Brinkman, geb. Opsterland (Wijnjeterp) 21 april 1907, † Rijssen 13 mei 1977, zn. van Human en Maria Willemina Volkers.

Xbf. Johan van der Windt, geb. Vlaardingen 18 aug. 1887, kantoorbediende, bakker, koopman, † Utrecht 7 juli 1957, tr. 1e Waddinxveen 29 juni 1916 Pietje Modderkolk, geb. Waddinxveen 9 okt. 1887, † Ermelo 10 april 1923, dr. van Frederik Jan en Wilhelmina Maria Berghoef; tr. 2e omstr. 1931 Pietertje Reitsma, geb. Ferwerderadeel 4 mei 1890, dr. van Anne Gerbens en Janke Dirks Anema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Frederik Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 7 jan. 1919, † De Bilt 10 maart 2011, tr. Utrecht 2 juni 1949 Lenie Meijer, geb. 16 jan. 1915, † Utrecht 31 okt. 1991.
2. Wilhelmina Maria van der Windt, geb. Ellecom 18 sept. 1920, † Maarssen 23 sept. 2014, tr. Maarsseveen 12 sept. 1940 Gerrit van de Kamp, geb. Hilversum 30 dec. 1915, † Maarssen 19 aug. 1965.

IXag. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 21 juli 1859, smid, † Rotterdam 30 dec. 1929, tr. Overschie 8 april 1885 Martijntje van der Kooij, geb. Maasland 27 maart 1856, † Rotterdam 19 juni 1922, dr. van Jan Philippusz en Anna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha van der Windt, geb. Vlaardingen 22 mei 1887, † ald. 25 sept. 1888.
2. Anna van der Windt, geb. Vlaardingen 17 juni 1888, † ald. 22 aug. 1888.
3. Agatha Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 3 febr. 1890, † Voorburg 25 april 1975, tr. Rotterdam 6 okt. 1915 Cornelis van der Heuvel, geb. Rotterdam 21 sept. 1891, † Voorburg 11 febr. 1975, zn. van Cornelis en Maria van Mersbergen.
4. Jan, volgt Xbg.
5. Willem, volgt Xbh.
6. Anna Jacoba van der Windt, geb. Vlaardingen 30 juli 1894, † Den Haag, tr. Rotterdam 11 maart 1942 Simon Koetsier, geb. Bodegraven 25 juli 1894, † Den Haag 9 febr. 1966, zn. van Pieter en Trijntje Molenaar.
7. Kornelis van der Windt, geb. Rotterdam 15 mei 1897.
8. Adriana van der Windt, geb. Rotterdam 8 dec. 1900, † Enschede 10 april 1993, tr. Gerrit Adriaan Huizer, geb. Rotterdam 19 jan. 1902, † Enschede voor 1990, zn. van Gerrit en Cathalina van der Have.

Xbg. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1891, † Rotterdam 6 juli 1983, tr. Rotterdam 28 april 1926 Jaapje de Bruijn, geb. Brielle 1893, † 20 maart 1971, dr. van Jan Pieter en Pieternella Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
Tineke Jehudith (Martijntje Cornelia) van der Windt, geb. Rotterdam 2 maart 1930, † Amsterdam 5 dec. 2011, tr. Rotterdam 24 dec. 1957 Emil Mendelson, geb. Amsterdam 11 sept. 1920, † ald. 30 juni 1996, zn. van Philip en Helena Henriette Cohen en wedr. van Lina Scheffer en gesch. echtg. van Wilhelmina Lucretia Margaretha Johanna Wolsak.

Xbh. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 5 juli 1893, † Gouda 10 okt. 1985, tr. Rotterdam 16 maart 1921 Huibertje van Rhijn, geb. Rotterdam 10 april 1894, † Maartensdijk 13 aug. 1944, dr. van Laurens Cornelis en Maria Jacoba Geertruida Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adriaan van der Windt, geb. Rotterdam 8 dec. 1921, † De Bilt 4 febr. 1987, tr. Rotterdam 9 nov. 1949 Maaike Weggeman, geb. Rotterdam 26 juni 1926, † Bilthoven 6 febr. 2012, dr. van Leendert en Liedewey Smouter.
2. Huibertje van der Windt, geb. Rotterdam 12 maart 1924, † ald. 15 april 2015.
3. Willem van der Windt, geb. Rotterdam 15 mei 1928, † Gouda 6 febr. 2010.

IXah. Adriaan van der Windt, geb. Vlaardingen 28 maart 1861, bakker, † Dordrecht 11 mei 1945, tr. Rotterdam 29 juni 1887 Johanna Hendrika Ivens, geb. Rotterdam 6 nov. 1856, † Dordrecht 11 nov. 1948, dr. van Johannes en Elizabeth Maria van IJzeren.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Wilhelmina van der Windt, geb. Maassluis 30 mei 1887, † Rotterdam 4 nov. 1968, tr. Dordrecht 28 aug. 1913 Klaas Arien Boogh, geb. Alkmaar 17 maart 1888, † Rotterdam 24 jan. 1971, zn. van Jan Jacob en Catharina Hart.
2. Johannes Adriaan, volgt Xbi.
3. Wilhelmina Cornelia van der Windt, geb. Maassluis 8 okt. 1894.

Xbi. Johannes Adriaan van der Windt, geb. Maassluis 22 febr. 1889, machinist, † Ierse Zee 18 jan. 1941, tr. Dordrecht 25 febr. 1920 Sientje Sint, geb. Dordrecht 14 febr. 1897, dr. van Johannes en Sientje Mijnders.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Johannes van der Windt, geb. Dordrecht 3 nov. 1922, † ald. 4 dec. 1990, tr. E. Romein, geb. omstr. 1922.
2. Clarine van der Windt, geb. Dordrecht 10 febr. 1929, † Hilversum 18 aug. 2017, tr. Rien Ebbers, † voor aug. 2017.

IXai. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 29 april 1864, winkelier, koopman, † Driebergen-Rijsenburg 13 jan. 1940, tr. Vlaardingen 17 aug. 1893 Catharina Elizabeth den Breems, geb. Vlaardingen 1 juli 1872, † ald. 16 febr. 1955, dr. van Hendrik en Dorothea van Zeventer.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 3 jan. 1897, † ald. 11 juni 1981, tr. Vlaardingen 31 mei 1923 Pieter van den Broek, geb. Hellevoetsluis 5 maart 1897, adjunct-controleur der gemeentelijke belastingen, † Vlaardingen 2 febr. 1989, zn. van Jan en Saartje Verweij.
2. Hendrik Daniel, volgt Xbj.
3. Willem Theodorus van der Windt, geb. Vlaardingen 5 juni 1910, predikant, veldpredikant Ned. Indie, † Scheveningen 3 jan. 1966, tr. Vlaardingen 20 jan. 1949 Jeanne van der Pol, geb. Rotterdam 25 juni 1917, † Doetinchem 18 aug. 2000, dr. van Leendert en Jeanne Visser.

