Registers op familienaam

Klik hier voor het begin van de kwartierstaat.

Index op volgorde in de tekst:
Van der Windt (Van der Wint, Verwint), Wessels, Berkelaar, Selbach, Valstar, Kalkman (Kalckman), Smit (1), Beltman, Oosterlee (1), Van der Lugt, Groeneveld, Lentz, Siebelhoff, Sliep, Van Kempen, Drager, Vink, Marsman, Moor, Moerman, Van der Eijk (1), Staat, Cleijpool (Kleijpool), Lekkerkerk (1), Jungcurt, Splinter, Liezegang, Ros, Reichgeld (Reiggeldt), Evers, Wilgenhof (Oonk op Wilgenhof), Rieuwers (Rieuwerts), Van Leeuwen, Van Zanten, Rodenburg (1), Monna, Van Son (Van Zon), Van Dijk (1), De Hoogh, Van Gaalen, Stigter, Walraven, Van de Koppel, Verniel, Van der Zijde, Nieuwland, Van der Wees, Janssen, Smit (Schmidt) (2), Lachtrop, Scheepmaker, Dir (Dier), Barends, Heijkamp, Hendriks (1), Korzilius (Corcyllius), Van Bronswijk, Geurtze, Brink, Greve, Koster, Wijs, De Willige, Van Vliet (1), Ydo (IJdo), Van 't Hoog, Allerliefste, De Bruijn (1), Koppenol, Lekkerkerk (2), Overgauw (1), Vrijhof, De Vaal, Van Bil, Van der Hout (1), Van Jaarsveld (Van Jaersvelt), Van der Kooij (1), Van der Kooij (2), Van der Helm, Van der Arend (1), Stoorvogel (Steurvogel), Spruijt, Sliederegt, Van Rijsdam (1), Ruis, Verburg, Klusener, De Rouw, Eijgenraam, Wagtman, Andriese, Van Swieten, Voergaart (Voorgaard), Sleef, Baas, Krul (Krob, Knol), De Rooij, Taaij, Van der Henst (Hengst), Baltus, Derksen, Hendriks (2), Minsen, Denneboom, Braakman, Willems, Elserman (Elsman), Baantjen (Baeijens), Nederdijk, Van der Meer (1), Conijn, Van der Velden (1), Van den Bosch, Overgauw (2), Koole (1), Dekker, Dijkshoorn (1), Dijkshoorn (2), Vreugdenhil (1), Van der Eijk (2), Van der Hout (2), Van Dorp (1), Van der Meer (2), Tewes, Spanjersberg, Van Ooije (Van Noije), Vreugdenhil (2), Van Rijn, Doorduin (Doorduyn), Besemer, Van de Back, Van der Kruk (Kruijk), Van Neerfoort (Neervoort, van der Voort), Ruigrok, De Baas, Noordervliet, Kooij, Van Rijsdam (2), Leeflang, Rosbergen, Hanoch, Overgaauw (3), Brederode, Van der Spek, Kernet (Cornaat), Sigmont, Müller, Buijn, Van Eggen, Kuijper, Smout, Grels, Smeenk, Groot Ilsink, Van der Leij, Heubingh, Van der Vlucht, Witte (de With), Van Krimpen, Hoogstadt (1), Lok (Lock), Hoogstraten, Van der Burg, Van der Vaart, Dubbeld (Den Dubbelden), Olden Ampsen, Vrijland, Verkoren (Verkoorn, Coren), Bom, Van der Kooij (3), De Bruijn (2), Van der Kooij (4), Schoneman, Groot, Van der Laan (1), Van der Velde (2), Van Drongelen, Dijkshoorn (3), Sluymer, Den Ouden, Van 't Woudt, Diepenburg, Bohemen, Van der Beeck, Geilings, Ter Mitz, Van der Arend (2), Van Swet (Sweth, Zwet), Valkenburg, Van der Hans, Palsgraaff, Jongebreur, Van der Binden, Van Noord, Valk, Scholten, Huijsman, Hagedoorn, Van Steenhole, Mens, Bovinc, Op Winckel, Welvaren, Van Starre, Pathijn (Patijn), Vermeer (van der Meer) (1), Hoogwerf, Van Eykhout, Rodenburg (2), Van Vliet (2), Van Geervliet, Berghman (Bregman), Leentvaar, Groen, Koeslagh (Coeslach), Van Hulst, Van