Xbj. Hendrik Daniel van der Windt, geb. Vlaardingen 15 sept. 1901, tabaksfabrikant, † Toronto, Ontario (Canada) omstr. 1990, tr. Wageningen 2 april 1930 Adriana Engeline Maria Schaay, geb. 1906, † Toronto, Ontario (Canada) 12 sept. 1955.
Uit dit huwelijk:
Daniel Henry van der Windt, geb. Canada na 1930, † ald. omstr. 1999.

VIIIz. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 9 maart 1830, † ald. 4 aug. 1861, tr. Vlaardingen 6 sept. 1854 Neeltje Hoogerwerf, geb. Vlaardingen 28 maart 1832, † ald. 18 jan. 1910, dr. van Andries Simonsz en Elisabeth Drop; zij hertr. Vlaardingen 10 aug. 1870 Hermanus Everhardus van Dooren.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IXaj.
2. Wilhelmina Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 26 mei 1858, † ald. 24 maart 1890, tr. Vlaardingen 28 mei 1879 Henri Noordhoek, geb. Vlaardingen 3 nov. 1856, † ald. 23 jan. 1919, zn. van Maria Noordhoek.
3. Andries van der Windt, geb. Vlaardingen 23 aug. 1860, † ald. 6 mei 1862.

IXaj. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 14 okt. 1855, † ald. 13 maart 1940, tr. 1e Vlaardingen 11 juli 1877 Grietje van der Burg, geb. Vlaardingen 16 okt. 1857, † ald. 26 febr. 1881, dr. van Martinus en Petronella Eijgenraam; tr. 2e Vlaardingen 10 mei 1882 Maartje van Noord, geb. Vlaardingen 3 sept. 1861, † ald. 15 april 1889, dr. van Maarten en Ingetje de Ruiter; tr. 3e Vlaardingen 21 mei 1890 Elisabeth Engelina Vrijland, geb. Vlaardingen 5 aug. 1866, † ald. 3 okt. 1939, dr. van Johannes en Johanna Berkhout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 29 mei 1878, † ald. 24 april 1879.
2. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 19 juni 1879, † ald. 13 april 1956, tr. Vlaardingen 19 sept. 1900 Lodewijk Hakbijl, geb. Vlaardingen 22 nov. 1876, † ald. 1966, zn. van Louis en Kornelia Starrenburg.
Uit het derde huwelijk:
3. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 23 febr. 1891, † ald. voor 1980, tr. Vlaardingen 7 dec. 1921 Cornelia Breur, geb. Vlaardingen 13 dec. 1894, † ald. 8 dec. 1981, dr. van Arend en Maatje Grootenboer.
4. Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 2 maart 1892, † Kampen 3 mei 1952, tr. Adrianus Bax, geb. Kampen 30 aug. 1885, † ald. 16 aug. 1940, zn. van Adrianus en Elisabeth Hendrika Prose.
5. Wilhelmina Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 6 maart 1893, † ald. 9 juli 1974.
6. Johannes Hendrik van der Windt, geb. Vlaardingen 25 sept. 1894, † ald. 20 aug. 1895.
7. Adriana Elisabeth van der Windt, geb. Vlaardingen 14 aug. 1899, † Leiden 14 dec. 1974, tr. Vlaardingen 22 aug. 1929 Willem Zandbergen, geb. Rijnsburg 20 juli 1902, † ald. 27 sept. 1981, zn. van Jan en Cornelia Maria van Klaveren.
8. Elisabeth Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 1901, tr. Vlaardingen 14 juli 1927 Jan Storm, geb. Vlaardingen 5 aug. 1901, zn. van Paulus en Margaretha van Vliet.

VIIIaa. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 10 aug. 1836, verver, † Vlaardingen 24 febr. 1892, tr. Vlaardingen 22 aug. 1860 Kornelia van der Pijl, geb. Vlaardingen 21 juni 1840, † ald. 26 febr. 1926, dr. van Jannetje van der Pijl.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Windt, geb. Vlaardingen 22 mei 1863, verver, † Dennenoord (Zuidlaren) 14 jan. 1944.
2. Martinus, volgt IXak.
3. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 19 april 1869, † ald. 19 juni 1878.
4. Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 30 juli 1873, † ald. 31 juli 1892.
5. Arij, volgt IXal.
6. Adriana Johanna van der Windt, geb. Vlaardingen 11 juli 1881, † ald. 8 jan. 1922, tr. Vlaardingen 21 aug. 1901 Dirk Moerman, geb. Vlaardingen 27 april 1880, melkverkoper, bakker, † Vlaardingen 7 mei 1967, zn. van Willem en Hendrica Mooij; hij hertr. Vlaardingen 16 mei 1923 Maartje Weerheijm.

IXak. Martinus van der Windt, geb. Vlaardingen 10 juli 1865, † Rotterdam 10 april 1933, tr. Vlaardingen 12 nov. 1890 Johanna Adriana van Leeningen, geb. Vlaardingen 8 maart 1868, † Rotterdam 29 juli 1935, dr. van Jakob en Alida IJdo.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 1 mei 1891, † Rotterdam 19 okt. 1909.
2. Jacoba Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 27 okt. 1892, † Rotterdam 21 april 1911.
3. Arie Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 8 okt. 1894, † ald. 10 nov. 1896.
4. Arie Abraham van der Windt, geb. Vlaardingen 1 sept. 1897, † Rotterdam 26 mei 1920.
5. Jakob Hendrik van der Windt, geb. Vlaardingen 7 jan. 1899, † Portugaal 3 juli 1917.

IXal. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 2 jan. 1879, † Rotterdam 15 febr. 1963, tr. Vlaardingen 26 juli 1899 Cornelia van der Snoek, geb. Maassluis 26 sept. 1875, † Rotterdam 2 febr. 1954, dr. van Gerrit Snoek en Petronella Josephina Ghislain.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt Xbk.
2. Gerrit Arie Kornelis, volgt Xbl.
3. Abraham, volgt Xbm.
4. Petrus Jozeph van der Windt, geb. Vlaardingen 12 dec. 1912, tr. Breda 23 dec. 1937 (door echtsch. ontbonden ald. 26 febr. 1976) Aleida de Deugd, geb. Sliedrecht 24 maart 1896, dr. van Marinus en Amelia Vos en wed. van Johannes Borghuis.