Dijk (2), Van Outshoorn, Van der Valck (1), Van Lentelo, Van der Meer (3), Suijthoorn (Tanthof), Van Driel (1), De Hoogh (2), Van Dijk (3), Van Zijl, De Bruijn (3), Vermeer (2), Van Capelle, Goutappel (1), Delft, Van der Kooij (5), Van de Polder, Kolen (2), Van der Eijk (3), Van Wijck, Van der Vos, Schertjes, Van Vreed, Van de Vliet (3), Korendijck, Van Dorp (2), Van der Hoeven, Van der Eijk (4), Westijn, Van Grassenburgh, Krusen, Greveraedt, Bosman, Nijland, De Castro, Rodenburg (3), Van Dijk (4), Van der Valk (2), Oosterlee (2), Visser, Welhoek, Van der Vlam, Koole (3), Van Dijck (4), Verboon, Van der Kooij (6), Verspeck, Van Duin, De Cleyn, Hoorewech, Block, Goutappel (2), Verkade, Dijkshoorn (4), Dijkshoorn (5), Mostert, Delff, Thenhagen, Rodenburch (4), Bleyswijk, Doldermark, Van Vliet (4), Van der Hout (3), Van der Graft, Sonderwijck, Van Westmaal, Heemskerk (1), Lutticken Ilsink, Lenderinck, Oosterlee (3), Van den Berg, Hoogstadt (2), Van Roeyen (Van Rooijen), De Zeeuw (1), Voogt, Waegemaecker, Van der Laan (2), Craecker, Touw van der Burch, Van Thol, De Bije, Buijs, De Zeeuw (2), Cruyer, Couwenhoven (Holy), Schinkelhoeck, De Zeeuw (3), Langelaen, Storm van Leeuwen, Verhouff, Van Waermont (Caeskoper), Trapper, Van Velden (3), Van der Velden (4), Lems, Coman, Vermaet, Van Driel (2), Hoflant, Van der Vliet, Heemskerck (2), Van Ellemsin, De Wercker, De Backer, Gorter, Pols (1), Cap, Pols (2), Coning, Van Dorp (3), Van der Mije, Van der Houve.

Index op alfabetische volgorde:
Allerliefste, Andriese, Van der Arend (1), Van der Arend (2), Baantjen (Baeijens), Baas, De Baas, Van de Back, De Backer, Baltus, Barends, Van der Beeck, Beltman, Van den Berg, Berghman (Bregman), Berkelaar, Besemer, De Bije, Van Bil, Van der Binden, Bleyswijk, Block, Bohemen, Bom, Van den Bosch, Bosman, Bovinc, Braakman, Brederode, Brink, Van Bronswijk, De Bruijn (1), De Bruijn (2), De Bruijn (3), Buijn, Buijs, Van der Burg, Cap, Van Capelle, De Castro, De Cleyn, Cleijpool (Kleijpool), Coman, Conijn, Coning, Couwenhoven (Holy), Craecker, Cruyer, Dekker, Delff, Delft, Denneboom, Derksen, Diepenburg, Dir (Dier), Van Dijk (1), Van Dijk (2), Van Dijk (3), Van Dijk (4), Van Dijck (4), Dijkshoorn (1), Dijkshoorn (2), Dijkshoorn (3), Dijkshoorn (4), Dijkshoorn (5), Doldermark, Doorduin (Doorduyn), Van Dorp (1), Van Dorp (2), Van Dorp (3), Drager, Van Driel (1), Van Driel (2), Van Drongelen, Dubbeld (Den Dubbelden), Van Duin, Van Eggen, Eijgenraam, Van der Eijk (1), Van der Eijk (2), Van der Eijk (3), Van der Eijk (4), Van Ellemsin, Elserman (Elsman), Evers, Van Eykhout, Van Gaalen, Van Geervliet, Geilings, Geurtze, Gorter, Goutappel (1), Goutappel (2), Van der Graft, Van Grassenburgh, Grels, Greve, Greveraedt, Groen, Groeneveld, Groot, Groot Ilsink, Hagedoorn, Hanoch, Van der Hans, Heemskerk (1), Heemskerck (2), Heijkamp, Van der Helm, Hendriks (1), Hendriks (2), Van der Henst (Hengst), Heubingh, Van der Hoeven, Hoflant, Van 't Hoog, De Hoogh (1), De