Xbk. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 12 jan. 1900, † Goedereede 23 febr. 1988, tr. 1e Vlaardingen 8 april 1926 Maaike Petronella van der Knoop, geb. Vlaardingen 12 okt. 1896, † Rotterdam 3 mei 1933, dr. van Hugo en Petronella van der Knoop; tr. 2e Den Haag 22 jan. 1936 Gerritje Zonneveld, geb. Maasland 29 okt. 1911, dr. van Dirk en Gerritje van Buuren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 23 april 1927, † Tilburg 6 okt. 1992, tr. Vlaardingen 29 aug. 1954 (echtsch. uitgespr. omstr. 1977) Francina Adriana Koster, geb. Vlaardingen 3 dec. 1920.
2. Hugo Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 17 sept. 1928, † ald. 11 febr. 2019.
Uit het tweede huwelijk:
3. Petronella van der Windt, geb. Rotterdam 27 mei 1936, † Oestgeest 19 jan. 2004, tr. Vlaardingen aug. 1960 Henk van Bellen, geb. Rotterdam 22 maart 1930, † Leiden 11 juni 2015.

Xbl. Gerrit Arie Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1903, tr. Vlaardingen 20 mei 1926 Maartje Jacoba Hoogerwerf, geb. Vlaardingen 16 juni 1908, dr. van Gerrit Pieter en Klazina Paalvast.
Uit dit huwelijk:
Ina van der Windt, geb. Vlaardingen 13 aug. 1929, † Cuijk 9 juli 2016, tr. Hans van Dijk, geb. omstr. 1930, † voor 2016.

Xbm. Abraham van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1959-), geb. Vlaardingen 23 okt. 1906, † Hoek van Holland 6 aug. 1992, tr. Rotterdam 21 sept. 1933 Bastiana Helena Pieterse, geb. Rotterdam 30 okt. 1905, † Hoek van Holland 9 juni 1983, dr. van Matthijs en Johanna Antonia van Meeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Bram Huibert van der Windt, geb. 10 dec. 1933, † 9 aug. 1948.
2. Johan Bart van der Windt, geb. Schiedam 21 jan. 1938, † Hoek van Holland 7 maart 1963.
3. Willem Ruud Cornelis Vanderwindt, geb. indonesie 17 juni 1943, † St. Catharines, Ontario (Canada) 19 juni 2021.

IVf. Jilles Arentsz van der Windt, geb. sept. 1708, ged. Vlaardingen 26 sept. 1708, stuurman, † april 1778, begr. Vlaardingen april 1778, tr. Vlaardingen (kerkelijk 24 mei 1733) Annetje Arentsdr de Gorter, geb. Vlaardingen omstr. 1720, † juni 1762, begr. Vlaardingen juni 1762, dr. van Arij Cornelisse en Burghje van Drongelen.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Gillesz van der Windt, geb. jan. 1737, ged. Vlaardingen 13 jan. 1737, † febr. 1737, begr. Vlaardingen 20 febr. 1737.
2. Burgje Gillsdr van der Wint, geb. maart 1739, ged. Vlaardingen 6 maart 1739, winkelierster, † maart 1822, begr. Vlaardingen 3 maart 1822, tr. Vlaardingen 9 okt. 1763 Willem de Willige, geb. dec. 1734, ged. Vlaardingen 17 dec. 1734, veerschipper, † Vlaardingen 31 aug. 1802, zn. van Laurens Claasse en Lidewey Claasdr van der Meer.
3. Arij Gillesz van der Windt, geb. jan. 1744, ged. Vlaardingen 12 jan. 1744, † sept. 1750, begr. Vlaardingen sept. 1750.
4. Willem Gillesz, volgt Vf.

Vf. Willem Gillesz van der Windt, geb. jan. 1747, ged. Vlaardingen 15 jan. 1747, † ald. 17 aug. 1804, tr. Maassluis 14 nov. 1773 Liedewij van Nijn, geb. Maassluis juni 1750, † Vlaardingen 27 sept. 1818, dr. van Gerrit en Maartje Hooghart.
Uit dit huwelijk:
1. Annetje van der Windt, geb. sept. 1777, ged. Vlaardingen 14 sept. 1777, † ald. 3 maart 1840, tr. Vlaardingen 10 aug. 1800 Kornelis Franksz van Leeuwen, geb. 1779, ged. Vlaardingen 11 aug. 1779, kuiper, keurmeester, † Vlaardingen 13 mei 1857, zn. van Frank en Annetje Bruigem.
2. Gerrit, volgt VIj.
3. Maria van der Windt, geb. febr. 1786, ged. Vlaardingen 19 febr. 1786, † ald. 26 febr. 1825.
4. Adriana van der Windt, geb. juni 1788, ged. Vlaardingen 1 juni 1788, † 4 sept. 1788.
5. Gilles van der Windt, geb. Vlaardingen 3 juli 1791, kantoorbediende, † Rotterdam 1 jan. 1828, tr. Capelle aan den IJssel 11 aug. 1820 Maria Oudenaarde, geb. Capelle aan den IJssel 22 febr. 1801, † Rotterdam 25 juli 1836, dr. van Maarten en Elisabeth Visser.

VIj. Gerrit van der Windt, geb. jan. 1779, ged. Vlaardingen 31 jan. 1779, kurassier, † Roubaix (Frankrijk) 2 jan. 1811, tr. Vlaardingen 31 okt. 1802 Dievertje de Willigen, geb. juni 1777, ged. Vlaardingen 15 juni 1777, † ald. 4 dec. 1828, dr. van Hendrik en Alida Dorsman.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van der Windt, geb. Vlaardingen 7 mei 1804, zeilmakersknecht, † Vlaardingen 16 juli 1828.
2. Hendrik van der Windt, geb. Vlaardingen 9 jan. 1806, timmerman, particulier, † Vlaardingen 18 juli 1863, tr. Vlaardingen 10 dec. 1828 Maria van Keulen, geb. Vlaardingen 16 okt. 1805, † ald. 10 juli 1863, dr. van Arie en Krijntje de Willigen.

IVg. Arij Arentsz van der Wint, geb. jan. 1714, ged. Vlaardingen 10 jan. 1714, stuurman, † nov. 1794, begr. Vlaardingen 5 nov. 1794, tr. Vlaardingen (kerkelijk 8 mei 1735) Marijtje Jacobsdr Kluijver, geb. Vlaardingen 1712, † ald. mei 1782, dr. van Jacob Fopsz en Geertje Huijgensdr.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt Vg.
2. Jacob, volgt Vh.
3. Abraham, volgt Vi.

Vg. Arij van der Windt, geb. maart 1742, ged. Vlaardingen 18 maart 1742, zeeman, visser, † Hellevoetsluis 25 maart 1782, tr. Vlaardingen (ondertr. 1) nov. 1765 Teuntje Jacobsdr van der Berg, geb. sept. 1741, ged. Vlaardingen 23 sept. 1741, † ald. 24 febr. 1796, dr. van Arie en Pieternella Jacobsdr van der Kooij.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt VIk.
2. Caatje van der Windt, geb. Vlaardingen juli 1767, † ald. 7 april 1831, tr. 1e Vlaardingen 17 nov. 1793 Barend Essing, geb. Leiden 1749, zakkendrager, sjouwer, koperslager, † Vlaardingen 28 sept. 1811, zn. van Barend en Sophia Bek en wedr. van Maria de Logie; tr. 2e Vlaardingen 16 jan. 1822 Hendrik Fillekes, geb. jan. 1769, ged. Vlaardingen 18 jan. 1769, † ald. 11 sept. 1854, zn. van Klaas Leendertsz en Leuntje Willemsdr van Steijn.
3. Annetje van der Windt, geb. sept. 1771, ged. Vlaardingen 11 sept. 1771, † juli 1795, begr. Vlaardingen 6 juli 1795.
4. Jacob, volgt VI-l.
5. Willem van der Windt, ged. Vlaardingen 12 juli 1775.
6. Cornelis van der Windt, ged. Vlaardingen 15 febr. 1778.
7. Ariaantje van der Windt, geb. 21 juli 1782, ged. Vlaardingen 21 juli 1782, † Spijkenisse 6 juli 1862, tr. Spijkenisse 30 juni 1816 Willem Borsboom, geb. 1769, † Spijkenisse 29 nov. 1856, zn. van Adrianus en Elizabeth Droppert.

VIk. Arij van der Windt, geb. febr. 1766, ged. Vlaardingen 23 febr. 1766, zeeman, † Vlaardingen 30 aug. 1812, tr. Vlaardingen 11 nov. 1792 Ariaantje van Keulen, geb. 1772, ged. Vlaardingen 6 mei 1772, naaister, † Hoorn 24 juli 1826, dr. van Willem Jacobsz en Alida Hendriksdr Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 16 jan. 1793, † ald. 14 febr. 1793.
2. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 9 maart 1794, † ald. 26 sept. 1798.
3. Arij, volgt VIIn.
4. Alida van der Windt, geb. Vlaardingen 4 jan. 1799, † ald. 10 mei 1859, tr. 1e Vlaardingen 21 nov. 1821 Paulus van den Berg, geb. Vlaardingen 12 maart 1802, † op zee dec. 1838, zn. van Maarten Cornelisz en Ariaantje van Rijn; tr. 2e Vlaardingen 15 jan. 1845 Teunnis van Gelderen, geb. juni 1786, ged. Vlaardingen 18 juni 1786, † 29 dec. 1878, zn. van Pieter en Annetje Admiraal en wedr. van Neeltje Woensdrecht.

VIIn. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 15 aug. 1796, sjouwer, touwslager, † Vlaardingen 24 sept. 1855, tr. Vlaardingen 14 nov. 1821 Kaatje Vosmeer, geb. juli 1791, ged. Vlaardingen 24 juli 1791, † ald. 3 febr. 1863, dr. van Antoni en Maartje Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 3 april 1822, † ald. 19 juli 1822.
2. Maartje van der Windt, geb. Vlaardingen 30 maart 1823, † ald. 8 juli 1867, tr. Vlaardingen 8 juni 1842 Johannes Poot, geb. Vlaardingen 14 aug. 1822, † ald. 5 juli 1896, zn. van Kornelis en Neeltje van Rossen; hij hertr. Vlaardingen na 1867 Maria van Wieringen.
3. Willemina van der Windt, geb. Vlaardingen 25 dec. 1824, † ald. 8 okt. 1832.

VI-l. Jacob van der Windt, geb. juli 1773, ged. Vlaardingen 25 juli 1773, zeeman, † Rotterdam 18 maart 1817, tr. Vlaardingen 4 dec. 1796 Catharina van Puffelen, geb. 1768, ged. Vlaardingen 3 jan. 1768, † ald. 26 jan. 1820, dr. van Pieter en Caatje Grim.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje van der Windt, geb. Vlaardingen 20 sept. 1797, † voor 1803.
2. Arie, volgt VIIo.
3. Catharina van der Windt, geb. april 1803, ged. Nootdorp 1 mei 1803, † Kesteren 28 dec. 1873, tr. Vlaardingen 31 mei 1823 Teunis van Oeveren, geb. Vlaardingen 13 juli 1803, † Wageningen 9 aug. 1885, zn. van Lambert en Fijtje Sofia Hoogenboom.
4. Teuntje van der Windt, geb. sept. 1806, ged. Nootdorp 28 sept. 1806, bedelaarskolonist, † Arnhem 30 nov. 1864, tr. Vlaardingen 6 mei 1829 Jan de Vooght, geb. Vlaardingen 13 sept. 1803, bedelaarskolonist, vischkoper, † Veenhuizen 18 maart 1848, zn. van Jan en Maria Geertruij Maarlandt en wedr. van Maria van Gelderen.
5. Pieter, volgt VIIp.

VIIo. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 18 okt. 1798, lantaarnopsteker, † Vlaardingen 10 febr. 1886, tr. Vlaardingen 9 juni 1821 Jannetje van der Linden, geb. juli 1790, ged. Vlaardingen 4 juli 1790, † ald. 14 juni 1875, dr. van Alewijn Pietersz en Annetje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Katharina van der Windt, geb. Vlaardingen 4 jan. 1822, † ald. 16 dec. 1855, tr. Vlaardingen 26 mei 1847 Leendert Hoogendijk, geb. Vlaardingen 1 jan. 1823, † op zee voor 9 sept. 1852, zn. van Leendert en Maria Buis.
2. Annetje van der Windt, geb. Vlaardingen 9 juni 1824, † Loosduinen 5 febr. 1912, tr. 1e Vlaardingen 10 aug. 1864 Pieter van Haren, geb. Maasland 1829, † Kethel en Spaland 21 nov. 1866, zn. van Evert en Antje Sonneveld; tr. 2e Vlaardingen 21 nov. 1866 Jacob van Beukel, geb. Vlaardingen 19 maart 1823, † ald. 13 nov. 1895, zn. van Willem en Maria Bos.
3. Jakoba van der Windt, geb. Vlaardingen 31 aug. 1826, † ald. 23 juni 1828.
4. Jacoba van der Windt, geb. Vlaardingen 2 april 1829, werkster, † Vlaardingen 13 maart 1912, tr. Vlaardingen 21 april 1858 Johannes Post, geb. Vlaardingen 16 maart 1836, † ald. 4 juni 1914, zn. van Cornelis en Ariaantje Mostert.
5. Pieter, volgt VIIIab.