Hoogh (2), Hoogstadt (1), Hoogstadt (2), Hoogstraten, Hoogwerf, Hoorewech, Van der Hout (1), Van der Hout (2), Van der Hout (3), Van der Houve, Huijsman, Van Hulst, Van Jaarsveld (Van Jaersvelt), Janssen, Jongebreur, Jungcurt, Kalkman (Kalckman), Van Kempen, Kernet (Cornaat), Klusener, Koeslagh (Coeslach), Kooij, Van der Kooij (1), Van der Kooij (2), Van der Kooij (3), Van der Kooij (4), Van der Kooij (5), Van der Kooij (6), Koole (1), Kolen (2), Koole (3), Van de Koppel, Koppenol, Korendijck, Korzilius (Corcyllius), Koster, Van Krimpen, Van der Kruk (Kruijk), Krul (Krob, Knol), Krusen, Kuijper, Van der Laan (1), Van der Laan (2), Lachtrop, Langelaen, Leeflang, Leentvaar, Van Leeuwen, van der Leij, Lekkerkerk (1), Lekkerkerk (2), Lems, Lenderinck, Van Lentelo, Lentz, Liezegang, Lok (Lock), Van der Lugt, Lutticken Ilsink, Marsman, Van der Meer (1), Van der Meer (2), Van der Meer (3), Mens, Van der Mije, Minsen, Ter Mitz, Moerman, Monna, Moor, Mostert, Müller, Nederdijk, Van Neerfoort (Neervoort, van der Voort), Nieuwland, Nijland, Van Noord, Noordervliet, Olden Ampsen, Van Ooije (Van Noije), Oosterlee (1), Oosterlee (2), Oosterlee (3), Overgauw (1), Overgauw (2), Overgaauw (3), Den Ouden, Van Outshoorn, Palsgraaff, Pathijn (Patijn), Van de Polder, Pols (1), Pols (2), Reichgeld (Reiggeldt), Rieuwers (Rieuwerts), Van Rijn, Van Rijsdam (1), Van Rijsdam (2), Rodenburg (1), Rodenburg (2), Rodenburg (3), Rodenburch (4), Van Roeyen (Van Rooijen), De Rooij, Ros, Rosbergen, De Rouw, Ruigrok, Ruis, Scheepmaker, Schertjes, Schinkelhoeck, Scholten, Schoneman, Selbach, Siebelhoff, Sigmont, Sleef, Sliederegt, Sliep, Sluymer, Smeenk, Smit (1), Smit (Schmidt) (2), Smout, Van Son (Van Zon), Sonderwijck, Spanjersberg, Van der Spek, Splinter, Spruijt, Staat, Van Starre, Van Steenhole, Stigter, Stoorvogel (Steurvogel), Storm van Leeuwen, Suijthoorn (Tanthof), Van Swet (Sweth, Zwet), Van Swieten, Taaij, Tewes, Thenhagen, Van Thol, Touw van der Burch, Trapper, De Vaal, Van der Vaart, Valk, Van der Valck (1), Van der Valk (2), Valkenburg, Valstar, Van der Velden (1), Van der Velde (2), Van Velden (3), Van der Velden (4), Verboon, Verburg, Verhouff, Verkade, Verkoren (Verkoorn, Coren), Vermaet, Vermeer (van der Meer) (1), Vermeer (2), Verniel, Verspeck, Vink, Visser, Van der Vlam, Van Vliet (1), Van Vliet (2), Van de Vliet (3), Van Vliet (4), Van der Vlucht, Voergaart (Voorgaard), Voogt, Van der Vos, Van Vreed, Vreugdenhil (1), Vreugdenhil (2), Vrijhof, Vrijland, Waegemaecker, Van Waermont (Caeskoper), Wagtman, Walraven, Van der Wees, Welhoek, Welvaren, De Wercker, Wessels, Westijn, Van Westmaal, Van Wijck, Wijs, Wilgenhof (Oonk op Wilgenhof), Willems, De Willige, Op Winckel, Van der Windt (Van der Wint, Verwint), Witte (de With), Van 't Woudt, Ydo (IJdo), Van Zanten, De Zeeuw (1), De Zeeuw (2), De Zeeuw (3), Van der Zijde, Van Zijl.

Verantwoording.
Laatste update 24 augustus 2009, voor reacties, aanvullingen en vragen stuur uw e-mail hier.