VIIIab. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 9 okt. 1834, kuiper, metselaar, † Vlaardingen 12 aug. 1894, tr. Vlaardingen 10 febr. 1858 Neeltje Hofman, geb. Vlaardingen 27 sept. 1838, † ald. 9 april 1900, dr. van Adrianus en Grietje Boog.
Uit dit huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 1 mei 1858, † ald. 9 jan. 1859.
2. Grietje van der Windt, geb. Vlaardingen 3 nov. 1859, † ald. 25 aug. 1862.
3. Arij, volgt IXam.
4. Grietje van der Windt, geb. Vlaardingen 7 okt. 1863, † Rotterdam 5 dec. 1926, tr. Vlaardingen 26 maart 1884 Cornelis Hartman, geb. Vlaardingen 14 okt. 1861, † Rotterdam 28 nov. 1931, zn. van Johannes en Aaltje Peters.
5. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 13 aug. 1866, † ald. 29 maart 1868.
6. Adrianus, volgt IXan.
7. Johannes, volgt IXao.
8. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 5 juli 1874, † ald. 31 maart 1876.
9. Maria van der Windt, geb. Vlaardingen 13 mei 1876, fustkuiper, † Vlaardingen 22 sept. 1944, tr. Vlaardingen 30 april 1902 Johannes de Ligt, geb. Vlaardingen 4 juli 1880, † ald. 27 sept. 1971, zn. van Jan en Magje van Berkel.

IXam. Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 26 juli 1862, fustkuiper, † Vlaardingen 23 febr. 1914, tr. Vlaardingen 3 sept. 1884 Janna Cornelia Bos, geb. Zierikzee 19 jan. 1864, † Vlaardingen 3 maart 1908, dr. van Dingeman en Maatje Leeuwe.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 7 dec. 1884, † ald. 13 juli 1961, tr. 1e Vlaardingen 6 april 1904 Leendert van Teijlingen, geb. Vlaardingen 6 jan. 1881, † Stettin 25 maart 1920, zn. van Jan en Gerritje Pons; tr. 2e Vlaardingen 22 juni 1921 Klaas de Jong, geb. Gouderak 13 maart 1874, † Vlaardingen 1 nov. 1955, zn. van Hendrik en Willemina den Hartog en wedr. van Mijntje van Weelden; tr. 3e Vlaardingen na 1955 Marinus Breeman, geb. Vlaardingen 24 april 1882, † ald. 13 febr. 1963, zn. van Izaak en Willempje de Pijper en wedr. van Adriana den Boer.
2. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 18 dec. 1885, † ald. 18 sept. 1886.
3. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 1 maart 1887, kuiper, † Vlaardingen febr. 1953, tr. Vlaardingen 21 sept. 1927 Neeltje Don, geb. Vlaardingen 23 aug. 1889, † Delft 11 sept. 1965, dr. van Jacob en Johanna Elizabeth van der Krans.
4. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 5 aug. 1888, † ald. 7 aug. 1888.
5. Dingeman, volgt Xbn.
6. Adrianus, volgt Xbo.
7. Maatje van der Windt, geb. Vlaardingen 22 dec. 1891, † ald. 26 april 1892.
8. Grietje van der Windt, geb. Vlaardingen 25 febr. 1893, † ald. 25 maart 1894.
9. Kornelis, volgt Xbp.
10. Maatje Grietje van der Windt, geb. Vlaardingen 11 juni 1899, † ald. 1 aug. 1899.

Xbn. Dingeman van der Windt, geb. Vlaardingen 22 aug. 1889, fustkuiper, † Vlaardingen 18 febr. 1951, tr. Vlaardingen 15 nov. 1911 Aaltje van der Zouwen, geb. Hoog Blokland 15 okt. 1890, † Vlaardingen 12 febr. 1977, dr. van Arie en Antonetta den Braven.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1912, † ald. 8 okt. 1996, tr. Vlaardingen 17 mei 1933 Dirk van der Pijl, geb. Vlaardingen 12 jan. 1908, † ald. 17 jan. 2002, zn. van Jan en Cornelia Ommering.
2. Petronella van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1913, tr. Hendrik Moerman, geb. omstr. 1910, zn. van Pieter en Jeltje Gepke van Dijk.
3. Antonetta van der Windt, geb. Vlaardingen 31 mei 1913, † ald. 19 jan. 1980, tr. 1e Vlaardingen 11 mei 1932 Leendert Marinus van den Berg, geb. Rotterdam 11 dec. 1907, † omstr. 1935, zn. van Pieter en Magdalena Maria Everstijn; tr. 2e omstr. 1935 Antoon Pellaerts, geb. 20 jan. 1920, † Vlaardingen 5 jan. 1969.
4. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 2 nov. 1923, † ald. 29 okt. 2008, tr. Vlaardingen 3 sept. 1947 Hendrik Moerman, geb. Vlaardingen 10 juli 1923, † ald. 18 mei 1997, zn. van Pieter en Wilhelmina van Drimmelen.

Xbo. Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 16 nov. 1890, tr. Vlaardingen 10 sept. 1913 Johanna Verheij, geb. Vlaardingen 29 okt. 1891, † ald. 6 febr. 1963, dr. van Jan en Geertje van Deelen.
Uit dit huwelijk:
Arij van der Windt, geb. Vlaardingen 31 okt. 1913, † ald. 12 aug. 1948, tr. Portugaal 24 sept. 1936 Geertje Zevenbergen, geb. Portugaal 25 juni 1915, † Vlaardingen 4 maart 1993, dr. van Hendrik en Aaltje Hulscher.

Xbp. Kornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 5 maart 1895, cafehouder, † Vlaardingen 9 juni 1977, tr. Vlaardingen 28 juni 1922 Anna van Dorp, geb. Vlaardingen 1 jan. 1901, † ald. 26 okt. 1989, dr. van Cornelis en Dina van der Hidde.
Uit dit huwelijk:
Janna Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 11 juni 1932, † ald. 10 dec. 2004, tr. Johannes van Bracht, geb. Rotterdam 27 maart 1928, † Vlaardingen 18 dec. 2012, zn. van Johan Pieter en Luca Buitendijk.

IXan. Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 28 jan. 1868, † ald. 22 okt. 1946, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 10 juni 1892 Aagje Plomp, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 8 april 1871, † Vlaardingen 16 okt. 1918, dr. van Aagje Plomp.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 30 sept. 1892, † ald. 18 okt. 1892.
2. Frans Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 17 nov. 1893, † ald. 28 jan. 1899.
3. Pieter, volgt Xbq.
4. Aagje Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 22 juni 1896, † ald. 9 juni 1977, tr. Vlaardingen 15 sept. 1916 Pieter de Heer, geb. Vlaardingen 12 sept. 1893, † ald. 30 juni 1977, zn. van Arij en Maria Westerdijk.
5. Adrianus, volgt Xbr.
6. Frans Pieter, volgt Xbs.
7. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 23 dec. 1901, † ald. 20 dec. 1902.
8. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 20 nov. 1903, † ald. 7 mei 1975, tr. Vlaardingen 14 sept. 1926 Dirk Wildenboer, geb. Vlaardingen 7 sept. 1902, † ald. 4 okt. 1974, zn. van Willem Cornelis en Dirkje Haddeman.
9. Cornelia Magcheltje Wilhelmina van der Windt, geb. Vlaardingen 6 april 1906, † Gouda 23 juni 1990, tr. Vlaardingen 26 sept. 1924 Nicolaas Fillekes, geb. Vlaardingen 4 mei 1903, vishandelaar, † Gouda na 1990, zn. van Klaas en Johanna Petronella Huijser.
10. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 18 april 1908, † ald. 10 juli 1969, tr. Vlaardingen 20 nov. 1934 Johanna Catharina Snoek, geb. Vlaardingen 19 juli 1913, † ald. 13 aug. 1994, dr. van Anthonie en Katharina Mosselman.
11. Johannes, volgt Xbt.
12. Mageltje van der Windt, geb. Vlaardingen 17 dec. 1910, † ald. 10 jan. 1911.

Xbq. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 24 jan. 1895, † ald. 23 jan. 1980, tr. Vlaardingen 10 sept. 1919 Neeltje Vermeer, geb. Vlaardingen 3 okt. 1896, † ald. 18 aug. 1971, dr. van Simon en Cornelia van Minnen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIad.
2. Simon Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 23 nov. 1922, † Oostvoorne 24 jan. 2011, tr. Margaretha de Ligt, geb. Vlaardingen 15 dec. 1923, † Oostvoorne 27 febr. 2016, dr. van Kornelis Johannes en Margaretha Borsboom.
3. Adrianus Frans, volgt XIae.
4. Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 1 juni 1930, † ald. 21 juni 2006, tr. Vlaardingen 5 sept. 1951 Alexander van der Knaap, geb. Vlaardingen 25 nov. 1925, † ald. 31 mei 1990, zn. van Wilhelmus Johannes en Johanna Catharina van Oers.
5. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 6 april 1938, † 9 juli 2013, tr. Vlaardingen 17 mei 1962 Hendrica Lijgje Westerhoff, geb. Schiedam 18 jan. 1941, † Vlaardingen 10 juni 2014, dr. van Willem en Johanna Bergwerf.

XIad. Adrianus van der Windt (Orde van Oranje-Nassau 1963-), geb. Vlaardingen 13 jan. 1920, † Harderwijk 7 juli 1985, tr. 4 sept. 1940 Maartje Hoogwerf, geb. Vlaardingen 15 juli 1922, † Harderwijk 16 april 2013, dr. van Adolf en Jantje Prins.
Uit dit huwelijk:
Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 22 dec. 1940, † Harderwijk 15 aug. 1985, tr. Harderwijk juni 1966 Elizabeth Rachel Yusof Oghly, geb. Tabriz (Perzie) 28 febr. 1930, † Harderwijk 5 jan. 2003.

XIae. Adrianus Frans van der Windt, geb. Vlaardingen 11 maart 1927, † Maassluis 27 april 2003, tr. Vlaardingen omstr. 1960 (door echtsch. ontbonden omstr. 1978) Petronella Poot, geb. Vlaardingen 25 aug. 1926, † ald. 19 maart 1993, dr. van Willem en Maria Hitzeman.
Uit dit huwelijk:
Neeltje van der Windt, geb. 19 jan. (jaar onb.) , † Rozenburg 17 jan. 2018.

Xbr. Adrianus van der Windt, geb. Vlaardingen 5 jan. 1898, klinker, † Vlaardingen 21 febr. 1970, tr. Vlaardingen 16 juli 1924 Aria Janson, geb. Vlaardingen 31 aug. 1899, † Breda 22 febr. 1969, dr. van Willem Cornelis en Johanna Kornelia Kortland.
Uit dit huwelijk:
1. Aagje van der Windt, geb. Vlaardingen 12 april 1925, † Middelharnis 7 juni 1998.
2. Willem Cornelis van der Windt, geb. Vlaardingen 16 dec. 1926, † ald. 28 dec. 1975.
3. Adriana Aagje van der Windt, geb. Vlaardingen 17 juni 1929, † ald. 5 mei 2023, tr. Brugt Bonnes, geb. Pannerden 1928, † Maassluis 9 jan. 2010.
4. Johanna Kornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 9 april 1931, † ald. 15 nov. 2016.
5. Neeltje Cornelia van der Windt, geb. Vlaardingen 8 febr. 1936, † ald. 24 jan. 2021, tr. Hugo Meijer, geb. Vlaardingen 6 dec. 1935, † ald. 16 april 2016.
6. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 4 april 1945, † ald. sept. 1990.

Xbs. Frans Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 5 april 1900, fabrieksarbeider, † Vlaardingen 29 dec. 1977, tr. Vlaardinger Ambacht 8 maart 1923 Gerritje Groeneveld, geb. Vlaardinger Ambacht 30 aug. 1902, † Schiedam 30 juni 1992, dr. van Gilles en Jacoba van der Ster.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana van der Windt, geb. Vlaardingen 24 aug. 1923, † ald. 29 febr. 1928.
2. Gilles van der Windt, geb. Vlaardingen 22 april 1925, † Hellevoetsluis 23 mei 2018.

Xbt. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 16 nov. 1910, winkelier, nageljongen, kistenmaker, † Vlaardingen 28 aug. 1977, tr. Vlaardingen 15 juni 1934 Jaantje Bel, geb. Vlaardingen 28 okt. 1911, † ald. 19 jan. 1984, dr. van Bastiaan Johannes en Geertruida Franzijna van Brugge.
Uit dit huwelijk:
Geertruida Francijna van der Windt, geb. Vlaardingen 15 juli 1937, † Harderwijk 17 juni 2003.

IXao. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 24 juli 1871, fabrieksarbeider, blikwerker, fustkuiper, † Vlaardingen 20 maart 1938, tr. 1e Vlaardingen 9 aug. 1893 Maartje Schruijer, geb. Vlaardingen 3 dec. 1873, † ald. 26 nov. 1902, dr. van Korstiaan en Neeltje Verheij; tr. 2e Vlaardingen 16 dec. 1903 Catharina Schenk, geb. Vlaardingen 29 okt. 1871, † ald. 10 juni 1956, dr. van Isaak en Jakoba Noordijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 13 dec. 1894, † ald. 3 febr. 1914.
2. Korstiaan van der Windt, geb. Vlaardingen 15 nov. 1895, † ald. 29 okt. 1916.
3. Johannes van der Windt, geb. Vlaardingen 15 nov. 1896, † ald. 17 sept. 1926, tr. Vlaardingen 1 sept. 1921 Anna Catharina Hartog, geb. Vlaardingen 6 juni 1899, dr. van Pieter en Catharina Anna Brouwer.
4. Arnoldus Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 17 jan. 1898, † ald. 11 maart 1898.
5. Arnoldus Pieter, volgt Xbu.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 18 sept. 1904, † ald. 6 juli 1905.
7. Jacobus, volgt Xbv.
8. Arie van der Windt, geb. Vlaardingen 7 maart 1908, † ald. 9 mei 1983, tr. Jelsje van der Borden, geb. 12 maart 1912, † Vlaardingen 7 aug. 1994.
9. Neeltje van der Windt, geb. Vlaardingen 19 febr. 1910, † Aalst 5 april 1985, tr. Vlaardingen 29 maart 1933 Dirk Janson, geb. Vlaardingen 20 sept. 1908, † Aalst 26 juni 1995, zn. van Pieter en Martina van der Lugt.
10. Jacoba van der Windt, geb. Vlaardingen 2 juli 1912, † ald. 17 maart 2000, tr. Vlaardingen 8 april 1936 Jacob Nicolaas van den Berg, geb. Rotterdam 7 dec. 1907, † ald. 23 mei 1981, zn. van Cornelis Hendrik en Helena van der Burg.
11. Levenloos kind, geb. Vlaardingen 9 april 1916.

Xbu. Arnoldus Pieter van der Windt, geb. Vlaardingen 22 febr. 1900, tuinier, tuinarbeider, † Maassluis 14 sept. 1994, tr. Vlaardingen 20 okt. 1926 Geertruida de Zeeuw, geb. Vlaardingen 16 jan. 1905, † Maasland 14 dec. 1978, dr. van Jacob en Christina Stolk.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje van der Windt, geb. Maasland 12 april 1928, † ald. 22 nov. 1943.
2. Jannetje van der Windt, geb. Maasland 20 april 1935, † Vlaardingen 23 juni 1995, tr. Arnoldus Libregts, geb. 24 okt. 1933, † Vlaardingen 17 nov. 2014.

Xbv. Jacobus van der Windt, geb. Vlaardingen 5 juli 1906, † ald. 19 maart 1972, tr. Vlaardingen 19 sept. 1934 Adriana Struis, geb. Vlaardingen 6 april 1908, † Delft 7 dec. 1985, dr. van Hendrik en Adriana van Leeningen.
Uit dit huwelijk:
Hendrik van der Windt, geb. Vlaardingen 19 juli 1946, † ald. 29 dec. 1946.

VIIp. Pieter van der Windt, geb. Nootdorp 20 nov. 1810, † Ommen, Stad 6 juni 1878, tr. Vledder 24 mei 1836 Teuntje van Puffelen, geb. Oudewater 13 april 1811, † Veenhuizen 15 aug. 1876, dr. van Anthonij en Gerrigje de Rotte.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonie, volgt VIIIac.
2. Jacob, volgt VIIIad.
3. Gerrigje van der Windt, geb. Frederiksoord (Vledder) 30 juli 1845, † Veenhuizen (Norg) 3 maart 1907, tr. Norg 22 dec. 1870 Roelof Huisman, geb. Veenhuizen (Norg) 25 okt. 1843, hoevenaar, † Loosduinen 4 jan. 1918, zn. van Roelof Meertens en Anna Jans.

VIIIac. Johannes Antonie van der Windt, geb. Vledder 26 febr. 1832, veenbaas, onderveenbaas, † Assen 6 sept. 1910, tr. Norg 31 okt. 1863 Roelofje Mulder, geb. Vledder 1 dec. 1837, † Gorinchem 29 okt. 1925, dr. van Willem Lucas en Wilhelmina Gerrits van Dalsem.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 13 aug. 1864, schrijver, † Veenhuizen (Norg) 9 mei 1888.
2. Willem, volgt IXap.
3. Wilhelmina van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 9 juli 1871, † ald. 1 okt. 1893.
4. Teuntje van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 17 jan. 1875, † ald. 9 jan. 1891.
5. Grietje van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 26 aug. 1877, † Apeldoorn 28 sept. 1940.

IXap. Willem van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 6 aug. 1867, onderwijzer, † Apeldoorn 6 dec. 1938, tr. Delfzijl 5 juni 1891 Aaffien Tamminga, geb. Delfzijl 12 mei 1870, † Rhenen 30 dec. 1956, dr. van Fokko en Elisabeth Zwarts.
Uit dit huwelijk:
1. Roelofje van der Windt, geb. Vries 27 dec. 1891, † Heemstede 22 maart 1982, tr. Apeldoorn 8 juni 1923 George Martin Bruhl, geb. 19 maart 1895, † Heemstede 14 okt. 1981, zn. van Martin Georg en Johanne Wilhelmine Friederike Meijer.
2. Elisabeth Wilhelmina van der Windt, geb. Assen 16 juli 1899, † Rhenen 9 okt. 1988.

VIIIad. Jacob van der Windt, geb. Nijensleek (Vledder) 1 maart 1839, bouwboer, hoevenaar, winkelier, † Amsterdam 14 jan. 1920, tr. Norg 10 sept. 1859 Grietje Huisman, geb. Veenhuizen (Norg) 16 jan. 1839, † Zevenhuizen (Apeldoorn) 10 jan. 1909, dr. van Roelof Meertens en Anna Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Norg 3 juli 1860.
2. Levenloze zoon, geb. Norg 27 juli 1861.
3. Teuntje van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 6 okt. 1862, † Avereest 10 april 1873.
4. Anna van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 27 juli 1864, † Apeldoorn 5 juli 1917, tr. Almelo, Ambt 16 dec. 1896 Arend Johannes de Vries, geb. Voorst 4 dec. 1869, † Apeldoorn 4 sept. 1937, zn. van Gerrit Jan en Teuntje Nikkels.
5. Gerritje van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 5 jan. 1866, † ald. 6 jan. 1866.
6. Levenloze zoon, geb. Veenhuizen (Norg) 6 mei 1867.
7. Levenloze dochter, geb. Veenhuizen (Norg) 11 juli 1868.
8. Roelf, volgt IXaq.

IXaq. Roelf van der Windt, geb. Veenhuizen (Norg) 12 maart 1871, leerlingmachinist, † Amsterdam 12 sept. 1944, tr. Almelo, Ambt 17 maart 1894 Dina Fenna Portheine, geb. Nordhorn (Duitsland) 23 dec. 1872, † Amsterdam 17 dec. 1957, dr. van Everhard en Johanna Maria Grobe.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt Xbw.
2. Maria Johanna Everdina van der Windt, geb. Zutphen 14 april 1897, tr. Amsterdam 18 dec. 1924 Romke Jan Bloksma, geb. Zaandam 15 nov. 1894, onderwijzer, zn. van Pieter en Marijtje Bleijenburg.

Xbw. Jacob van der Windt, geb. Stad-Almelo 4 jan. 1895, † Drachten 17 febr. 1986, tr. 1e Amsterdam 28 mei 1919 Maria Bernardina Elisabeth Munnik, geb. Amsterdam 19 febr. 1897, † ald. 30 nov. 1949, dr. van Johann Berend Conrad en Maria Bernardina Elisabeth van Amerongen; tr. 2e Amsterdam 14 juni 1951 Christina Rijkina Zijp, geb. Amsterdam 20 jan. 1929, † Drachten 16 febr. 2009.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roelof van der Windt, geb. Amsterdam 29 maart 1921, † ald. 18 okt. 1925.
2. Jacob van der Windt, geb. Amsterdam 21 dec. 1926, † ald. 26 juni 1931.

Vh. Jacob van der Windt, geb. sept. 1745, ged. Vlaardingen 15 sept. 1745, zeeman, stuurman, volksheld Vierde Engelse Oorlog, † Vlaardingen 15 okt. 1792, tr. Vlaardingen 21 febr. 1768 Cornelia van den Berg, geb. Vlaardingen 1741, † ald. 1 jan. 1816, dr. van Jan en Alida Ferree.
Uit dit huwelijk:
1. Annetje van der Windt, geb. aug. 1768, ged. Vlaardingen 21 aug. 1768, † ald. 23 nov. 1853, tr. 1e Vlaardingen 9 dec. 1787 Leendert Joa, geb. mei 1761, ged. Maassluis 10 mei 1761, † in de rivier de Maas 31 juli 1813, zn. van Otto Cornelisz en Ariaantje Leendertsdr Treus; tr. 2e Vlaardingen 28 jan. 1818 Joannes Arkestein, geb. maart 1784, ged. Vlaardingen 22 maart 1784, † ald. 1 dec. 1858, zn. van Arij Huijgensz en Pieternella Jansdr Buijtendijk.
2. NN van der Windt, geb. 1770, begr. Vlaardingen nov. 1771.
3. Alida van der Windt, geb. aug. 1778, ged. Vlaardingen 19 aug. 1778, † juni 1780, begr. Vlaardingen juni 1780.
4. Arij van der Windt, geb. jan. 1781, ged. Vlaardingen 31 jan. 1781, † voor 1810, tr. Vlaardingen 17 nov. 1805 Catharina van Spijk, geb. Vlaardingen 30 juli 1786, werkster, † Schiedam 31 jan. 1864, dr. van Pieter en Johanna de Koning; zij hertr. Vlaardingen 23 april 1810 Hendrik Boon.
5. Alida van der Windt, geb. juli 1783, ged. Vlaardingen 27 juli 1783, † sept. 1783, begr. Vlaardingen sept. 1783.
6. Jan van der Windt, geb. juni 1785, ged. Vlaardingen 3 juni 1785.
7. Alieda van der Windt, geb. juli 1788, ged. Vlaardingen 20 juli 1788, † ald. 7 febr. 1805.

Vi. Abraham van der Windt, geb. jan. 1752, ged. Vlaardingen 5 jan. 1752, † ald. 24 nov. 1816, tr. Vlaardingen 3 mei 1778 Leena Kluijtenburg, geb. jan. 1748, ged. Vlaardingen 14 jan. 1748, † sept. 1806, begr. Vlaardingen 1 okt. 1806, dr. van Claas Bastiaansz Kluitenburg en Maartje Jansdr Knappert.
Uit dit huwelijk:
1. Arij van der Windt, geb. mei 1780, ged. Vlaardingen 4 mei 1780.
2. Maria van der Windt, geb. mei 1782, ged. Vlaardingen 9 mei 1782, † ald. 17 okt. 1850, tr. Vlaardingen 4 dec. 1816 Leendert Hoogstad, geb. dec. 1781, ged. Vlaardingen 9 dec. 1781, † Delft 27 okt. 1832, zn. van Rokus Hoogstadt en Jannetje Verweij.
3. Abram van der Windt, geb. nov. 1784, ged. Vlaardingen 28 nov. 1784.

IIb. Cornelis Willemsz van der Wint, geb. 1625, stierman, † Vlaardingen 10 juni 1675, tr. 1e Vlaardingen (kerkelijk mei 1647) Annetgen Dircksdr, † Vlaardingen 4 mei 1665; tr. 2e Vlaardingen (ondertr. 20) april 1669 Maertgen Pouwelsdr, † 1674, begr. Vlaardingen febr. 1674, echtg. van N.N. N.N..
Uit het eerste huwelijk:
1. Maertie Cornelisdr van der Wint, geb. 1650, † Vlaardingen voor 21 nov. 1676, tr. (ondertr. Vlaardingen 20 april) 1675 Jan Jacobsz van Adrichem.
2. Willempje Cornelisdr van der Wint, geb. 1655, begr. Vlaardingen maart 1722, tr. (ondertr. Vlaardingen jan.) 1679 Theunis Woutersz Capiteyn.


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 18 sep. 2023 14:21:19
Bestand Z:\home\VanderWindt Aldfaer\vanderwindt
Verantwoording.
Voor reacties, aanvullingen en vragen stuur uw e-mail hier. blog.

Valid HTML 4.01 Transitional

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org